رهن و اجاره ویلا در پیروزی

رهن و اجاره ویلا پیروزی تریبلکس زمین: ۱۵۰ متر زیربنا: ۲۴۰ متر ۱۲ ساله بر: ۰ متر

پیروزی خ پرستار کوچه رق..

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت پکیج باز سازی شده مسترروم

۷ عدداسپلیت

پیروزی یک طبقه زمین: ۱۷۵ متر زیربنا: ۱۰۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی بلوار ابوذر بالاتر از پل دوم کو..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

پیروزی دوبلکس زمین: ۸۰ متر زیربنا: ۱۱۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی میدان شکوفه کوی بهرام..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

پیروزی دوبلکس زمین: ۱۳۵ متر زیربنا: ۱۷۰ متر ۱۰ ساله بر: ۰ متر

پیروزی خ طبرسی کوچه ضرغام..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

پیروزی یک طبقه زمین: ۱۱۰ متر زیربنا: ۱۶۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی خ آهنگ خ میثم خ حسینی خ کیهان ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

رهن و اجاره ویلا پیروزی دوبلکس زمین: ۹۰ متر زیربنا: ۱۳۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی خ زاهدگیلانی کوچه ا..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

پیروزی دوبلکس زمین: ۶۰ متر زیربنا: ۱۲۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی خ داورزنی کوی ها..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

اتاق تودرتو

پیروزی دوبلکس زمین: ۱۷۰ متر زیربنا: ۲۲۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی خ پرستار خ کریمشاهیان کوی هاشمی ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیروزی دوبلکس زمین: ۱۰۰ متر زیربنا: ۸۴ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی ۲۱ متری دهقان کوی ..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیروزی دوبلکس زمین: ۱۲۰ متر زیربنا: ۱۶۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی مترو پیروزی خ قره یاضی خ کتانچی ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره رهن ویلا پیروزی یک طبقه زمین: ۱۶۰ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی خ مقداد نرسیده به فلکه دوم نب..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

پیروزی دوبلکس زمین: ۱۱۰ متر زیربنا: ۱۵۰ متر ۱۲ ساله بر: ۰ متر

پیروزی شکوفه خ بیدهندی کوی س..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

پیروزی دوبلکس زمین: ۸۴ متر زیربنا: ۱۵۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی ۲۱ متری دهقان کوی شاملو پل..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز

پیروزی یک طبقه زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۱۳۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی خ مسلم شمالی کوی ۲۶ پلا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پیروزی یک طبقه زمین: ۱۳۵ متر زیربنا: ۷۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی خ پرواز کوی دوستان بن بست..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن و اجاره ویلا پیروزی یک طبقه زمین: ۹۵ متر زیربنا: ۹۵ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی میدان باغچه بیدی خ درختی پل..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیروزی یک طبقه زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۱۳۵ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی بلوار ابوذر نبش چهارم شرقی بوستان سوم ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برای تولیدی پوشاک

پیروزی یک طبقه زمین: ۱۲۰ متر زیربنا: ۶۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی خ کرمان خ غدی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیروزی دوبلکس زمین: ۱۲۰ متر زیربنا: ۱۸۰ متر ۱۸ ساله بر: ۰ متر

پیروزی محلاتی خ مخبر جن..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیروزی دوبلکس زمین: ۶۶ متر زیربنا: ۷۰ متر قدیمی بر: ۶ متر

پیروزی خ دهم فروردین روبروی نبی اکرم کو..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی

اجاره رهن ویلا پیروزی یک طبقه زمین: ۷۵ متر زیربنا: ۶۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

پیروزی خ شکوفه چهارراه دروازه دولاب کوی شهید اکبر..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیروزی یک طبقه زمین: ۷۵ متر زیربنا: ۸۵ متر قدیمی بر: ۶ متر

پیروزی نبردشمالی کوی میرحسینی خ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیروزی دوبلکس زمین: ۶۰ متر زیربنا: ۱۰۰ متر ۱۰ ساله بر: ۰ متر

پیروزی خ دریاباری خ محبی کوی ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره ویلا در پیروزی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره ویلا در پیروزی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • عزیزاله حبیب پور يك شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰

    ویلایی رهن واجاره درغربی های تهرانپارس برای مدرسه مورد نیاز هست زمین حداقل 350متر حیاط بالای 140 متر