رهن و اجاره مستغلات در بهشتی

رهن و اجاره دفتر کار بهشتی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط ۶ واحدی درکل ۳۰ واحد ۳۰۵۰ متر - متراژها: ۲۹ * ۱۰۰م +۱۵۰م نوساز

بهشتی میدان تختی..

ودیعه: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

بهشتی دفتر کار مناسب کار ۳ ط ۲ واحدی درکل ۶ واحد ۷۸۰ متر - متراژها: ۶ * ۱۳۰م قدیمی

بهشتی سرافراز نبش کوی یکم پلا..

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بهشتی دفتر کار مناسب کار ۱,۲۰۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد قدیمی

بهشتی خ پاکستان بن بست..

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهشتی دفتر کار مناسب کار ۱,۶۴۲م - ۵ ط ۴ واحدی درکل ۲۰ واحد ۱۶ ساله

بهشتی سرافراز خ دوم روبروی سفارت کانادا..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهشتی دفتر کار مناسب کار ۱,۶۴۲م - ۵ ط ۴ واحدی درکل ۲۰ واحد ۱۶ ساله

بهشتی سرافراز خ دوم روبروی سفارت کانادا..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره مستغلات بهشتی دفتر کار سند اداری ۳۳۰م - ۲ ط در کل ۳ واحد قدیمی

بهشتی خ مهناز خ سو..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

بهشتی دفتر کار مناسب کار ۲,۰۰۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد قدیمی

بهشتی خ سرافراز روبروی ساختمان ایزایران..

ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۷۳۰ متر پارکینگ

بهشتی ۲۵۰م - ۲ ط قدیمی

بهشتی تقاطع ولیعصر خ ع..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار بهشتی سند اداری تفکیک شده ۵ ط ۶ واحدی درکل ۳۰ واحد ۳۰۵۰ متر - متراژها: ۲۹ * ۱۰۰م +۱۵۰م نوساز

بهشتی میدان تختی..

ودیعه: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

بهشتی ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۶۶۰ متر - متراژها: ۲ * ۲۲۰م +۲۲۰م قدیمی

بهشتی اندیشه سهند نبش ک..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن مستغلات بهشتی دفتر کار مناسب کار ۲,۰۰۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد قدیمی

بهشتی خ سرافراز روبروی ساختمان ایزایران..

ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۷۳۰ متر پارکینگ

بهشتی دفتر کار سند اداری ۶۶۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد نوساز

بهشتی بالاتراز چهارراه قصر نرسیده به سهرورد..

ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۳ پارکینگ

بهشتی ۹ ساله

بهشتی خ نقدی ..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

بهشتی دفتر کار مناسب کار ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۶۶۰ متر - متراژها: ۲ * ۲۲۰م +۲۲۰م قدیمی

بهشتی خ اندیشه خ سهند نبش ..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهشتی دفتر کار مناسب کار ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۱۵۶۰ متر - متراژها: ۵ * ۲۶۰م +۲۶۰م ۲۰ ساله

بهشتی خ پاکستان کوی چهارم پلا..

ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تخلیه یکماه آینده

رهن و اجاره دفتر کار بهشتی مناسب کار مستغلات تفکیک نشده ۲,۲۵۰م - ۵ ط ۴ واحدی درکل ۲۰ واحد ۱۶ ساله

بهشتی خ سرافرا..

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فلت

۲۰ تا پارکینگ

دفتر کار بهشتی سند اداری تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۴۵ متر - متراژها: ۱ * ۱۱۵م +۱۱۵م +۱۱۵م ۱۸ ساله

بهشتی خ پاکستان کوی چهاردهم پلا..

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

۳ پارکینگ

بهشتی دفتر کار مناسب کار ۲۵۰م - ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد قدیمی

بهشتی نبش سرافراز پلاک ه..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مناسب آموزشگاه و کافه کتاب

بهشتی دفتر کار سند اداری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۱۱۰۰ متر - متراژها: ۹ * ۱۱۰م +۱۱۰م نوساز

بهشتی خ سرافراز خ حق ..

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بهشتی دفتر کار مناسب کار ۱,۸۰۰م - ۷ ط درکل ۱۰واحد نوساز

بهشتی سرافراز حق پر..

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۴ واحداداری ۶ واحدمسکونی- ۲ طبقه پارکینگ

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره مستغلات در بهشتی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره مستغلات در بهشتی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • رضایی يك شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۳

    خانه ای دربست با حداقل سه طبقه مجزا میخوام در سعادت آباد متراژ زیاد نباشد و پول پیش 500یا 600و ماهی 30اجاره


    ایران فایل اسکان يك شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۲

    با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم