رهن و اجاره مستغلات در شریعتی(ظفر تا تجریش)

رهن و اجاره مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار مناسب کار ۳ ط زیربنای کل: ۱,۳۰۰م ۲۰ ساله

شریعتی بالاتر از ظفر کوی ص..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

درحال حاضر مدرسه- جهت مدرسه اجاره داده میشود- پارکینگ حیاط

شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳ ط زیربنای کل: ۱۷۰م قدیمی

شریعتی مترو قلهک بن بست سر..

ودیعه: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

از طول براطلاع نداشتند

شریعتی(ظفر تا تجریش) ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۰۰ متر - متراژها: ۱ * ۲۰۰م +۵۰م +۱۵۰م قدیمی

شریعتی نرسیده به یخچال خ صدیقی پل..

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار مناسب کار ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۸۰۰م ۲۹ ساله

شریعتی متروقلهک کوچه کدوئی پلا..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر فاقد آسانسور باز سازی شده

مناسب جهت ادارات و مهد کودک و شرکت ۰۰۰ - بازدید با هماهنگی

شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار مناسب کار ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۱۵۰ متر - متراژها: ۱ * ۷۵م +۷۵م قدیمی

شریعتی بلوارصبا تقاطع کاوه کوی احم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب دفتر

رهن و اجاره مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۸۱۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۳۵م +۱۳۵م نوساز

شریعتی روبروی سهیل بین پل رومی و پل صدر ..

با توافق

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار مناسب کار ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۷۳۷ متر - متراژها: ۴ * ۱۴۹م +۱۴۱م ۳ ساله

شریعتی بالاتر از ظفر کوی صادقیان پ..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار مناسب کار ۳ ط زیربنای کل: ۱,۲۰۰م قدیمی

شریعتی بالاتراز کلاهدوز خ خاقانی بالاتراز داروخان..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ ساختمان مجزا-نیاز به بازسازی-از طول براطلاع نداشتند

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) مناسب کار تفکیک نشده کلنگی زمین: ۵۰۰ متر بر: ۳۲ متر

شریعتی نرسیده به تجریش روبروی داروخا..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) مناسب کار تفکیک شده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد زیربنای کل: ۸۱۰م نوساز

شریعتی بین پل صدر و رومی روبروی سهیل ساختمان..

باتوافق

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل فلت

اجاره رهن دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک شده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۳۰۰م ۱۷ ساله

شریعتی بالاتر از پل صدر خ پ..

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۴۰۰ مترتجاری- ۳۰۰ متراداری

شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار مناسب کار ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۱۲۵ متر - متراژها: ۱ * ۹۰م +۳۵م قدیمی

شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی ماهروزاده کوی ا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت یکجا

امکانات: کولر گاز پکیج

۲ واحد باهم اجاره داده میشود

شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار مناسب کار ۳ ط زیربنای کل: ۱۸۰م قدیمی

شریعتی روبروی دوراهی قلهک خ مسعود خ مطه..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

--/ ۲۰۰ م بابت وسایل و جواز موسسه دریافت میشود

شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد زیربنای کل: ۰م ۲۰ ساله

شریعتی بالاتر از پل رومی خ رضائی خ جورابچی بن بست باغ ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل پکیج مبله

شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار سنداداری-تجاری ۲ ط زیربنای کل: ۸۰۰م ۱۰ ساله

شریعتی بالاتر از پل صدر پلاک..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

تالار پذیرایی ظرفیت ۴۰۰ نفر

رهن و اجاره مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار مناسب کار ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۳۲۰ متر - متراژها: ۱ * ۱۶۰م +۱۶۰م قدیمی

شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار مناسب کار ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد زیربنای کل: ۴۸۰م قدیمی

شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده برق 3 فاز

ترجیحا اجاره به مهدکودک یا مدرسه / ۴۸۰ متر بنا در ۲ طبقه

شریعتی(ظفر تا تجریش) دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۸۱۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۳۵م +۱۳۵م نوساز

شریعتی بالاتر از پل صدر روبروی خ سهیل ساختما..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲ ط تک واحدی زیربنای کل: ۳۶۰م ۳۰ ساله

شریعتی دوراهی قلهک ک م..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شریعتی(ظفر تا تجریش) ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۳۴۰ متر - متراژها: ۱ * ۱۹۰م +۱۵۰م ۲۰ ساله

شریعتی بالاتر از قیطریه خ موسیوند ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره مستغلات در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره مستغلات در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.