خرید کاربری تجاری در بنی هاشم

خرید مغازه بنی هاشم ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ پرتوی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز بهداشتی-ملکیت

مغازه بنی هاشم ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ پرتوی..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار بنی هاشم سند تجاری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بنی هاشم شمالی کوی طبری برج ن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مغازه بنی هاشم ۷۵ متر بر: ۵ متر

بنی هاشم شمالی خ پرتوی نبش افزاء پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ پارکینگ- ۳۰ مترانباری

مغازه بنی هاشم ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ خسرو آبادی..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

کنتور آب و برق و گاز مستقل میباشد-سرقفلی و ملکیت

خرید دفتر کار بنی هاشم سند تجاری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

بنی هاشم شمالی خ طبری برج..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مغازه بنی هاشم ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

بنی هاشم پرتوی نبش کوی افزا پلا..

قیمت روز

امکانات: داکت اسپلیت

۳ پارکینگ سندی-ملکیت و سرقفلی

مغازه بنی هاشم ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بنی هاشم کوی نصیب..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

درحال حاضر نانوایی

کلنگی بنی هاشم دارای مغازه زمین: ۲۵۲ متر بر: ۱۰ متر

بنی هاشم شمالی خ رسول ر..

قیمت کل: ۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۰۰ متر تجاری و اداری

مغازه بنی هاشم ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم جنوبی نبش کوی ل..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

بدون جواز- ۳ دهنه- ۲۴ متر زیر زمین

خرید مغازه بنی هاشم

فروش مغازه بنی هاشم ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بنی هاشم خ حاجی پور نبش جهانگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

۶۰ متر از این متراژ کارگاه است

مغازه بنی هاشم ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم ضلع شرقی میدان پلاک..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه بنی هاشم ۲۲ متر

بنی هاشم خ رحیمی کلور نبش کوچه مقدم ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت برق 3 فاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بنی هاشم ۹۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بنی هاشم خ حافظ ک بهارستان یکم کو..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۱۵ مترهمکف-ملکیت و سرقفلی

مغازه بنی هاشم ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ پرتوی..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه بنی هاشم ۴۸ متر بر: ۴ متر

بنی هاشم میدان بنی هاشم کو..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بنی هاشم ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ پرتوی..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بنی هاشم ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بنی هاشم شمالی خ پرتو..

قیمت کل: ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بنی هاشم ۷۵ متر بر: ۵ متر

بنی هاشم شمالی خ پرتوی نبش افزاء پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۳ پارکینگ- ۳۰ مترانباری

معاوضه / فروش دفتر کار بنی هاشم سند تجاری ۱۲ ساله

بنی هاشم کوی طبری ..

طبقه: هفتم زیربنا: ۳۳۵ قیمت کل: ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هشتم زیربنا: ۲۸۵ قیمت کل: ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۶ قیمت کل: ۲,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

طبقه اول ۷۵ متر فلت درحال حاضر مطبخ و ۸۵ متر فلت در حال حاضر قهوه خانه

فروش مغازه بنی هاشم ۶ متر طبقه: زیرهمکف

بنی هاشم جنب بانک صادرات بورس کاشی پ..

قیمت کل: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بنی هاشم

بنی هاشم بالاتر از پمپ گا..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه بنی هاشم ۳۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

بنی هاشم مجتمع ت..

قیمت کل: ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه بنی هاشم ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ رحیمی کلور نبش کوی مقدم پ..

قیمت روز

امکانات: اسپلیت برق 3 فاز

یک دهنه--ملک موقعیت ساخت دارد .ملکیت وسرقفلی

دفتر کار بنی هاشم سند تجاری ۳۸۰ متر طبقه: هفتم ۱۰ ساله

بنی هاشم خ طبری ..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

مناسب رستوران و سفره خانه

خرید مغازه بنی هاشم ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم خ پرتوی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز بهداشتی

مغازه بنی هاشم ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بنی هاشم میدان بنی هاشم کوی..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت - سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه بنی هاشم ۵۵ متر بر: ۵ متر

بنی هاشم ضلع شمال شرقی میدان بنی هاشم ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بنی هاشم آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بنی هاشم شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>