رهن و اجاره کاربری تجاری در مینی سیتی

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۵۵ متر بر: ۶ متر

مینی سیتی سوهانک باغ سردار کوهسار پ..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مینی سیتی ۱۰ متر طبقه: اول

مینی سیتی شهرک محلاتی میدان اول خ نخل ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز

دارای برق-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه مینی سیتی

مینی سیتی شهرک نفت خ وزارت امورخارجه گلستان پن..

طبقه: همکف زیربنا: ۶۰ ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۸۵ ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۶۰ متری تجاری میباشد- ۸۵ متری مناسب کارگاه میباشد

مغازه مینی سیتی ۱۰ متر طبقه: اول

مینی سیتی میدان اول شهرک شهید محلاتی خ نخ..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز

دارای برق-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه مینی سیتی ۲۲ متر بر: ۳ متر

مینی سیتی شهرک نفت خ وزارت امور خارجه ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن و اجاره دفتر کار مینی سیتی سند تجاری ۴ ساله

مینی سیتی بلوار ارتش خ اراج خ ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۵۰۰ ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۵۰۰ ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه مینی سیتی ۲۰ متر طبقه: همکف

مینی سیتی بلوار ارتش ضلع جنوبی پل..

با توافق

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه مینی سیتی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی بلوار ارتش مجتم..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه -فاقد جواز

مغازه مینی سیتی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی بلوار قائم پلاک ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: باز سازی شده

دفتر کار مینی سیتی سنداداری-تجاری ۸ ساله

مینی سیتی شهرک قائم فاز یک چهارراه..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۴۰

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۴۰

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

مناسب مطب-اورژانس-کارهای دفتری

اجاره رهن مغازه مینی سیتی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی بلوار ارتش مجتم..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه -فاقد جواز

مغازه مینی سیتی بر: ۴ متر

مینی سیتی شهرک محلاتی جنب پمپ بنزین مج..

زیربنا: ۷۰

طبقه: چندباب زیربنا: ۷۰

باتوافق

امکانات: گاز آب و برق

فقط اجاره به خدمات خودرو

مغازه مینی سیتی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک قائم روبروی تره بار کو..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه مینی سیتی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

مینی سیتی شهرک نفت خ الوند جنب مسجد مح..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه مینی سیتی ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مینی سیتی شهرک محلاتی پاسا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

مینی سیتی شهرک قائم روبروی تره بار کوهستا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

اجاره فقط به قصابی

مغازه مینی سیتی ۲۱ متر طبقه: همکف

مینی سیتی شهرک محلاتی پا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه مینی سیتی ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

مینی سیتی سوهانک خ لاله نبش هفت..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

یک دهنه-تجهیزات سوپر مارکت

مغازه مینی سیتی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مینی سیتی خ نخل نبش کوی به..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل/قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

مغازه مینی سیتی ۶۵ متر طبقه: دوم

بزرگراه ارتش بالاتر از مینی س..

با توافق

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک اتاق- ۲ پارکینگ

اجاره رهن مغازه مینی سیتی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

مینی سیتی خ نخل پلاک ه..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه مینی سیتی ۹ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

مینی سیتی شهرک نفت خ وزارت امور خارج..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

مغازه مینی سیتی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مینی سیتی شهرک نفت بلوارآبادان جنب کبابی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

مغازه مینی سیتی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی شهرک نفت بلوارآبادان جنب تهیه غذای زی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه مینی سیتی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مینی سیتی شهرک محلاتی بلوار شاهد میدان صاحب الزمان خ ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مینی سیتی شهرک نفت نبش بهاران پل..

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره کاربری تجاری در مینی سیتی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره کاربری تجاری در مینی سیتی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • فریدون سعادتنژاو دو شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳

    ملک رهن واجاره