رهن و اجاره کاربری تجاری در آزادی

رهن و اجاره مغازه آزادی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آزادی بلوارشهیدتیموری بین مترو شریف و مید..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

فقط املاک-یک دهنه

مغازه آزادی ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

آزادی نبش خ جمالزاده جنوبی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار یا انبار-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار آزادی سند تجاری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آزادی بازارایران نبش کوی مهرناز ساختمان روبروی م..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه آزادی ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

آزادی بین چهارراه نواب و اسکندری جنب متروی توح..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

ملکیت

مغازه آزادی ۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

آزادی بین دکتر قریب و اسکندری ش..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

ارتفاع ۵ متر-ملک و سرقفلی-دارای ۴۶ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۱۱۴ متر-نمایندگی هیوندا - ۲۵۰ م ت ودیعه ۲۸ م

رهن و اجاره مغازه آزادی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آزادی ابتدای خ حبیب ا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه آزادی

آزادی ابتدای خ حبیب ا..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۶

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت هرباب

جواز مرغ و ماهی

مغازه آزادی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آزادی ابتدای حبیب اللهی نبش کوی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آزادی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آزادی ابتدای حبیب اللهی نبش کوی ش..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آزادی ۱۸۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

آزادی بین دکتر قریب واسکندری ..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن مغازه آزادی ۸۸ متر

آزادی روبروی درب دانشگاه دامپزشکی خ زارع ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه آزادی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آزادی خ حبیب اللهی ضلع جنوب شرقی میدان حسن حسی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مناسب صافکاری ونقاشی

مغازه آزادی ۱۰۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

آزادی نبش رودکی روبروی سازمان حج و زیارت..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آزادی ۱۶۰ متر طبقه: همکف

آزادی روبروی مترو شادم..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

رستوران

دفتر کار آزادی سند تجاری ۱۱۸ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی خوش شمالی پلاک ه..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره مغازه آزادی ۲۶ متر بر: ۵ متر

آزادی خ هاشمی بین جیحون و کارون نبش کوی نراق..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه آزادی ۱۰۰ متر بر: ۱۰ متر

آزادی دانشگاه شریف خ صادقی ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه آزادی ۱۸۷ متر طبقه: همکف

آزادی بین چهارراه نواب و اسکندری جنب متروی توح..

توافقی

امکانات: گاز

مغازه آزادی ۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

آزادی بین دکتر قریب و اسکندری ش..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مغازه آزادی ۲۰ متر طبقه: همکف

آزادی نبش جمالزاده جنوبی..

ودیعه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

اجاره رهن مغازه آزادی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آزادی خوش شمالی نرسیده به به چهارر..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه آزادی ۴۰۰ متر طبقه: همکف

آزادی انتهای آذربایجان پلاک..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مناسب صافکاری

مغازه آزادی ۴۱ متر بر: ۳ متر

آزادی خ خوش شما..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه آزادی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آزادی انتهای بلوار استاد معین بلوار نوری نیا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

با لوازم

مغازه آزادی ۱۳۰ متر طبقه: همکف

آزادی نبش توحید ضلع شمال غربی چهارراه نوا..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۵۰ مترمغازه+ ۸۰ متر محوطه-صافکاری فعال

رهن و اجاره مغازه آزادی ۱۰۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

آزادی نبش رودکی روبروی سازمان حج و زیارت..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آزادی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آزادی استادمعین خ هاشمی بالاتر از یا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه آزادی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آزادی ضلع غربی دانشگاه شریف ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده آب و برق

مغازه آزادی ۹ متر طبقه: همکف

آزادی نبش چهارراه جمالزاده ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره کاربری تجاری در آزادی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره کاربری تجاری در آزادی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • فریدون سعادتنژاو دو شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳

    ملک رهن واجاره