نقش مسکن در اقتصاد کشور و اشتغال-گردش نقدینگی

تاریخ: 1396/03/11


🔹سهم مسکن در اشتغال 14% میباشد یعنی رکود در ساخت و ساز مسکن منجر به رشد بیکاری میشود.

🔹سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی 10% میباشد یعنی رکود در این بخش و کاهش ساخت و ساز منجر به کاهش رشد اقتصادی و رکود اقتصادی میشود.
🔹سهم مسکن در گردش نقدینگی کل کشور و استفاده از تسهیلات بانکی حدود 25 درصد است و رکود این بخش منجر به کاهش گردش نقدینگی و افزایش چکهای برگشتی میشود.
🔹سهم مسکن در هزینه خانوار بین 30 الی 33 درصد میباشد یعنی افزایش اجاره سبب رشد هزینه خانوار و تراز منفی بودجه خانوار
♦️اگر اقتصاد ایران یک هواپیمای 2 موتوره باشد یک موتورش قطعا بخش مسکن است .
کاهش ساخت و ساز مسکن :
🔹از سال 91-89 صدور پروانه ساخت مسکن از 120 میلیون مترمربع به 67 میلیون مترمربع رسیده بیش از 40% کاهش
🔹سرانه مصرف فولاد از 280 کیلوگرم سال 90 به 220 کیلوگرم رسیده ( 20% کاهش)
🔹سرانه مصرف سیمان از 770 کیلوگرم به 600 کیلوگرم کاهش یافته ( 22% کاهش )

🔹کاهش ساخت و ساز و رکود در این بخش باعث کاهش میانگین 20% در سرانه مصرف سیمان-فولاد-کاشی سرامیک و مواد اولیه مرتبط به مسکن شده و در بخش اشتغالزایی این بخش نیز تاثیر منفی گذاشته (البته کاهش درامد دولت بابت افت قیمتی نفت و کاهش بودجه عمرانی هم تاثیرگذار بوده)
🔹از طرفی 2.59 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور هست که حدود 400 هزار واحد فقط در تهران قرار دارد که عمدتا مسکن لوکس هستند . یعنی در مسکن مشکل عرضه نداریم که بخواهیم با رشد ساخت و ساز طرف عرضه را تحریک کنیم.

🔹اما در کشور 80 هزار هکتار بافت فرسوده داریم که میتوانیم با افزایش وام بافتهای فرسوده با بهره کم و افزایش زمان بازپرداخت باعث رونق در ساخت و ساز بافتهای فرسوده بشویم.

🔹حدود 55 الی 60 هزار هکتار بافت فرسوده در شهرها و باقی در روستاها قرار دارد. اگر تسهیلات بانکی برای بافتهای فرسوده جذابتر شود و مدت زمات بازپرداخت بیشتر شود با تحریک و ایجاد رونق ساخت و ساز در بافتهای فرسوده میشود صدور پروانه  مجوز ساخت را از 67 به بیش از 120 میلیون مترمربع در سال رساند و هم شغل ایجاد کرد  موتور اقتصادی بخش مسکن را روشن کرد هم سرانه مصرفه سیمان و فولاد و کاشی و مصالح ساختمانی را دوباره بالا برد و به افزایش رشد اقتصادی هم کمک کرد.