رهن و اجاره آپارتمان در سبلان جنوبی

رهن و اجاره آپارتمان سبلان جنوبی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

سبلان جنوبی کوی شهید شاد..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان جنوبی ۶۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

سبلان جنوبی کوی حق گو پ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سبلان جنوبی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

سبلان جنوبی نرسیده به مترو سبلان کوی خ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سبلان جنوبی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

سبلان جنوبی کوی درمان پل..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان جنوبی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: واحدها ۱۲ ساله

سبلان جنوبی خ انصار الحسین..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سبلان جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سبلان جنوبی کوی امینی پلاک..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

سبلان جنوبی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

سبلان جنوبی خ امیرکیائی کوی فیضی پ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سبلان جنوبی

سبلان جنوبی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

سبلان جنوبی کوی مظلومی مقدم ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کلیدنخورده

سبلان جنوبی ۴۷متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

سبلان شمالی مطلب نژاد کوی ..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سبلان جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سبلان جنوبی کوی امینی پلاک..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

نصب ماهواره ممنوع

اجاره رهن آپارتمان سبلان جنوبی ۹۱متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سبلان جنوبی خ ولیعصر ابتدای کوچه خل..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سبلان جنوبی نوساز

سبلان جنوبی کوی طالبی پلاک..

طبقه: همکف زیربنا: ۷۵ خواب: ۱

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۷۵ خواب: ۱

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-هرواحد

امکانات: کولر گاز

پارکینگ حیاط-قابل تبدیل

سبلان جنوبی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

سبلان جنوبی کوی درم..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مورد ۲ واحدی

سبلان جنوبی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سبلان جنوبی بلواراشراقی کوی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

پارکینگ حیاط

سبلان جنوبی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

سبلان جنوبی کوی هادی ص..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سبلان جنوبی ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سبلان جنوبی جنب اداره مالیات ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان جنوبی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

سبلان جنوبی نرسیده به چهارراه مظل..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سبلان جنوبی ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سبلان جنوبی ۲۰ متری انصارالحسین کوی شبس..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سبلان جنوبی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

سبلان جنوبی کوی درمان ..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان جنوبی ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

سبلان جنوبی خ رجبی بالاترازمیدان جنب مجموعه ورزشی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان سبلان جنوبی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲ ساله

سبلان جنوبی ۱۸ متری اشراقی خ آ..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان جنوبی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

سبلان جنوبی خ رجبی کوی میرشری..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بازدید ازساعت ۱۷ الی ۱۹

سبلان جنوبی ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۲ ساله

سبلان جنوبی ۲۰ متری انصارالحسین نبش بن بست بی..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

سبلان جنوبی ۷۱متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سبلان جنوبی خ کیائی نبش کوی حسینی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دوم سندی

سبلان جنوبی ۴۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

سبلان جنوبی خ شهید رجبی پلاک..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازدید شنبه یا چهارشنبه

رهن و اجاره آپارتمان سبلان جنوبی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سبلان جنوبی کوی فتحنائی پلاک..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سبلان جنوبی نوساز

سبلان جنوبی کوی عطاری..

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۹ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۹ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۹ خواب: ۲

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سبلان جنوبی ۳۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

سبلان جنوبی کوی طالبی پ..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان جنوبی ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

سبلان جنوبی کوی شادم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

سبلان جنوبی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

سبلان جنوبی خ رجبی کوی شهید عسگری بن بست..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان سبلان جنوبی ۳۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سبلان جنوبی خ کیائ..

ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان جنوبی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سبلان جنوبی خ امیرکیائی نبش کوی حسین..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

سبلان جنوبی ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

سبلان جنوبی خ انصارالحسین پلا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارکینگ مزاحم

سبلان جنوبی ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

سبلان جنوبی خ نبیئیا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور گرمایشی از کف پکیج

سبلان جنوبی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سبلان جنوبی کوی درم..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سبلان جنوبی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

سبلان جنوبی کوی ثقیه پلاک ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سبلان جنوبی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

سبلان جنوبی خ بخت آزاد کوی واصف..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

سبلان جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

سبلان جنوبی کوی امینی پلاک..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

سبلان جنوبی ۳۴متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

سبلان جنوبی خ شهید ارمغانی کوی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

سبلان جنوبی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سبلان جنوبی کوی طال..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

اجاره رهن آپارتمان سبلان جنوبی ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

سبلان جنوبی کوی باغچه ش..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان جنوبی ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

سبلان جنوبی قاسم آبا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سبلان جنوبی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سبلان جنوبی خ صبوری کوی خزائی ..

ودیعه: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

به مجرد نیز اجاره داده میشود- ۱۸ مترانباری

سبلان جنوبی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سبلان جنوبی خ نبیئیان کوی ف..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان جنوبی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

سبلان جنوبی چهارراه نظام آباد مترو سبلان خ فت..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان سبلان جنوبی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

سبلان جنوبی کوی کوهست..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات