خرید کاربری تجاری در دهکده المپیک

خرید مغازه دهکده المپیک ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

دهکده المپیک خ ۲۵ روبروی پمپ بنزین..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه دهکده المپیک ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

دهکده المپیک خ ۲۵ جنب پمپ بنزین پل..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

مستغلات دهکده المپیک دفتر کار ۵ ط زیربنای کل: ۹۴۵م ۸ ساله

دهکده المپیک خ ۳۵ تالار پذ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور جاروبرقی مرکزی

۵۰۰ متر زمین ۵۶۰ متر اداری ۳۷۵ متر تجاری طبقه اول و دوم اداری طبقه همکف تجاری ۲ طبقه زیر زمین ۲۴ تا پارکینگ فروش یا

مغازه دهکده المپیک

دهکده المپیک زیبادشت مرودشت پلا..

زیربنا: ۵۵ قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۴۰ قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار دهکده المپیک سند تجاری ۳۷۴ متر ۴ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

دهکده المپیک بلوار امیر..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه دهکده المپیک ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

دهکده المپیک م لاله مرکز..

قیمت کل: ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه دهکده المپیک ۱۱۰ متر بر: ۵ متر

دهکده المپیک خ ۲۵ جنب پمپ بنزین..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

مغازه دهکده المپیک ۲۳ متر بر: ۲ متر

دهکده المپیک خ ۳ ..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه دهکده المپیک ۸ متر طبقه: زیر همکف بر: ۲ متر

دهکده المپیک شهرک لاله روبروی شهرو..

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه دهکده المپیک ۲۴ متر بر: ۲ متر

دهکده المپیک خ ۳۲ خ رزاقی پلا..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

فروش مغازه دهکده المپیک ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

دهکده المپیک خ ۲۵ روبروی پمپ بنزین..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه دهکده المپیک ۴۵ متر بر: ۵ متر

دهکده المپیک خ ۲۵ روبروی پمپ بنزین..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مستغلات دهکده المپیک دفتر کار سند تجاری ۵ ط زیربنای کل: ۹۳۵م ۸ ساله

دهکده المپیک خ ۳۵ تالار پذ..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۵۰۰ متر زمین ۵۶۰ متر اداری ۳۷۵ متر تجاری

مغازه دهکده المپیک ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

دهکده المپیک خ ۲۵ روبروی پمپ بنزین..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه دهکده المپیک ۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

دهکده المپیک زیبادشت بالا شهرک لاله پ..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه دهکده المپیک ۳۴ متر بر: ۴ متر

دهکده المپیک برجهای دوقلو المپیک روبر..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

سند عیانی

معاوضه / فروش دفتر کار دهکده المپیک سند تجاری مستغلات درحال تفکیک ۵ ط زیربنای کل: ۹۳۵م ۵ ساله

دهکده المپیک خ ۳۵ تالار پذ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه دهکده المپیک ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

دهکده المپیک خ ۳ ..

قیمت کل: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه دهکده المپیک ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

دهکده المپیک شهرک گلستان بلوار ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه دهکده المپیک ۴۶ متر بر: ۷ متر

دهکده المپیک زیبادشت بلوار شهرک..

قیمت کل: ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه دهکده المپیک

فروش مغازه دهکده المپیک ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

دهکده المپیک شهرک گلستان بلوار ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه دهکده المپیک ۳۴ متر بر: ۴ متر

دهکده المپیک برجهای دوقلو المپیک روبر..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

سند عیانی

مغازه دهکده المپیک ۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

دهکده المپیک شهرک لاله روبروی شهرو..

قیمت روز

امکانات: گاز

بر ۲ در ۴

مغازه دهکده المپیک ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دهکده المپیک شمالی پمپ بنزین تقاطع خ ۲۵ ..

قیمت کل: ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

مغازه دهکده المپیک ۱۴۰ متر طبقه: همکف

دهکده المپیک بلوار المپیک نرسیده به همت..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

از طول بر اطلاع نداشتند

خرید مغازه دهکده المپیک ۲۴ متر بر: ۲ متر

دهکده المپیک خ ..

قیمت کل: ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

معاوضه / فروش مغازه دهکده المپیک ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

دهکده المپیک پمپ بنزین تقاطع خ ۲۵ ..

قیمت کل: ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار دهکده المپیک سند تجاری ۴۵ متر طبقه: همکف ۴ ساله

دهکده المپیک خ ۲۵ جنب پمپ بنزین ک حسین..

قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه دهکده المپیک ۴۵ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

دهکده المپیک خ ۲۵ جنب پمپ بنزین..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در دهکده المپیک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در دهکده المپیک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.