رهن و اجاره آپارتمان در نامجو

رهن و اجاره آپارتمان نامجو ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نامجو خ آغاسی اصفهانی پ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نامجو کوی مینا..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان نامجو

نامجو ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: همکف

نامجو چهارراه قجاوند تقاطع سلما..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۲۰ متربالکن

نامجو

نامجو خ سلمان فارسی کوچه اعرابی بن ..

طبقه: دوم زیربنا: ۶۷ خواب: ۱ ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۶۷ خواب: ۱ ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری پکیج

نامجو ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

نامجو سلمان فارسی خ قاسم حسینی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نامجو ۴۶متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نامجو خ شیخ صفی پلاک ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

نامجو ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نامجو بازرگان ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نامجو ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نامجو خ اجاره دار کوی ان..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

نامجو ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نامجو خ حسینی ..

ودیعه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نامجو ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نامجو کوی رفیع..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان نامجو ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

نامجو خ سلمان فارسی کوی موسوی خواه تق..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نامجو ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

نامجو سلمان فارسی کوی شهبازی کوی کرمی کوی آزا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

نامجو کوی پوراسفندیاری پل..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۵۱متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نامجو خ سلمان فارسی کوی اعرابی بن بست ..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نامجو خ شیخ صفی کوی صحرایی بن ب..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نامجو ۴۶متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نامجو بالاتر از چهارراه عظیم پور پ..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

نامجو ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

نامجو خ افضلی پلاک ه..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۶۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نامجو کوی افضلی..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

اجاره به زوج بدون بچه

نامجو ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نامجو خ خاک سرشت پلاک ه..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۳۴متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نامجو ایستگاه روشنائی کوی تیموری کوی د..

ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد:( ---/ ۱۸ م)

اجاره رهن آپارتمان نامجو ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نامجو کوی افضلی بن بست شهم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نامجو خ اجاره دار کوی باقر..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نامجو خ سلمان فارسی کوی حسن زاد..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نامجو ۶۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نامجو خ شهید اکبرنژاد کوی شهید..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

نامجو ۵۲متر ۲ خوابه طبقه: اول

نامجو کوی موتق کوی صدری پل..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان نامجو ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نامجو کوی انارکی کوی قیداری پ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نامجو ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نامجو کوی الهی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

نامجو ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

انقلاب خ شهید نامجو جنب کوی مریخ پ..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

نامجو

نامجو خ آغاسی ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۲ خواب: ۲

زیربنا: ۹۲ خواب: ۲

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نامجو

نامجو

نامجو کاوه غربی (شهید شاه مرادی )..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان نامجو ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نامجو خ سلمان فارسی روبروی کوی زند حبیب..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

نامجو نرسیده به خواجه نصیر بن بست زهره ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نامجو

نامجو ایستگاه کاشیها انتهای کوی افضلی..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳ ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳ ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

نامجو ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف

نامجو خ سلمان فارسی روبروی کوی ملی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

نامجو ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نامجو کوی محلوجیان کوی امی..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نامجو ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نامجو خ کاوه شرقی کوی نوع پرست کوی جلالی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نامجو

نامجو ایستگاه مسجد بالاتراز کوی قشقائی..

طبقه: دوم زیربنا: ۶۵ خواب: ۲ ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۶۵ خواب: ۲ ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

نامجو کوی تیمور..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

نامجو ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نامجو خ اجاره دار نرسیده به مخابرا..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

نامجو ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نامجو کوی اقبالی پلاک ه..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان نامجو ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نامجو نرسیده به چهارراه عظیم پور کوی عا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

نامجو ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نامجو خ اقبالی بن بست معمار پ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نامجو ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نامجو کوی معاون التجار کاشانی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نامجو ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: اول

نامجو خ اجاره دار کوی شه..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نامجو ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نامجو کوی بهشتی پلاک ه..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات