رهن و اجاره کاربری تجاری در صادقیه

رهن و اجاره مغازه صادقیه ۶۰متر طبقه: همکف بر: ۸متر

صادقیه ضلع جنوب غربی فلکه اول پل..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه صادقیه ۱۳متر طبقه: همکف بر: ۴متر

صادقیه نبش فلکه دوم برج ..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز پوشاک

مغازه صادقیه ۱۹متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴متر

صادقیه فلکه دوم ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

مغازه صادقیه ۲۶۰متر بر: ۸متر

صادقیه بین فلکه اول و خ خسرو ج..

باتوافق

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۱۲متر طبقه: همکف

صادقیه نرسیده به فلکه..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن و اجاره مغازه صادقیه ۲۱متر طبقه: اول بر: ۴متر

صادقیه فلکه اول پا..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

مغازه صادقیه ۱۴متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴متر

صادقیه فلکه اول پاساژ ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

مغازه صادقیه ۴۰متر بر: ۴متر

صادقیه بین فلکه اول و فلکه دوم صادقیه نرسیه به فلکه اول جنب ل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب پوشاک-این قمیت فقط جهت پوشاک میباشد

مغازه صادقیه ۴۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

صادقیه نرسیده به فلکه اول جنب نمایشگاه لوازم خ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جهت پوشاک

مغازه صادقیه ۳۲متر طبقه: اول بر: ۳متر

صادقیه بلواراباذر مجتمع ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اجاره رهن مغازه صادقیه ۱۵متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴متر

صادقیه فلکه اول پاساژ ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۱۴متر طبقه: اول بر: ۴متر

صادقیه فلکه دوم ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل

مغازه صادقیه ۲۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

صادقیه نبش فلکه دوم جنب گل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۱۸متر طبقه: همکف بر: ۴متر

صادقیه ستارخان چهارراه اسدی نبش با..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب برای همه مشاغل

مغازه صادقیه ۱۱متر طبقه: اول

صادقیه فلکه اول پاساژ پ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه صادقیه ۱۹۰متر بر: ۱۰متر

صادقیه سازمان آ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۵۰متر بر: ۸متر

صادقیه فلکه اول انتهای گلناز جنوبی نبش..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۴۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

صادقیه نرسیده به فلکه اول جنب نمایشگاه لوازم خ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب پوشاک

مغازه صادقیه ۱۷متر طبقه: همکف

صادقیه بالاتر از فلکه اول..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۴۰متر

صادقیه بین فلکه اول و فلکه دوم صادقیه نرسیه به فلکه اول جنب ل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب پوشاک

اجاره رهن مغازه صادقیه ۲۷۰متر طبقه: همکف بر: ۹متر

صادقیه فلکه دوم برج گلدیس پلا..

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه صادقیه ۴۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

صادقیه نرسیده به فلکه اول جنب نمایشگاه لوازم خ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار صادقیه سندتجاری دارای مغازه ۱۱۵متر ۲۰ ساله

صادقیه فلکه اول ضلع جنوب شرقی..

ودیعه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه صادقیه ۱۹۰متر بر: ۱۰متر

صادقیه سازمان آ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه صادقیه ۱۴متر طبقه: اول بر: ۳متر

صادقیه فلکه دوم ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

بالوازم

رهن و اجاره مغازه صادقیه ۱۹متر

صادقیه فلکه دوم پاساژ ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۲۷۰متر طبقه: همکف بر: ۹متر

صادقیه فلکه دوم برج گلدیس پلا..

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه صادقیه ۴۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

صادقیه نرسیده به فلکه اول جنب نمایشگاه لوازم خ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت جهت پوشاک

امکانات: کولر گاز

مغازه صادقیه ۱۴متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴متر

صادقیه فلکه اول پاساژ ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات