رهن و اجاره دفتر کار در پارک ساعی

رهن و اجاره دفتر کار پارک ساعی مناسب کار ۱۱۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۲ ساله

ولیعصر پارک ساعی خ پرویز ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارک ساعی مناسب کار قدیمی

ولیعصر پارک ساعی جنب شهر کتاب پل..

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰

طبقه: دوم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲

با توافق

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فلت

پارک ساعی سند اداری ۱۵ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پلا..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۵۸ خواب: ۳

طبقه: سوم زیربنا: ۱۵۸ خواب: ۳

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارک ساعی سند اداری ۱۵۸متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

ولیعصر بالاترازساعی جنب ایستگاه حم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

مورد تکواحدی

پارک ساعی مناسب کار ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی نبش ایستگاه آبشار نبش کوی چ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن و اجاره دفتر کار پارک ساعی ۱۱۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی واح..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارک ساعی سند اداری ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: ششم ساله

ولیعصر پارک ساعی جنب هتل س..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

اطلاع دقیق نداشتند

پارک ساعی مناسب کار ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۲ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی بالاتر ا..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

پارک ساعی سند اداری ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

ولیعصر پارک ساعی نبش کوی امینی پل..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

پارک ساعی مناسب کار ۸۶متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

اجاره رهن دفتر کار پارک ساعی مناسب کار ۱۵۸متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پلا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۸۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارک ساعی سند اداری ۸۰متر ۳ خوابه طبقه: ۱۸ ۱۶ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارک ساعی سند اداری ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۶ ساله

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارک ساعی مناسب کار ۱۳۵متر طبقه: چهارم ۳ ساله

ولیعصر پارک ساعی کوی اسدی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل اسپلیت فلت

پارک ساعی سند اداری ۱۵۸متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پلا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۸۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار پارک ساعی سند اداری ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۸ ساله

ولیعصر پارک ساعی برج..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

پارک ساعی سند اداری ۱۰۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی نبش کوی ۳۴ ساختما..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

پارک ساعی مناسب کار ۵۸متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی نبش ایستگاه آبشار نبش کوی چ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پارک ساعی سند اداری ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۸ ساله

ولیعصر پارک ساعی برج..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

پارک ساعی مناسب کار ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

ولیعصر پارک ساعی خ ام..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن دفتر کار پارک ساعی سند اداری ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی ساخت..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور فن کوئل

پارک ساعی مناسب کار ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۵ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بن..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پارک ساعی مناسب کار ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی کوی ۲۰ پلاک..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارک ساعی سند اداری ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی روبروی پمپ بنز..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل باز سازی شده

پارک ساعی مناسب کار ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی کوی بیستم پلا..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره دفتر کار پارک ساعی سند اداری ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

ولیعصر پارک ساعی روبروی پمپ بنز..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل باز سازی شده

پارک ساعی مناسب کار ۱۲۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

پارک ساعی کوی مهرگان ساخ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات