حریم شخصی

حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران برای ما اهمیت ویژه ای دارد و ما با به کار گیری سیستم های امنیتی بروز سعی کردیم بالاترین ضریب امنیت را در سیستم داشته باشیم . هرگز اطلاعات ثبت شده توسط کاربران در اختیار فرد, افراد, موسسه یا  آژانس مسکن قرار داده نمیشود .

با تشکر ش.احسانی