رهن و اجاره دفتر کار در پیروزی

رهن و اجاره دفتر کار پیروزی مناسب کار ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

پیروزی بالاتر از شکوفه بن بست رستمی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

پیروزی مناسب کار ۵۱متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

پیروزی سه راه شکوفه روبروی اتکا ساختم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

آرایشگاه پیروزی ۷۶متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

پیروزی نبردشمالی جنب پاساژ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

درب مجزا-مناسب آرایشگاه زنانه

پیروزی مناسب کار ۷۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

پیروزی بلوارابوذر نبش کوی سوم شرقی پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک روی مغازه واقع شده

پیروزی مناسب کار ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

پیروزی تقاطع امام علی روبروی مترو پیروزی..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز اسپلیت

همکف مغازه میباشد

رهن و اجاره دفتر کار پیروزی مناسب کار ۱۲ ساله

پیروزی خ نبردشمالی خ نبی ا..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۰۳ خواب: ۲ ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۵۰ خواب: ۲ ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۴۵ خواب: ۱ ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

پیروزی مناسب کار ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

پیروزی خ نبرد جنوبی نرسیده به تقاطع آتش نشانی روبروی ..

اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت ماهیانه-قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

پیروزی مناسب کار ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

پیروزی خ دهم فروردین (جنب قفل سازی) ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

پیروزی مناسب کار ۱ ساله

پیروزی روبروی ۴۰۰ دستگاه روبروی بان..

طبقه: اول زیربنا: ۷۵ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۷۵ خواب: ۲

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

پیروزی سند اداری قدیمی

پیروزی خ نبرد ..

طبقه: دوم زیربنا: ۴۰ خواب: ۱

طبقه: سوم زیربنا: ۴۰ خواب: ۱

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

تکی هم اجاره داده میشود

اجاره رهن دفتر کار پیروزی مناسب کار ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

پیروزی خ افراسیابی..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر پکیج

پیروزی مناسب کار ۹۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

پیروزی بلوار ابوذر خ ده حقی نبش نصر ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

پیروزی مناسب کار ۳ ساله

پیروزی روبروی خ ششم نیروی هوائی طبقه فوقانی جان..

طبقه: دوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۱

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پیروزی سند اداری ۱۰۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیروزی بلوار ابوذر بین پل اول و دوم ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

همکف تجاری

پیروزی مناسب کار ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

پیروزی روبروی تسلیحات ا..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج درب ضد سرقت

رهن و اجاره دفتر کار پیروزی مناسب کار ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

پیروزی روبروی ۴۰۰ دستگ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پیروزی سندتجاری ۱۱۷متر طبقه: زیرهمکف نوساز

پیروزی صددستگاه ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

ورودی مستقل- ۸ پله به پایین - اجاره به داروخانه

پیروزی مناسب کار ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

پیروزی صددستگاه نرسیده به خ ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

پیروزی مناسب کار ۸۱متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

پیروزی بالاتر از خ پرواز طبقه فوقانی بانک م..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره فقط به پزشک

پیروزی مناسب کار ۳۵متر طبقه: اول قدیمی

پیروزی خ برادران خ افراسیابی خ ائمه اطه..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: اسپلیت فلت

جنب آرایشگاه زنانه

اجاره رهن دفتر کار پیروزی مناسب کار ۱۱۰متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

پیروزی چهارراه کوکاکولا ۲۱ متری دهقان کوی نهم غربی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیروزی مناسب کار ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیروزی کرمان خ محبی نبش کوی غدیری پ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک روی مغازه واقع شده

پیروزی مناسب کار ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیروزی خ نبردشمالی نرسیده به چهارراه نبی اکرم نب..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

پیروزی سند اداری ۱۰۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

پیروزی بلوارابوذر بین پل اول ودوم بین نهم ودهم غ..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز اسپلیت

همکف مغازه میباشد

پیروزی مناسب کار ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

پیروزی میدان سرآسیاب خ شیوا پلا..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جهت تولیدی سبک یا انباری

رهن و اجاره دفتر کار پیروزی مناسب کار ۵۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

پیروزی روبروی مترو نبرد پل..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیروزی مناسب کار ۲۲۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

پیروزی نرسیده به پارک گفتگو کوی نظری عارف..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

پارکینگ حیاط

پیروزی مناسب کار ویلا کلنگی زمین: ۵۷متر بر: ۰متر

پیروزی پاسدارگمنام کوی شکوری کو..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مناسب انبار

پیروزی مناسب کار ۵۰متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

پیروزی بلوارابوذر نرسیده به ائمه اطهار کو..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

مناسب انبار و دفترکار

پیروزی مناسب کار ۱ ساله

پیروزی سه راه سلیمانیه پلاک..

طبقه: سوم زیربنا: ۸۰ خواب: ۳

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۰ خواب: ۳

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

اجاره رهن دفتر کار پیروزی مناسب کار ۴۶متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

پیروزی جنب مترو پیروزی کوی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

پیروزی مناسب کار ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

پیروزی خ نبردشمالی نبش خضرائی پل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پیروزی مناسب کار ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

پیروزی ورودی امام علی جنب بانک صادرات ساختم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

پیروزی مناسب کار ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

پیروزی روبروی خ پنجم نیروی هوائی م..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پیروزی مناسب کار ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

پیروزی جنب باشگاه برق جنب قنادی خو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره دفتر کار پیروزی مناسب کار ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

پیروزی بزرگراه محلاتی تقاطع دهم فروردین ۳۵ متری حس..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ورودی مجزا

پیروزی مناسب کار ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پیروزی بین خ سوم وچهارم روبروی همایون ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده فروش با مستاجر

پیروزی مناسب کار ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

پیروزی محلاتی خ دهم فروردین ..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

پیروزی سند اداری ۳۰ ساله

پیروزی خ دهم فروردین روبروی داروخانه سلیمانیه نبش کوی شه..

طبقه: اول زیربنا: ۴۵ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۴۵ خواب: ۱

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

ملک روی مغازه واقع میباشد

پیروزی مناسب کار ۱۰۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

پیروزی محلاتی میدان تفحص پلاک..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن دفتر کار پیروزی سند اداری ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

پیروزی بلوار ابوذر نبش پل چهارم ساخ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

جواز آرایشگاه- ۱۰ سال سابقه آرایشگاه -دارای لوازم آرایشگاه

پیروزی مناسب کار ۸۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

پیروی خ دهم فروردین خ ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات