رهن و اجاره کاربری اداری در پیروزی

رهن و اجاره دفتر کار پیروزی سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

پیروزی خ روبروی ورزشگاه عباس جدیدی نبش کوی مشا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار پیروزی سند اداری ۱۷ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

پیروزی خ شکوفه خ عمریه پلا..

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

بیواسطه

دفتر کار پیروزی سند اداری ۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

پیروزی خ نبردجنوبی خ دیهیمی نبش..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فقط جهت وکیل

دفتر کار پیروزی سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: اول قدیمی

پیروزی شکوفه خ حاجیان فرد ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج فلت

مطب پیروزی ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف

پیروزی خ پرستار چهارراه صاحب الزمان ..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فروش با مستاجر

رهن و اجاره دفتر کار پیروزی سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

پیروزی روبروی بیمارستان فجر و هتل نهاجا س..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار پیروزی سند اداری ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف ۶ ساله

پیروزی خ نبردشمالی کوی مهدی اسم..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مناسب باشگاه و همه مشاغل

دفتر کار پیروزی سند اداری ۶۹ متر طبقه: همکف نوساز

پیروزی خ پرستار..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار پیروزی سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

پیروزی نبردجنوبی شاه آبادی جنوبی چهارراه میثم ۳۵ مت..

باتوافق

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارتیشن بندی

دفتر کار پیروزی سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

پیروزی خ پرستار خ افراسیابی نبش کوی شهر..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور

اجاره رهن دفتر کار پیروزی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۸ ساله

پیروزی ۴۰۰ دستگاه برج ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پیروزی سند اداری ۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پیروزی شکوفه خ عمری..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده تابلو خور

رهن و اجاره دفتر کار پیروزی سند اداری

دفتر کار پیروزی مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

پیروزی خ محلاتی خ شاه آبادی جنوبی نبش چهارراه الل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پیروزی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

پیروزی پرستار میدان ۱۳ آبان خ افراسیابی شم..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار پیروزی سند اداری ۱۳۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیروزی میدان ۱۳ آبان جنب کوی آخوندی پ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

همکف تجاری

رهن و اجاره دفتر کار پیروزی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

پیروزی بین پنجم و ش..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مستغلات پیروزی دفتر کار سند اداری ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۱۳۰ متر - متراژها: ۱ * ۶۵م +۶۵م ۲۰ ساله

پیروزی خ صفاشرقی تقاطع پرواز پل..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز پکیج

مناسب داروخانه و مشاور املاک و غیره....

دفتر کار پیروزی سند اداری ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف نوساز

پیروزی بلوار ابوذر تقاطع محلاتی جنب ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پیروزی سند اداری ۶ ساله

پیروزی محلاتی بلوارشاهد جنب پمپ ب..

طبقه: اول زیربنا: ۴۵

طبقه: اول زیربنا: ۴۵

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت فلت

دفتر کار پیروزی سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: زیرهمکف ۳ ساله

پیروزی ۱۰۰ دستگاه جنب بانک پار..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۷ پله به پائین

اجاره رهن دفتر کار پیروزی سند اداری ۳ ساله

پیروزی نرسیده به چهارراه کوکا کولا طبقه فوقانی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار پیروزی سند اداری ۳ ساله

پیروزی نبش خ بستان من..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

دفتر کار پیروزی سند اداری ۹ ساله

پیروزی چهارراه کوکاکولا نبش ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده فلت

همکف مغازه میباشد

دفتر کار پیروزی سند اداری قدیمی

پیروزی خ نبرد ..

طبقه: سوم زیربنا: ۴۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۴۰ خواب: ۱

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

تکی هم اجاره داده میشود

دفتر کار پیروزی سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیروزی بلوار ابوذر بین پل اول و دوم ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

همکف تجاری

رهن و اجاره دفتر کار پیروزی سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

پیروزی بلوارابوذر بین پل اول ودوم بین نهم ودهم غ..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز اسپلیت

همکف مغازه میباشد

دفتر کار پیروزی سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

پیروزی خ دهم فروردین روبروی داروخانه سلیمانیه نبش کوی شه..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

ملک روی مغازه واقع میباشد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره کاربری اداری در پیروزی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره کاربری اداری در پیروزی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • برازنده پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶

    جهت اگهی ملک باموقعیت اداری