رهن و اجاره مغازه در اوین

رهن و اجاره مغازه اوین ۲۱۰ متر طبقه: همکف

اوین برزگر انتهای نستر...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۱۳۰ مترمغازه و ۷۰ مترمحوطه اختصاصی

اوین ۱۶ متر بر: ۴ متر

اوین درکه خ کچوئی...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت

اوین ۲۱۰ متر طبقه: همکف

اوین برزگر انتهای نستر...

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۱۳۰ مترمغازه و ۷۰ مترمحوطه اختصاصی

اوین ۴۰ متر

اوین خ شهید برزگر خ ن...

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اوین ۱۴ متر بر: ۳ متر

اوین میدان شهید ب...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

رهن و اجاره مغازه اوین ۶۰ متر بر: ۱۰ متر

اوین درکه خانه معلم ا...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۲ متر بالکن

اوین ۴۰۰ متر

اوین خ درکه خ رستوران درکه رو...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

دارای جواز رستوران

اوین ۶ متر

اوین خ سوری شهرک آتی ساز مجتمع ...

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

با کلیه تجهیزات پزشکی

اوین ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اوین روبروی اتوفراه...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

اوین ۲۵۰ متر بر: ۸ متر

اوین خ سوری ک...

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

تعمیرگاه

اجاره رهن مغازه اوین ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اوین خ کچوئی نب...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

اوین ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اوین کچوئی نبش...

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

اوین ۵۸۰ متر

اوین خ سوری پل...

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

گاراژ

اوین بر: ۵ متر

اوین نبش قی...

طبقه: همکف زیربنا: ۲۰ ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۵۵ ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اوین ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

اوین خ کچویی نب...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

رهن و اجاره مغازه اوین ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف بر: ۴ متر

اوین خ کچوئی مید...

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

اوین ۲۵ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

اوین مجتمع آتی ساز مرک...

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند-مورد اجاره ۲۵ متر از ۴۴ مترتجاری

اوین ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اوین خ کچوئی نبش کوی ...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اوین ۱۷ متر بر: ۴ متر

اوین خ کچو...

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اوین ۲۰ متر طبقه: همکف

اوین میدان دانشگاه ...

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اجاره رهن مغازه اوین ۲۴ متر بر: ۴ متر

اوین خ کچوئی روبروی درب ...

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اوین ۷۵ متر بر: ۱۸ متر

اوین خ کچوئی نرسیده ب...

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اوین ۷ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

اوین خ کچوئی جن...

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

فقط جهت لوازم آرایشی

اوین ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اوین خ کچوئی نب...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

اوین ۱۰۰ متر طبقه: همکف

اوین خ سوری ۱۲ م...

باتوافق

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی-ازسن بنا بر ونما اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه اوین ۷۵ متر بر: ۱۸ متر

اوین خ کچوئی نب...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اوین ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اوین خ سوری مجتمع الز...

امکانات: کولر گاز

مناسب مشاغل خودرو

اوین ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اوین بالاتر از شهرک آتی ساز...

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: باز سازی شده

اوین ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اوین خ اعر...

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره مغازه در اوین آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره مغازه در اوین شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • علی حمیدی جمعه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۹

  سلام وقت مغازه برای کبابی و جگرکی میخوام براصلی خیابان با تشکر

 • هاشم خانی چهار شنبه، ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۷

  سلام و عرض ادب راجب به مغازه در کرمان خیابان عادل زاده مزاحم شدم موجود است یا نه

 • آرش سه شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۹

  دنبال ی زیر پله کوچیک در منطقه یک میگردم برای کارهای فنی و تاسیساتی در حد دومتر باشه تا سه الا چهار

 • رضا سه شنبه، ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۵

  دنبال مغازه میگردم رهن کامل باشه

 • مجید نیاورانی يك شنبه، ۱۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۱

  سلام دنبال مغازه تا 30متر هستم برای سیم پیچی الکترو موتور و تعمیرات پمپ آب در نارمک

 • محمد جمعه، ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰:۳۹

  بسیار عالی

 • امیدوار پنج شنبه، ۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۵

  سلام وقت بخیر دنبال مغازه هستم واسه رهن در اول کن 100 متر واسه ابزار فروشی لطفا راهنمایی کنید ممنون

 • علی دو شنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۵

  مغازه باطری سازی

 • آلمارا دو شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۲

  سلام وقت بخیر دنبال مغازه جهت رهن و اجاره کترینگ می گردم در منطقه 6 چنانچه مورد مناسبی دارین لطفا راهنمایی کنید از 40 متر تا 100 متر

 • محمد پرهام نادری يك شنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۲

  من 20 متر مغازه میخواهم

 • سجاد يك شنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۸

  دنبال مغازه برای ارایشگاه مردانه در محدوده میدان ولیعصر حداکثر تا 250 پیش 13 اجاره

 • فرشادمحمودزاده پنج شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۴

  سلام من سوپر مارکت فعال میخواستم برای اجاره

 • رحیم پناهی سه شنبه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۳

  40متر مغازه جهت کلوچه پزی در جای پر تردد تهران نیاز مندیم

 • سلام 40متر مغازه جای پاخور خوب نیازمندم يك شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۴

  جهت کلوچه پزی

 • سلام 40متر مغازه جای پاخور خوب نیازمندم يك شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۹

  جهت کلوچه پزی

 • محمد‌خدایی چهار شنبه، ۲۰ دي ۱۴۰۲ - ۸:۱۹

  سلام خسته نباشید من‌دنبال‌مغازه 14متری‌‌برای‌رنگ‌فروشی‌میگردم‌در‌اقبال‌لطفا راهنماییم‌کنید

 • ایمان ویژه چهار شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۰:۴۸

  یک باب مغازه کوچک بازار 15خرداد برای صبحانه خوری نیازمندیم

 • یعقوب بایرامی دو شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۹:۳۵

  سلام چرا شماره ملک نمیاد


  پشتیبانی2 دو شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۹:۳۸

  سلام وقت بخیر ، برای نمایش تلفن همراه مالکین ، باید اشتراک بخرید 

  صفحه خرید اشتراک :  https://iranfile.net/eshterak.aspx


 • علی پندجو يك شنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۴

  دنبال مغازه ای هستم که سبزی و میوه بفروشم ، گرون نباشه وسعم برسه

 • هادیلو يك شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۳:۵۰

  دنبال مغازه میگردم که جگرکی بزنم

 • امیر اسدی سه شنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۸

  سلام یه مغازه صافکاری تو کن خیابان الغدیر منطقه پنچ

 • داودمکی سه شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۵

  درود بنده به مغازه بین 12 تا20 متر میخوام از پیروزی یچبه بالا ولی حتما پاخور خوبی داشته باشه 170 ملیون پیش اجاره تا 20 تومان


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • داود مکی سه شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۸

  من دنبال مغازه برای خودم هستم املاک نیستم و برای یک هفته اشتراک میخوام مبلغ یک هفته چقدر است

 • پریناز همتی شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۸

  اجاره مغازه پاساژ اوا سنتر

 • عبدی شنبه، ۱۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۱

  مغازه کوچک مناسب برای کارگاه آموزش نقاشی تابلو‌ حداکثر قیمت 100 میلیون پیش اجاره 8 میلیون


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۱۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۷:۴۳

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • محمد جمعه، ۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۷

  مغازه برای اجاره مترو صدر تا مترو قیطریه


  ایران فایل اسکان شنبه، ۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۹:۴۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسن پنج شنبه، ۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۱:۲۲

  اجاره مغازه در خیابان کمیل


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۸:۲۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سلام شنبه، ۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۰:۳۸

  مغازه سرفقلی 100متردراوازشمیران گرگان جنوبی مترجنداست

 • کیارش عبدالهی چهار شنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۸

  مغازه اجاره با پیش 100اجاره تا ده تومن حوالی ستارخان صادقیه بهبودی شادمان جهت محصولات دخانی


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • میر نقی سید سجادی پنج شنبه، ۲۹ تير ۱۴۰۲ - ۱:۲۱

  مغازه 40یا 50متری برای تراشکاری در خیابان جوشن یا هفده شهریور میخواستم ممنون بابت پیگیری.

 • خاموشی شنبه، ۱۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۷:۷

  جهت رهن و اجاره، مغازه 40 الی 50 متری برای قنادی، با بالکن ، که نبش اصلی خ رسالت باشد سوال داشتم، ممون


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۱۱ تير ۱۴۰۲ - ۹:۱۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسن جمعه، ۹ تير ۱۴۰۲ - ۷:۱۵

  مغازه برای شغل موتور سازی


  ایران فایل اسکان جمعه، ۹ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سرگلی جمعه، ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۱

  سلام میدون صادقیه 50 متر برای مزون میخوام


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۹:۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • قره گوزلو دو شنبه، ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۳:۳

  40متر بحرسلیمانی

 • وحید حصارکی جمعه، ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۱

  با سلام مغازه 20متری تو محدوده شهران بلوار کوهسار برای آرایشگاه میخوام

 • علیرضا سه شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۰:۱

  نیازمند یه مغازه بین 25 متر تا 60 متر جهت مکانیکی یا تعویض روغنی هستم متشکرم


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۸:۲۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • علی نوری سه شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۲

  قیمت اجاره یا رهن مغازه 200متری در منطقه یک تهران


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسین اسدزاده سه شنبه، ۲۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۹:۰

  یک جا میخوام از پنجاه متر تا 500متر برای مصالح فروشی اجاره یا رهن نیازمندم همه جای تهران واطراف


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسین اسدزاده شنبه، ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۷

  مصالح فروشی اجاره یا رهن نیازمندم هرجای تهران باشه فرق نمیکنه از50متر به بالا باشه ارتفا 4متر


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۵

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسین جمعه، ۲۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۹:۳

  دنبال یک جاهستم برای مصالح فروشی اجاره یا رهن کنم داخل شهرتهران


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۹:۴۸

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • مصطفی رحیمی جمعه، ۲۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۵:۲

  غرفه برای لوازم آرایشی و بهداشتی میخوام تو پاساژ کوروش یا ایران مال

 • ابوالفضل جمعه، ۲۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۴:۴۱

  سلام خواهان مغازه در بلوار ابوذر بین از اول بلوار تا پل دوم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۹:۴۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سجاد يك شنبه، ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۳:۴۵

  سلام خواهان یه غرفه یا مغازه 12 متری در جای مناسب برای آب هویج فروشی هستم با رهن و اجاره ی مناسب

 • عزلتی جمعه، ۱۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۵

  نیازمند مغازه یا زیرزمین با متراژ 200 متر برای باشگاه بدنسازی در محدوده خیابان ایت الله عبادی، گاز، مجلسی، راه اهن


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • علی نژاد چهار شنبه، ۱۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۲

  نیازمند مغازه در مرکز خرید تیراژه (پوشاک زنانه) حدودا 20 متر


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • عسگریان يك شنبه، ۱۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۸

  اجاره مغازه نیازمندم خیابان ولیعصر حدفاصل میدان منیریه تا خیابان فرهنگ 35 متر حدودأ تجهیزات کوهنوردی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسین اسدزاده جمعه، ۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۱:۸

  سلام یک جا میخوام تقریبا از80متر به بالا برای مصالح فروشی اجاره کنم کسی اگه سراغ داشت بهم زنگ بزنه

 • حسین اسدزاده پنج شنبه، ۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۵

  رهن یا اجاره برای مصالح فروشی نیازمندم

 • محمد شنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۱

  مغازه بر رسالت حدفاصل سیدخندان تا میدان رسالت حداثل متراژ 40 متر اگر فایل دارین لطفا بگین


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسین شنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۵

  مغازه 15 الی 20 متری در 15خرداد برای کیک و کلوچه جای شلوغ باشه ممنون.


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • خسرو پنج شنبه، ۲۹ دي ۱۴۰۱ - ۳:۳۷

  مغازه رهن کامل در حدود بین 20 تا 25 متر در منطقه 7 یا 8 تهران میخوام قیمت هم هرچی که بروز هست همون ،هرچی باشه مهم نیست فقط میخوام گیر بیارم مغازه برای فروش خشکبار یا پرنده


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۹ دي ۱۴۰۱ - ۹:۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • مهدی رفیعی جمعه، ۲۳ دي ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶

  سلام دنبال مغازه ای هستم که برای راه اندازی سوپرمارکت یا بقالی خوب باشد و در خیابان هاشمی تهران یا جیحون تهران و 500میلیون ودیعه و ماهیانه 10تومان اجاره میدهم و منتظر پاسخ شما هستم. تشکر


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۴ دي ۱۴۰۱ - ۹:۵۳

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • بیات يك شنبه، ۱۸ دي ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۷

  سلام دنبال مغازه مغازه حدودا 13 تا18 متر در منطه شمیران نو هستم


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۱۸ دي ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۳

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • رحمان صالحی جمعه، ۱۶ دي ۱۴۰۱ - ۲۱:۵

  دنبال مغازه اجاره ایی در خیابون حافظ هستم حدودا 16متر


  ایران فایل اسکان جمعه، ۱۶ دي ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۵

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • فرهاد جوکار پنج شنبه، ۸ دي ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۵

  سلام وقت بخیر دنبال یه مغازه به متراژ 2 متر نهایتا 3 متر برای فروش ادکلن هستم فقط در بازار تهران باشه.


  ایران فایل اسکان جمعه، ۹ دي ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • صدیق دو شنبه، ۵ دي ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۹

  سلام نیازمند مغازه بر 16متری اول برای پوشاک هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۵ دي ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • وحید يك شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۴

  مغازه برای رهن و اجاره سپهبد قرنی نیازمندم متراژ زیر 60 متر باشه


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۹:۱۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • باقری شنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۱

  10متر مغازه ترجیحاتو پاساژ شکوفه سرآسیاب چهار صددستگاه جهت دفتر ثبتی با قیمتی مناسب


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • کمال امیری شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۱

  سلام : مغازه جهت طلا فروشی در طبقه سوم پاساژ قایم حداکثر ده متر مربع و بر حداقل سه متر می خواهم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مرضیه فضلی دو شنبه، ۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۳

  به یک مغازه جهت فست فوددرصادقیه نیازمندم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • آزاده آله یار دو شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵

  مغازه 30متری در شهران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۸

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سپه وند چهار شنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۸

  سلام مغازه در قسمت سهروردی و عباس آباد مناسب خدمات خودرو تعمیرگاه

 • رویاکریمی دو شنبه، ۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۷

  نیازمند یک گارگاه کوچک هستم با قیمت مناسب جهت کارگاه نجاری ساخت ظرف چوبی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • فرزین چهار شنبه، ۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۶:۴

  سلام، یه مغازه حدودا 20 متری جهت کفش زنانه نیازمندیم، در صورت موجود بودن، حتی تا 2 هفته ی آینده از تماس شما ممنونیم

 • رضا چهار شنبه، ۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۲

  مغازه برای سبزی مارکت قیمت خیلی مناسب


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • محسن بهلولی فر يك شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۲

  مغازه اجاره ای بر خیابان ویلا میخاستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • فرهاد کیا سه شنبه، ۲۸ تير ۱۴۰۱ - ۹:۸

  یک مغازه جهت فست فود بدون وسایل


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • یوسف پنج شنبه، ۱۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۲

  مغازه اجار


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۶ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • محمود يك شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۲

  مغازه اجاره ای برای تعمیرگاه خ سپهر یا بلوار فرحزادی میخواهم ممنون


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • رضا صالحی یزدی جمعه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۵:۱۱

  درخواست مغازه رهنی جهت تعمیرات لوازم خانگی


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۸

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • میثم رستمخانی چهار شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۲:۴۸

  درخواست رهن و اجاره مغازه قیمت مناسب در شهرک غرب


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • خشایار ملک محمد دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۸

  سلام.لحظه هاتون پر از ارامش.دنبال مغازه بر اصلی 15 خرداد متراز 7 الی 30 متر هستم.جهت فست فود.ممنون.


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • شاهین دژم دو شنبه، ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۵

  مغازه برای اجاره بین 10 تا 20 متر با پا خور مناسب پارچه فروشی معرفی کنید ممنون

 • ابوالفضل دو شنبه، ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۶

  یه باب مغازه بالای90متر برا صافکاری مدرن


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • امیر علی خاقانی پنج شنبه، ۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۷

  یک مغازه 20الهی 30متری برای لوازم خانگی چینی و بلور میخوای


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۹:۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • همایون چهار شنبه، ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۱

  سلام من مغازه 20 متر یا 30 متر بر خیابان هنگام برای درب های ضد سرقت میخواهم

 • حامد جلالیان سه شنبه، ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۶

  یک باب مغازه با متراژ 20 برای آرایشگاه مردانه محدوده پیروزی اجاره منصفانه


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حامد جلالیان سه شنبه، ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۴

  یک باب مغازه با متراژ 20 برای آرایشگاه مردانه محدوده پیروزی اجاره منصفانه


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • علی يك شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۹

  سلام من مغازه برای خدمات کیف وکفش میخام بی10تا20متر اجاره اش چقدر محدوده انقلاب


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • جعفری دو شنبه، ۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۱

  یک غرفه تا 10یا 15 متر میخوام تو پاساژ کوروش یا پالادیوم یا تیراژه یااریکه ایرانیان

 • امیر سه شنبه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۰:۲۸

  مغازه واسه موتورسازی میخوام

 • خزاعی جمعه، ۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۸

  سلام وقت بخیر مغازه برای بستنی فروشی میخواهم اگر با وسایل هم باشه خوبه رهن و اجاره تا 25 متر. تهران


  ایران فایل اسکان شنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۹:۵۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • میلاد رسولی چهار شنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۲:۱۹

  سلام به یک مقاز 12 متر تا 40 نیاز مندم جهت سبزی خورد کنی .رودکی.سیبیل. جیحون .بریانک


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۷:۲۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • صالح حیدری پنج شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۲

  سلام مغاره برای اجاره طلا فروشی میخوام.شلوغ ترین جا


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • روح اله دشتی جمعه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۵

  ی مغازه سمت میدان ولیعصر برای بستنی فروشی می خواهم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۸:۴۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • علی دو شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۷

  یک مغازه خوراکه فروشی در شهرک صنعتی شمس آباد نیازمندیم


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۰:۴۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسین محمودی يك شنبه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۳

  یک مغازه فست فودی در خیابان اصلی ‌جای خیلی شلوغ نیازمندیم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۷:۴۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • محمد سه شنبه، ۲۸ دي ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۴

  من یک مغازه نانوایی میخام سنگکی باشه اجاره زیر 20ملیون باشه و رهنش از 50 ملیون کمتر باشه در نزدیک هایی سعادت اباد


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۸ دي ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • شهرام امانی دو شنبه، ۱۳ دي ۱۴۰۰ - ۱۶:۸

  مغازه تراشکاری در منطقه استخر نیازمندم پنجاه متر به پایین برق سه فاز آب


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۳ دي ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • رهنما دو شنبه، ۶ دي ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۰

  مغازه اجاره ای برای کار ارایشگاه لازم دارم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۶ دي ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۸

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • شیری جمعه، ۱۹ آذر ۱۴۰۰ - ۰:۲۸

  سلام مغازه 120 الی 150 متری برای رستوارن ولنجک سعادت اباد شهرک غرب ممنون میشم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۱۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • مینامحمدی دو شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰:۴۱

  یک مغازه باپول پیش50تومن،2کرایه،روشویی داشته باشه،پاخورخوب،مشتری زیادداشته باشه،همکف لطفا


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۹:۹

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • یونس میرزاده شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۱

  یه مغازه از 30متر به بالا جهت میوه فروشی میخوام بالاشهر باشه بهتر است


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸:۵۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسین يك شنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۲

  مغازه تمیز برای ارایشگاه


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • داودزاهد جمعه، ۱۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۵

  سلام یه مغازه20متری رهن برای خشکه پزی و کلوچه پزی


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۸:۵۸

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حمید جمعه، ۷ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۳

  مغازه برای اجاره آشکده نیازدارم

 • شاهین رواسانی دو شنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۵

  مغازه کوچیک در خیابان جمهوری نیازمندم


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حسن پنج شنبه، ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۱

  ب 120 متر مغازه همکف نیاز مندم فوری برای خیاطی لبلس


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دلخوش دو شنبه، ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۸

  مغازه 30تا40متری برای مکانیکی موتورسیکلت محدوده ولیعصر و حافظ


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • اباذردوستار دو شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۶

  یه زیرپله سه یا چهار متری می‌خوام برا اجاره در تهرانسر

 • ابراهیم احمدی پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۸

  سلام مغازه 50تا 70متری برای نانوایی سنگکی میخام فقط منطقه یک وشمیران باشه 150پیش. دارم با 25میلیون کرایه میتونم بدم اگه موردی بود ممنون میشم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم