خرید کاربری تجاری در منطقه بیست و دو شهرداری

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۳۲ متر طبقه: همکف

شهرک راه آهن میدان اتریش خ بنفشه دهم مجتمع ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۸۰ متر طبقه: اول بر: ۲۰ متر

شهرک راه آهن میدان اتریش..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

جواز آزاد

مغازه دهکده المپیک ۱۱۰ متر بر: ۵ متر

دهکده المپیک خ ۲۵ جنب پمپ بنزین..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجت..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه دهکده المپیک ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

دهکده المپیک خ ۲۵ جنب پمپ بنزین پل..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

خرید مغازه چیتگر ۱۳۰ متر طبقه: همکف

چیتگر دریاجه شهدای خلیج فارس میدا..

قیمت کل: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۷۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجتمع تجاری مسکونی خیا..

قیمت کل: ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۱۰۰ متر بر: ۵ متر

شهرک راه آهن خ هاشم زاده ن..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شهرک راه آهن دریاچه چیتگر م ساحل بلوار جوزانی ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه چیتگر ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

چیتگر شهرک گلستان ورودی شرقی دریاچه جیتگر مجتمع تجاری ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

یک دهنه

فروش مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۷ متر بر: ۳ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل بلوار جوزانی خ ملوی نب..

قیمت کل: ۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۳ متر طبقه: همکف

شهرک راه آهن میدان موج بلوار موج پ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

شهرک راه آهن بلوار کاشانی میدان موج ساختما..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن بلوار کوهک..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۵۶ متر بر: ۸ متر

شهرک راه آهن بلوار کوهک بالاتر از طوبی خ سهراب سپهری بر..

قیمت کل: ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۳۰ متر انباری

خرید مغازه شهرک راه آهن(گلستان)

خرید مغازه دهکده المپیک ۲۳ متر بر: ۲ متر

دهکده المپیک خ ۳ ..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

دفتر کار دهکده المپیک سند تجاری ۳۷۴ متر ۴ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

دهکده المپیک بلوار امیر..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۴ متر بر: ۵ متر

شهرک راه آهن بلوار کوهک..

قیمت کل: ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۴۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن زیبادشت بالاتر از میدان لاله ۱۶ متری عل..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه چیتگر ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

چیتگر خ نسیم ۷ ب..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه چیتگر ۲۶ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

چیتگر بلوار قزوینی مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آسانسور آب و برق

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل مجت..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه چیتگر ۵۸ متر طبقه: همکف

چیتگر بلوار کوهک روبروی برج طوبی روبروی شهرک زی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲۷ متر انباری- اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهرک راه آهن میدان اتریش بنفشه دهم پاس..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر آسانسور

یک دهنه

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) بر: ۵ متر

شهرک راه آهن بلوار امیرکبیر بالاتر از ت..

طبقه: همکف زیربنا: ۳۸ قیمت کل: ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۴۸ قیمت کل: ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه چیتگر ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

چیتگر خ جهاد نبش قدس چهاردهم پل..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

یک دهنه-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه دهکده المپیک ۸ متر طبقه: زیر همکف بر: ۲ متر

دهکده المپیک شهرک لاله روبروی شهرو..

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شهرک راه آهن(گلستان) ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهرک راه آهن میدان ساحل بلوار جوزانی خ ملوی نبش مولوی پیتزا..

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه چیتگر ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

چیتگر بلوار کوهک خ هوافضا پروژه یاس..

قیمت کل: ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۲ پارکینگ

خرید مغازه چیتگر
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در منطقه بیست و دو شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در منطقه بیست و دو شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.