رهن و اجاره کاربری تجاری در منطقه چهار شهرداری

رهن و اجاره مغازه سراج ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سراج روبروی گلستان دو..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

مغازه تهرانپارس ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی خ ۱۳۵ ش..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه تهرانپارس ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

تهرانپارس پروین بین ۲۱۴ و ۲۱ ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: باز سازی شده کولر گازی

مغازه شمیران نو ۹۰ متر

شمیران نو خ هفتم شرقی پلاک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه نارمک ۶۰ متر

نارمک خ سمنگان پلاک ه..

ودیعه: ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۵ متر انبار تجاری

رهن و اجاره مغازه نارمک ۴۲ متر

نارمک بالاتر از هفت حوض..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی ۲۴ متر

نظام آباد شمالی بازار رو..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

مغازه بنی هاشم ۲۰۰ متر

بنی هاشم پاسا..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جهت کافه رستوران

مغازه میدان هروی ۳۰ متر بر: ۳ متر

میدان هروی خ گلزار خ نادر زندی غربی نبش..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه نارمک ۲۶ متر بر: ۴ متر

نارمک بین خ دردشت و باقری خ برادر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اجاره رهن مغازه نارمک ۵۰ متر بر: ۵ متر

نارمک ضلع جنوب شرقی میدان هف..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شمیران نو ۱۶ متر بر: ۳ متر

شمیران نو خ دهم شرقی پلاک ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شمیران نو ۷۵ متر

شمیران نو ۲۰ متری غفاری بین خ ۱۱ و ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نارمک ۱۰۰ متر

نارمک خ آیت شمالی..

باتوافق

امکانات: کولر گاز آب و برق

اجاره با وسایل-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی ۱۷۰ متر

نظام آباد شمالی جنب رشاد..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

رهن و اجاره مغازه مجیدیه ۴۸ متر بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی میدان مل..

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه دردشت ۱۰۰ متر

دردشت خ حاجی صادقی بین میدان هفتم و هشتم طبقه سو..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نارمک ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

نارمک خ ارشی ضلع شمالی میدا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: گاز پکیج کولر گازی آب و برق

دفتر کار تهرانپارس سند تجاری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

تهرانپارس خ استخر بوستان یکم..

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه میدان هروی ۲۳ متر بر: ۴ متر

میدان هروی خ مژده پلاک ه..

باتوافق

امکانات: کولر گاز آب و برق

اجاره رهن مغازه سراج ۱۰۰ متر بر: ۵ متر

سراج خ جهانشاه لو نبش والا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دفتر کار تهرانپارس سنداداری-تجاری ۶ ساله

تهرانپارس خ زهدی میدان ابوذر پل..

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۱

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۱

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت

مغازه تهرانپارس ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر باز سازی شده

مغازه تهرانپارس ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

تهرانپارس ضلع غربی میدان پروین خ ۱ ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه فرجام غربی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرجام غربی جنب نمایندگی س..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: گاز آب و برق

رهن و اجاره دفتر کار نارمک سند تجاری ۱۴۰ متر طبقه: سوم ۱۷ ساله

نارمک میدان نبوت پا..

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فلت

مغازه سمنگان ۲۰ متر بر: ۳ متر

سمنگان نرسیده به مسجد جامع پلا..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه لویزان ۱۸ متر بر: ۵ متر

لویزان خ شیان سخن س..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

دارای آب وبرق

مغازه مجیدیه ۱۰ متر

مجیدیه شمالی خ گلزار کوچه نهم پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره کاربری تجاری در منطقه چهار شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره کاربری تجاری در منطقه چهار شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • فریدون سعادتنژاو دو شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳

    ملک رهن واجاره