خرید کاربری تجاری در حکیمیه

خرید مغازه حکیمیه ۱۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

حکیمیه خ فرهنگ روبروی پارکینگ با..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: اسپلیت

۷ پارکینگ

مغازه حکیمیه ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

تهرانپارس حکیمیه بلوار بهار پلا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت

مغازه حکیمیه ۲۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

حکیمیه بلوار بهار خ بهشت غربی خ ارکیده اصلی..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه حکیمیه ۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

حکیمیه بلواربهار مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه-بورس موبایل و کامپیوتر

مغازه حکیمیه ۱۰ متر بر: ۴ متر

حکیمیه کوی دانشگاه فاز یک مجتمع تج..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه حکیمیه ۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

حکیمیه بلوار بهار روبروی سازمان آب مجتم..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز دائمی موبایل یک دهنه

معاوضه / فروش دفتر کار حکیمیه مناسب کار ۲۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: درکل قدیمی

تهرانپارس حکیمیه فاز ۲ یا..

قیمت کل: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جهت ساختمان پزشکان مطب-موقعیت اداری و تجاری

مغازه حکیمیه ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

حکیمیه بلوار بهار خ بهشت غربی خ ارکیده اصلی..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه حکیمیه ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

حکیمیه بلواربهار شاهین شمالی کوی لاله مجتمع..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه حکیمیه ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

حکیمیه بلوار بهار خ بهشت غربی خ ارکیده اصلی..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه حکیمیه ۳۵ متر بر: ۱۵ متر

حکیمیه کوی دانشگاه فاز یک نبش مرکز..

قیمت روز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه حکیمیه ۶۰ متر طبقه: همکف

حکیمیه کوی دانشگاه فاز یک نبش مرکز تجاری..

قیمت روز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه حکیمیه بر: ۳ متر

حکیمیه خ سازمان آب پاساز بزرگ ولیع..

طبقه: همکف زیربنا: ۶ قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۶ قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه حکیمیه ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

حکیمیه بلواربهار نبش خ بهشت شرقی پ..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه حکیمیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

حکیمیه خ سازمان آب خ بهار پاساژ..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز موبایل فروشی

خرید مغازه حکیمیه ۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

حکیمیه بلواربهار مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه-بورس موبایل و کامپیوتر

مغازه حکیمیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

حکیمیه خ سازمان آب خ بهار پاساژ..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز موبایل فروشی

مغازه حکیمیه ۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

حکیمیه تقاطع بلوار بهار بازا..

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه حکیمیه ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

حکیمیه فاز یک روبروی مدرسه پلا..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه حکیمیه ۱۰۰ متر طبقه: همکف

حکیمیه سازمان آب بالاتر از پنجم شیدائی ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

با کلیه لوازم سوپرفعال- اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه حکیمیه ۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

حکیمیه بر بلوار بهار روبروی سازمان آب ..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه حکیمیه ۱۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

حکیمیه خ فرهنگ روبروی پارکینگ با..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: اسپلیت

۷ پارکینگ

خرید مغازه حکیمیه

مغازه حکیمیه ۸۵ متر بر: ۵ متر

حکیمیه خ فرهنگ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه حکیمیه ۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

حکیمیه سازمان آب پاساژ و..

قیمت کل: ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه حکیمیه

مغازه حکیمیه ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

حکیمیه فازیک کوی دانشگاه پاسا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملکیت

خرید مغازه حکیمیه ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

حکیمیه بلوار عبدالرضا (بهار) پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه حکیمیه ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

حکیمیه بلوار بهار نبش چهارراه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه حکیمیه

حکیمیه کوی دانشگاه فاز یک نبش مرکز تجاری..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه حکیمیه ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

حکیمیه بلوار بهار پلاک ه..

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در حکیمیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در حکیمیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.