رهن و اجاره کاربری تجاری در ونک

رهن و اجاره مغازه ونک ۲۵متر طبقه: همکف بر: ۳متر

ونک خ خدامی بر..

اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت بدون ویعه-قابل تبدیل

امکانات: گاز آب و برق

کترینگ فعال-دارای جواز چلوکبابی

دفتر کار ونک سندتجاری ۱۲۰متر طبقه: همکف ۱۷ ساله

ونک ضلع شمال غربی خ و..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل

رستوران

دفتر کار ونک سندتجاری دارای مغازه ۱۷۰متر ۳۰ ساله

ونک خ خدامی ابتدای خ ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه ونک ۲۷۰متر طبقه: همکف بر: ۷متر

ونک مرکز خرید آ..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر فن کوئل

۳۲ متر انباری

مغازه ونک ۲۳متر

ونک بالاتر از میدان شیخ بهائی ن..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳۳ متر سالن

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۸متر طبقه: همکف بر: ۴متر

ونک ساختمان آفتاب..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فن کوئل آب و برق

مغازه ونک ۲۰متر طبقه: همکف بر: ۲متر

ونک ملاصدرا خ گرمسار غربی پاساژ با..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ونک ۱۲۸متر طبقه: همکف بر: ۱۴متر

ونک ملاصدرا شیخ بهائی شمالی نبش کشفیان ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر باز سازی شده آب و برق

جهت موسسات و بانک- بر دیگر ۱۰

مغازه ونک ۲۷۰متر طبقه: همکف بر: ۵متر

ونک میدان ونک نبش هتل هما بالاتر ا..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

۳۰ مترانباری

رهن و اجاره مغازه ونک

مغازه ونک ۲۲۰متر طبقه: همکف بر: ۹متر

ونک خدامی نبش مجتمع خرید..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره رهن مغازه ونک ۳۰متر طبقه: همکف بر: ۲متر

ونک مرکز خرید ون..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ونک ۱۸متر بر: ۳متر

ونک خ کارو و تجا..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آب و برق

رستوران ونک ۵۵متر طبقه: زیرهمکف

ونک خ خدامی مرکز تج..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز کولر گازی آب و برق

رهن و اجاره رستوران ونک

مغازه ونک ۲۴متر طبقه: همکف بر: ۳متر

ونک خ خدامی بر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ونک ۲۰متر طبقه: همکف بر: ۵متر

ونک خ خدامی بر..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز برق اضطراری

۲ نبش - ۲۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود

رهن و اجاره مغازه ونک

رهن و اجاره مغازه ونک ۸۰متر طبقه: چهارم

ولیعصر ضلع شمال شرقی میدان ونک ابتدای ولیعصر ساختم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه ونک ۴۵متر طبقه: همکف

ونک چهارراه کار و تجارت م..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ونک ۱۸متر طبقه: همکف بر: ۳متر

ونک خ آفتاب خ ماهتا..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳۰ مترانباری-سابقه فست فود

مغازه ونک ۱۹متر طبقه: همکف بر: ۳متر

ونک خ شرافتی خ رجبی روبروی نانوائی ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه-جواز آزاد

مغازه ونک ۴۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

ونک ده ونک خ چهارم پ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اجاره رهن مغازه ونک ۶۱متر طبقه: اول بر: ۹متر

ونک خ کار تجار..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برق/مناسب صرافی/کافی شاپ/ آرایشگاه/آژانس هواپیمائی

مغازه ونک ۱۸متر بر: ۵متر

ده ونک ک شهید مجیدپور ک اما..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه ونک ۲۵متر بر: ۳متر

میدان ونک مرکز خرید ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر پکیج

دفتر کار ونک سندتجاری ۱۴۰متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

ونک کشفیان غربی پلاک ه..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار ونک سنداداری-تجاری ۷۵متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

ونک نیایش روبروی مجموعه ورزشی انقلاب مجتمع مسکونی ف..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف مغازه میباشد

رهن و اجاره مغازه ونک بر: ۷متر

ونک خ ونک مرکز خرید..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۵

طبقه: همکف زیربنا: ۱۳۵

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر فن کوئل

۳۰ متر انباری

ساختمان پزشکان ونک ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

ونک خ والی نژاد روبروی بیمارستان ه..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه ونک ۳۰متر بر: ۵متر

ونک نبش خ کار و تجارت پاسا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ونک ۲۰متر طبقه: همکف بر: ۵متر

ونک ده ونک خ شرافتی خ رجبی روبروی ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

سوپرمارکت فعال با تجهیزات

مغازه ونک ۴۷متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳متر

ونک مرکز خری..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات