رهن و اجاره کاربری اداری در خرمشهر

رهن و اجاره دفتر کار خرمشهر سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ ۱۳ ساله

خرمشهر خ عربعلی برج نو..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری گرمایشی از کف باز سازی شده مبله

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

خرمشهر جنب رستوران نوید طبقه فوقانی بانک ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

خرمشهر خ گلشن نبش ششم پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

خرمشهر روبروی رستوران ن..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری تابلو خور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۹ ساله

خرمشهر میدان نیلوفر خ نیلوفر بین خ دهم و دو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

رهن و اجاره دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

خرمشهر نرسیده به قنبرزا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۸۵ متر طبقه: همکف قدیمی

خرمشهر نرسیده به قنبرزاده پ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده فلت ورودی مجزا

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۷۶ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

بهشتی خ خرمشهر نبش نیلوفر پلا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج فلت برق 3 فاز

۸ پله به پائین

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

آپادانا خ نوبخت ک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۸۰ متر طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی خ خرمشهر خ نو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

اجاره رهن دفتر کار خرمشهر سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

خرمشهر خ عربعلی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۷۶ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

بهشتی خ خرمشهر نبش نیلوفر پلا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج فلت برق 3 فاز

۸ پله به پائین

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

خرمشهر خ قنبرزاده نبش کوی ششم ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

خرمشهر خ نوبخت کوی ش..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار خرمشهر سند اداری قدیمی

بهشتی خ خرمشهر نبش نیلوفر پلا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج فلت برق 3 فاز

۸ پله به پائین

رهن و اجاره دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۰ ساله

خرمشهر روبروی پمپ بنزین کوی فرهاد ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

لابی من

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱ ساله

خرمشهر روبروی رستوران نوید پلا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

خرمشهرخ نوبخت ک دوم پلاک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

خرمشهر خ گلشن نبش ششم پل..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج مبله

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۲۰ ساله

خرمشهر جنب چلوکبابی نویدبرج شیشه..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

اجاره رهن دفتر کار خرمشهر سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

خرمشهر بالاتر از مهنا..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

پارکینگ مشاع

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

خرمشهر بین مهناز و مص..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

پارکینگ مشاع

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

خرمشهر خ عربعلی کوی ششم پ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ خرمشهر جنب بانک رفاه کارگ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

خرمشهر خ نیلوفر پلاک ه..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع میباشد

رهن و اجاره دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۵ متر طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عشقیار میدان نیل..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فلت مبله

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

خرمشهر خ عشق یار (نیلوف..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

خرمشهر خ نوبخت خ شش..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

اسپیلیت-

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عربعلی پل..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

آپادانا بالاتراز بیمه ال..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده تابلو خور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره کاربری اداری در خرمشهر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره کاربری اداری در خرمشهر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • برازنده پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶

    جهت اگهی ملک باموقعیت اداری