رهن و اجاره ویلا در تهرانپارس

رهن و اجاره ویلا تهرانپارس یک طبقه زمین: ۹۵ متر زیربنا: ۷۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس بلوار استقلال خ صاحب الزمان شمالی کو..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه زیربنا: ۵۵ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی خ ۱۳۷ نبش ک..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۱۰ متر زیربنا: ۹۵ متر قدیمی بر: ۵ متر

تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره خ امین ۲۰ متری علامه طبا..

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

تبدیل تا ---/ ۶۰۰ م

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۳۰ متر زیربنا: ۹۰ متر ۲۷ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس خ زهدی خ ملکی خ موس..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تهرانپارس زمین: ۲۱۶ متر زیربنا: ۱۷۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس بین زرین و رش..

باتوافق

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره ویلا تهرانپارس یک طبقه زیربنا: ۱۴۰ متر ۶ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس خ استخر کوچه سعا..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تهرانپارس زیربنا: ۱۱۰ متر ۹ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس ۱۳۸ غربی بین رشید و صادقی ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

تهرانپارس زیربنا: ۸۰ متر ۱۵ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس استخر بالاتر از باشگاه دارایی بین بیدمجنون یک و صد..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس زمین: ۱۰۰ متر زیربنا: ۹۵ متر ۱۷ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس استخر کوی ۲ ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

تهرانپارس زمین: ۴۰۰ متر زیربنا: ۲۰۰ متر قدیمی بر: ۱۲ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ غربی خ طباطبائی نسب..

ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره رهن ویلا تهرانپارس دوبلکس زیربنا: ۷۰ متر ۲۰ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس خ استخر خ رجایی کوچه ..

باتوافق

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

از مساحت زمین و طول بر اطلاع نداشتند

رهن و اجاره ویلا تهرانپارس دوبلکس

تهرانپارس دوبلکس زیربنا: ۷۰ متر ۱۶ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس خ وفادارشرقی خ ۱۳۷ (سلطانی) ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

تهرانپارس یک طبقه زیربنا: ۲۰۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ امین کوی باب..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

تبدیل تا ---/ ۵۰۰ م

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۲۴۰ متر زیربنا: ۲۴۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی بین ۱۳۱ ..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۲۰ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ احسان خ ۲۰ متری ملکی کوی ابراهیم..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره ویلا تهرانپارس یک طبقه زیربنا: ۶۸ متر ۱۵ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس خ استخر خ صفائی فر..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

قابل تبدیل تا--/ ۲۰۰ م

تهرانپارس یک طبقه زیربنا: ۸۰ متر ۲۰ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس شرق خ وفادار خ ۱۳۳ بین ۲ ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۸۰ متر زیربنا: ۷۵ متر ۱۰ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس خ زهدی کوی آز..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۷۰ متر زیربنا: ۲۶۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ بهار خ آجرلو پلاک..

باتوافق

امکانات: گاز پکیج

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۱۰ متر زیربنا: ۸۵ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ زهدی کوچه ملکی بن بست رجایی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

اجاره رهن ویلا تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۲۰ متر زیربنا: ۱۲۰ متر ۱۹ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی بین ۱۳۳ ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۱۲۵ متر زیربنا: ۱۴۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ ۱۰۷ خ ۱۱۶ غ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۳۰ متر زیربنا: ۱۳۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی بین تقاطع ۱ ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۲۵۰ متر زیربنا: ۳۰۰ متر ۱۵ ساله بر: ۱۱ متر

تهرانپارس خ ۱۳۲ غربی بین رشید ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲۸۰ متر زیربنای مفید

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۸۰ متر زیربنا: ۸۰ متر ۲۰ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس خ ۲۱۲ خ الله اکبر خ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره ویلا تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۱۲۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ جشنواره خ امین پلا..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۲۰ متر زیربنا: ۱۲۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ استخر بوستان نهم پل..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره ویلا تهرانپارس یک طبقه

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۶۰ متر زیربنا: ۸۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ استخر روبروی باشگاه دارائی ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۷۰ متر زیربنا: ۱۵۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی بین تقاطع ۱ ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۰۶ متر زیربنا: ۷۵ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس میدان رهبر خ الله اکبر خ ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره ویلا در تهرانپارس آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره ویلا در تهرانپارس شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • عزیزاله حبیب پور يك شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰

    ویلایی رهن واجاره درغربی های تهرانپارس برای مدرسه مورد نیاز هست زمین حداقل 350متر حیاط بالای 140 متر