خرید کاربری تجاری در بنی هاشم

خرید مغازه بنی هاشم ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم شمالی خ پرت..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

کلنگی بنی هاشم دارای مغازه زمین: ۲۵۲ متر بر: ۱۰ متر

بنی هاشم شمالی خ رسول ر..

قیمت کل: ۲۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۰۰ متر تجاری و اداری- ۲ کله

مغازه بنی هاشم ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ خسرو آبادی..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

کنتور آب و برق و گاز مستقل میباشد

مغازه بنی هاشم ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بنی هاشم خ نصیبی..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز نانوائی-یک دهنه

مغازه بنی هاشم ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بنی هاشم خ حاجی پور نبش جهانگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

۶۰ متر از این متراژ کارگاه است

خرید دفتر کار بنی هاشم سند تجاری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

بنی هاشم شمالی خ طبری برج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مغازه بنی هاشم ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بنی هاشم پایین تر از پمپ گاز پاسا..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۵,۷۱۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

۱۰ پله به پایین

مغازه بنی هاشم ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

بنی هاشم پرتوی نبش کوی افزا پلا..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

۳ پارکینگ سندی

مغازه بنی هاشم ۶۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بنی هاشم شمالی خ پرتوی خ ط..

قیمت کل: ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-ملکیت وسرقفلی

دفتر کار بنی هاشم سند تجاری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بنی هاشم شمالی کوی طبری برج ن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش مغازه بنی هاشم ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ پرتوی..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بنی هاشم ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بنی هاشم کوی نصیب..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

درحال حاضر نانوایی

مغازه بنی هاشم ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بنی هاشم شمالی خ پرتوی نبش افزاء پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ پارکینگ- ۳۰ مترانباری

مغازه بنی هاشم ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بنی هاشم خ نصیبی..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز نانوائی-یک دهنه

مغازه بنی هاشم ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم نبش کوی شقایق پلاک..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۰ مترانباری

خرید مغازه بنی هاشم ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم جنوبی نبش کوی ل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

بدون جواز- ۳ دهنه- ۲۴ متر زیر زمین

مغازه بنی هاشم ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بنی هاشم خ حاجی پور نبش جهانگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

۶۰ متر از این متراژ کارگاه است

مغازه بنی هاشم ۲۷ متر

بنی هاشم مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه بنی هاشم ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم ضلع شرقی میدان پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه بنی هاشم ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ خسرو آبادی..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه بنی هاشم ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ پرتوی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز بهداشتی-ملکیت

مغازه بنی هاشم ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ پرتوی..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار بنی هاشم سند تجاری ۲۰ ساله

بنی هاشم کوی تبری برج نس..

طبقه: هفتم زیربنا: ۱۸۱ قیمت کل: ۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هشتم زیربنا: ۲۸۶ قیمت کل: ۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هفتم زیربنا: ۱۵۴ قیمت کل: ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

طبقه هشتم ۵۴ مترانباری-طبقه هفتم ۴ انباری ۱۰ متری-ویو ۳۶۰ درجه

مغازه بنی هاشم ۲۵ متر

بنی هاشم جنوبی خ حاجی پور نبش کو..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه بنی هاشم ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ پرتوی..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه بنی هاشم ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم جنوبی نبش کوی ل..

قیمت کل: ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

بدون جواز- ۳ دهنه- ۲۴ متر زیر زمین

خرید مغازه بنی هاشم

مغازه بنی هاشم ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بنی هاشم شمالی خ پرتوی خ ط..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-ملکیت وسرقفلی

کلنگی بنی هاشم دارای مغازه زمین: ۲۵۲ متر بر: ۱۰ متر

بنی هاشم شمالی خ رسول ر..

قیمت کل: ۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۰۰ متر تجاری و اداری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بنی هاشم آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بنی هاشم شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.