رهن و اجاره آپارتمان در نظام آباد جنوبی

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد جنوبی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آبادجنوبی خ خطیبی نژاد..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد جنوبی ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آبادجنوبی کوی باقرن..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج جاروبرقی مرکزی

نظام آباد جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی کوی حسینی پلا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد جنوبی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی حسینی کوی چ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد جنوبی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی چهارراه گلچین خ بخشی فرد کوی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۴ متربالکن

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد جنوبی ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی خ بخشی فرد پ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نظام آباد جنوبی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

نظام آباد جنوبی خ رجبی بن بس..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نظام آباد جنوبی ۶۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد جنوبی پائین ترازبیمارستان امام حسین..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فاقد آسانسور

نظام آباد جنوبی

نظام آباد جنوبی خ بخشی ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۰ خواب: ۲

زیربنا: ۶۰ خواب: ۲

با توافق

امکانات: کولر گاز

به صورت اتاق ۲۰ متری مناسب مجرد اجاره داده میشود

نظام آباد جنوبی ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آبادجنوبی کوی مرادی پ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان نظام آباد جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد جنوبی خ بخشی فرد کوی موس..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

نظام آباد جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی کوی امینی بن بس..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نظام آباد جنوبی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی خ شهید رجبی کوی امیر عسگری ب..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد جنوبی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد جنوبی خ بخت آزاد نبش بام افکن..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نظام آباد جنوبی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد جنوبی خ بخشی ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد جنوبی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی رج..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل

نظام آباد جنوبی ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی خ بخشی فرد بن ب..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد جنوبی ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی وهاج کوی جعفری بن..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

نظام آباد جنوبی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

نظام آباد جنوبی خ کیائی کوی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

از سن بنا اطلاع نداشتند

نظام آباد جنوبی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

نظام آباد جنوبی خ مسیل باختر دسترسی محلی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مورد ۴ واحدی

اجاره رهن آپارتمان نظام آباد جنوبی ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آبادجنوبی روبروی شاهد پلا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نظام آباد جنوبی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی خ تفض..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

نظام آباد جنوبی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی خ شهید رجبی کوی امیرعسگری بن..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد جنوبی خ شهید محمودی کوی میرزائی ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نظام آباد جنوبی ۶۱متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی جنب بیمارستان امام حسین کوی..

با توافق

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

انباری کاذب

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد جنوبی خ رجبی کوی میر امینی نبش ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نظام آباد جنوبی ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی خ بخشی فر نبش کوی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نظام آباد جنوبی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آبادجنوبی خ محمودی کوی خلبان اکبری..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

نظام آباد جنوبی ۴۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد جنوبی کوی یعقوبی پل..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

نظام آباد جنوبی ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی خ فتحنائی کوی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان نظام آباد جنوبی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی خ حسینی کوی ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فلت

نظام آباد جنوبی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی خ حسینی (محمودی) پ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

نظام آباد جنوبی ۴۴متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی میرزا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد جنوبی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی کوی کشمیری پ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نظام آباد جنوبی ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی کوی دا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد جنوبی ۳۶متر طبقه: زیرهمکف

نظام آباد جنوبی خ ۱۰ متری بانک نبش ک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

درحال حاضر خیاطی میباشد

نظام آباد جنوبی ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی سه راه عظی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نظام آباد جنوبی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد جنوبی خ یزدی خ دهقانی نبش کوی حق..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

نظام آباد جنوبی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی خ حسینی (محمودی) کوی وهاج کوی ..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

نظام آباد جنوبی ۶۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی خ بخشی فر کوی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان نظام آباد جنوبی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی خ رجبی پلاک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

نظام آباد جنوبی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آبادجنوبی خ رضارجبی کوی میرزائی ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نظام آباد جنوبی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آبادجنوبی خ مدنی میدان شارق کوی خطیبی..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد جنوبی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی کوی کوزه..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره به مجرد آقا کارمند یا دانشجو- اطلاع دقیق نداشتند

نظام آباد جنوبی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی خ حسینی پلاک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد جنوبی ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد جنوبی خ محمودی (حسینی) کوی قا..

ودیعه: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

نظام آباد جنوبی ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آبادجنوبی نرسیده به بیمارستان امام حسین کوی ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نظام آباد جنوبی ۲۸متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی کوی طائبی پلا..

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اجاره به ۲ خانم

نظام آباد جنوبی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد جنوبی خ حسینی (محمودی) کوی داوو..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات