خرید کاربری تجاری در شمس آباد

خرید مغازه شمس آباد ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد روبروی کوی رسول..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۰ متربالکن درسند قیدنشده است-ملک و سرقفلی

مغازه شمس آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان دهم ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه-دارای قدرالسهم/سرقفلی و ملکییت

مغازه شمس آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان مل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شمس آباد ۲۲ متر

شمس آباد میدان ملت نبش کوچه یاس ساختمان تجار..

قیمت کل: ۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آب و برق

فاقد جواز

مغازه شمس آباد ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی بلوار..

قیمت روز

خرید مغازه شمس آباد ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شمس آباد خ ریحان..

قیمت روز

امکانات: کولر

مغازه شمس آباد ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه شمس آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بالاتر از میدان ملت ابتدای پیچ شمس آباد جنب تالا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز آزاد

مغازه شمس آباد ۱۱۰ متر بر: ۷ متر

شمس آباد خ ریحانی جنوبی خ عبادی کنجانی ..

قیمت کل: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: داکت اسپلیت آب و برق

۳ پارکینگ

مغازه شمس آباد ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی بلوار..

قیمت کل: ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

فروش مغازه شمس آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان دهم ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه-دارای قدرالسهم/سرقفلی و ملکیت

مغازه شمس آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان مل..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار شمس آباد سند تجاری ۲۰۰ متر طبقه: همکف ۳ ساله

شمس آباد میدان بهشتی خ نهاندست پل..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب تالار پذیرائی

مغازه شمس آباد ۳۰ متر طبقه: همکف

شمس آباد بلواربیژن نبش ملکنده پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

فاقد جواز

مغازه شمس آباد ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی بلوار..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

خرید مغازه شمس آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بلواربیزن گلستان دهم شرقی پ..

قیمت کل: ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

یک سوم نقد معاوضه با اپارتمان

مغازه شمس آباد ۳۰ متر بر: ۳ متر

شمس آباد بلواربیژن بین گلستان هشت..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

دفتر کار شمس آباد سند تجاری ۲۰۰ متر طبقه: همکف ۳ ساله

شمس آباد میدان بهشتی خ نهاندست پل..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب تالار پذیرائی

مغازه شمس آباد ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شمس آباد خ ریحان..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

معاوضه / فروش مغازه شمس آباد ۲۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شمس آباد خ ریحان..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

در حال حاضر کارواش- معاوضه با آپارتمان

فروش مغازه شمس آباد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد شهید کرد نبش کوی شریعتی جن..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

- کرکره برقی

مغازه شمس آباد ۴۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

شمس آباد شمالی میدان ملت خ قلیچ خانی ..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دفتر کار شمس آباد سند تجاری ۲۰۰ متر طبقه: همکف ۳ ساله

شمس آباد میدان بهشتی خ نهاندست پل..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب تالار پذیرائی

مغازه شمس آباد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد خ شهید کرد نبش کوی ش..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه شمس آباد ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شمس آباد خ ریحانی جنو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت دوربین مداربسته آب و برق

نانوائی فعال-درب برقی- ۲ اتاق vip /سرقفلی

خرید مغازه شمس آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه شمس آباد

دفتر کار شمس آباد سند تجاری ۲۰۰ متر طبقه: همکف ۳ ساله

شمس آباد میدان بهشتی خ نهاندست پل..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب تالار پذیرائی

مغازه شمس آباد ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد خ شهیدکرد مجتمع تج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شمس آباد ۱۹ متر

شمس آباد ضلع جنوبی میدان م..

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شمس آباد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد شهید کرد نبش کوی شریعتی جن..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

معاوضه با آپارتمان - کرکره برقی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شمس آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شمس آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.