رهن و اجاره دفتر کار در پیچ شمیران

رهن و اجاره دفتر کار پیچ شمیران مناسب کار ۲۵۱متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیچ شمیران خ صفی علیشاه جنب با..

با توافق

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

پیچ شمیران سند اداری ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

پیچ شمیران خ برادران قا..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پیچ شمیران مناسب کار ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

پیچ شمیران خ انقلاب ساخ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پیچ شمیران سند اداری ۷۲متر طبقه: چهارم نوساز

انقلاب پیچ شمیران روبروی خ ش..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

پیچ شمیران مناسب کار ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

پیچ شمیران نبش خ انقلاب و..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

انقلاب پیچ شمیران س..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیچ شمیران مناسب کار ۱۳۸متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیچ شمیران روبروی خ شریعتی نبش نورمحم..

باتوافق

امکانات: کولر گاز آسانسور

پیچ شمیران مناسب کار ۱۳۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیچ شمیران خ نورمحمدی چهارراه هدایت جنب ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

پیچ شمیران مناسب کار ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

پیچ شمیران ساختمان تنک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

پیچ شمیران مناسب کار ۵۹متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

پیچ شمیران خ شریفی بن بست ریحانی..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب انبار

اجاره رهن دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۹۱متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

پیچ شمیران نرسیده به پل روشندلان پ..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله پارتیشن

بصورت پارتیشن بندی ۳ اتاق-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

پیچ شمیران سند اداری ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب پیچ شمیران س..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز تابلو خور

پیچ شمیران سندتجاری قدیمی

پیچ شمیران پل چوبی جنب کبابی گلپای..

طبقه: همکف زیربنا: ۴۰

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۴۰

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پیچ شمیران مناسب کار ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

پیچ شمیران نبش خ انقلاب پل..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

پیچ شمیران مناسب کار ۱۷۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیچ شمیران خ هدایت خ صفی علیشاه کوی شام بیات..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار پیچ شمیران مناسب کار نوساز

پیچ شمیران خ نورمحمدی خ سردا..

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲ ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۶۰ خواب: ۱ ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۶۰ خواب: ۱ ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پیچ شمیران سنداداری-تجاری ۳ ساله

پیچ شمیران ابتدای پل خ روشندلان جنب اتومبیل ایر..

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

با توافق

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده-طبقه اول سند تجاری و طبقه دوم سند اداری میباشد

پیچ شمیران سند اداری ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

انقلاب پیچ شمیران خ سپاه جنوبی بن ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پیچ شمیران مناسب کار ۱۳۸متر ۵ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

پیچ شمیران نبش تنکابن سا..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پیچ شمیران مناسب کار ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

پیچ شمیران ساختمان تنک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اجاره رهن دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

پیچ شمیران خ صفی علیشاه مصباح..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پیچ شمیران مناسب کار ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب پیچ شمیران ساختمان تن..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

پیچ شمیران سند اداری ۵۹متر طبقه: همکف نوساز

انقلاب خ پیچ شمیران روبروی خ ش..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۲ پارکینگ

پیچ شمیران مناسب کار ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

پیچ شمیران جنب دانشگاه آزاد ساختما..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پیچ شمیران مناسب کار ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیچ شمیران نرسیده به سه راه طالقان..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار پیچ شمیران مناسب کار ۱۰۵متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیچ شمیران روبروی بانک صاد..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیچ شمیران سند اداری ۴۰متر طبقه: چهارم ۳ ساله

پیچ شمیران روبروی ایستگاه BRT نبش کوی فروغ..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

پیچ شمیران مناسب کار ۱۰۷متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۲ ساله

انقلاب پیچ شمیران خ روشندلان..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پیچ شمیران سند اداری ۵۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

پیچ شمیران پل چوبی خ ابن سینا ک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

پیچ شمیران مناسب کار ۵۱متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

پیچ شمیران خ مازندران کوی شهید کرم..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

اجاره رهن دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۶۵متر طبقه: اول نوساز

شریعتی پیچ شمیران جنب فروشگاه ه..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

پیچ شمیران مناسب کار ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

پیچ شمیران پل چوبی به سمت امام حسین خ کرمی نو..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پیچ شمیران سند اداری ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

پیچ شمیران روبروی بهزیستی خ اصفها..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پیچ شمیران مناسب کار ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیچ شمیران جنب بانک ملی پلاک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پیچ شمیران مناسب کار ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

پیچ شمیران بین پل چوبی وامام حسین خ کرمی نور..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره دفتر کار پیچ شمیران سندتجاری ۱۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

پیچ شمیران بین شریعتی و پل چوبی جنب بانک ..

با توافق

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مورد اجاره اتاق ۱۵ متری از یک واحد ۵۰ متری

پیچ شمیران مناسب کار ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی نبش کوی تو..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

پیچ شمیران مناسب کار ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی کوی توانا پل..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پیچ شمیران سنداداری-تجاری ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

پیچ شمیران روبروی خ شریعتی ابتدای خ انقلاب جنب کفش..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

پیچ شمیران مناسب کار ۵۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

پیچ شمیران نبش اسکو..

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مورد اجاره یک اتاق ۹ متری ازواحدفوق

اجاره رهن دفتر کار پیچ شمیران سندتجاری ۲۲۰متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

پیچ شمیران نرسیده به پل ..

اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ماهیانه-قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آب و برق

پیچ شمیران سند اداری ۱۶۰متر ۴ خوابه طبقه: درکل ۲۰ ساله

پیچ شمیران بین پیچ شمرون و بهار بن..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۵ پارکینگ- واحدهای ۸۰ متری

پیچ شمیران سند اداری ۶۵متر طبقه: دوم نوساز

پیچ شمیران خ نور محمدی ساختما..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پیچ شمیران مناسب کار ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

پیچ شمیران خ مازندران بن بست خو..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

قابل تبدیل تا--/ ۴۰ م

پیچ شمیران سند اداری ۱۰۷متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیچ شمیران خ بهار بین بهار و..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف تجاری میباشد

رهن و اجاره دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۶۵متر طبقه: دوم نوساز

انقلاب روبروی شریعتی پیچ شمیران ساخت..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات