رهن و اجاره دفتر کار در بلوار فردوس شرق

رهن و اجاره دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

بلوار فردوس شرق خ رامین جن..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مناسب بیمه و دفتر وکالت و دفتر مهندسی-چک اجاره دریافت می شود-تعداد پرسنل ۳ نفر

بلوار فردوس شرق سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

فردوش شرق بین خ سلیمی جهرمی و..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل/قابل تبدیل

امکانات: آسانسور فن کوئل مبله

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

بلوارفردوس شرق بالاترازخ علی حسینی جنب سان..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۵ متر طبقه: سوم نوساز

بلوار فردوس شرق بین گلستان و ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

بلوار فردوس شرق بین قبادی و ..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری نوساز

بلوار فردوس شرق ۲۰ متری ولیعصر نبش کو..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۱ ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

بلوار فردوس شرق بین سلیمی جهرمی و گلستا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۵ متر طبقه: چهارم ۲ ساله

بلوارفردوس شرق چهارراه وفاآذر مجتمع آیریک..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل فلت

بلوار فردوس شرق سند اداری نوساز

بلوار فردوس شرق بین رامین و گ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۵ ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۵ ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

بلوار فردوس شرق بین وفاآذر و علی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

اجاره رهن دفتر کار بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

بلوارفردوس شرق خ ولیعصر جنوبی ۱۲ متری هف..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۳ ساله

بلوارفردوس شرق روبروی آموزش وپر..

طبقه: همکف زیربنا: ۷۵ خواب: ۱

طبقه: همکف زیربنا: ۷۵ خواب: ۱

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحد باهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

با تجهیزات

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۱۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

بلوارفردوس شرق نبش خ عقیل ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مناسب کارهای اداری

بلوار فردوس شرق مناسب کار نوساز

فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی و علی حسینی جنب..

زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۱

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۵ خواب: ۱

باتوافق

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

بلوارفردوس شرق بین قبادی و ج..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

بلوار فردوس شرق بین فرهنگسرا و م..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۲۵ ساله

بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان..

زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۳

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بلوار فردوس شرق سندتجاری ۲۴۰ متر طبقه: همکف نوساز

بلوارفردوس شرق بالاترازابراهیمی جنوبی جنب بانک سرمایه وگ..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۲۰ ساله

بلوار فردوس شرق بین گلستان و رامین پ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۴

طبقه: دوم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۴

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز

آرایشگاه بلوار فردوس شرق ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم

بلوار فردوس شرق خ اعتمادیات شرقی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مناسب آرایشگاه زنانه

اجاره رهن دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

بلوارفردوس شرق خ ولیعصر جنوبی نبش کوی ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

به دندانپزشک اجاره داده نمیشود

بلوار فردوس شرق سند اداری ۷۸ متر طبقه: پنجم ۶ ساله

بلوار فردوس شرق نبش خ وفاآذر ساخت..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

مناسب تمامی مشاغل

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

بلوار فردوس شرق ۲۰ متری ولیعصر کوی ت..

ودیعه: ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

بلوار فردوس شرق سند اداری ۷۶ متر طبقه: پنجم ۳ ساله

بلوار فردوس شرق بالاتراز وفا آذر مجتمع اداری..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت فروش با مستاجر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره دفتر کار در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره دفتر کار در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • محسن دو شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۷

  با سلام.نیاز به یک اتاق نهایت 10متری برای دفتر کار بدون تردد ارباب رجوع در محدوده رسالت.فرجام.سمنگان یا مدنی شمالی هستم.بصورت اشتراکی در یک واحد و یک اتاق مجزا هم باشه اشکالی نداره فقط یک خط تلفن مجزا نیاز است.

  پاسخ دهنده:

 • مهرداد حاج باقری شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴

  نیاز به اجاره دفتر کار حدود 40 تا 60 متر جهت دفتر حسابرسی محدوده نزدیک به علاالدین و چارسو و یا با فاصله کم

  پاسخ دهنده:

 • قوامی جمعه، ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۶

  با سلام یک گروه آموزشی هستیم با گروه دبیران و حدود 50 دانش آموز بدنبال ملکی یابعد از ظهر مدرسه ای هستیم ک بصورت مشارکتی یا اجاره ای کار کنیم.

  پاسخ دهنده:

 • توکلی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۳۳

  رهن و اجاره دفتر کار (موقعیت اداری ) به متراز 110 تا 150 متر مربع در منطقه دو شهرداری تهران 100000000 رهن بقیه تا 5000000 اجاره مورد نیاز است


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۵

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • مجید تبریزی يك شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۵

  رهن دفتر کار40 یا 50 متری درمنطقه مطهری .سهروردی بهشتی کریمخان . خردمندجنوبی یا شمالی یا رهن اتاق 20 یا 30 متری در مناطق فوق


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۱

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم


  مجید سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴

  ممنون از پاسختون

  پاسخ دهنده:

 • مهران قسامی سه شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۴

  دفتر کار 50تا60متر احتیاج دارم


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۴

  با سلام و احترام لطفا از طریق صفحه جستجوی ملک اقدام فرمایید . و فیلد های جستجو را مانند زیر مشخص کنید: نوع معامله : رهن و اجاره - نوع ملک : دفتر کار - متراژ : 50الی 60 - آدرس : منطقه مورد نظرتون اگر سوال یا ابهامی داشتید، برای پاسخ گویی در خدمتیم.

  پاسخ دهنده:

 • سعید هاشمیان شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹

  دفتر اداری 120 تا 150 متری در محدوده شیخ بهائی شمالی ، خیابان پیروزان برای اجاره میخوام


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۰

  با سلام و احترام لطفا از طریق صفحه جستجوی ملک اقدام فرمایید . و فیلد های جستجو را مانند زیر مشخص کنید: نوع معامله : رهن و اجاره - نوع ملک : دفتر کار - متراژ : 120 الی 150 - آدرس : پیروزان اگر سوال یا ابهامی داشتید، برای پاسخ گویی در خدمتیم.

  پاسخ دهنده: