رهن و اجاره آپارتمان در مرودشت

رهن و اجاره آپارتمان مرودشت ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

معلم مرودشت خ شاه ملکی نبش بن بست اول ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری اسپلیت پکیج روف گاردن باز سازی شده

مرودشت ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

مرودشت کوچه حمزه پلاک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مرودشت ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی صدرپور پ..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مرودشت ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

معلم مرودشت نبش کوی خ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

مرودشت ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

معلم مرودشت کوی امیر پلاک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان مرودشت ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

معلم مرودشت کوی بنی هاشمیان بن ب..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مرودشت ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۱ ساله

شریعتی مرودشت روبروی پارک کوچ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

ترحیجا زوج

مرودشت ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی خ مرودشت بن بست سهرا..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مرودشت ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

معلم خ مرودشت باغ موزه قصر کوی صیاد..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

مرودشت ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

شریعتی خ معلم خ مرودشت روبروی تره بار کوی بنی ه..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره رهن آپارتمان مرودشت ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: ۱۲ ۷ ساله

شریعتی خ معلم خ مرودشت ..

ودیعه: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج

مرودشت ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

قصر خ مرودشت کوی عبدالکریمی پل..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مرودشت ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی معلم خ مرودشت کوی بنی ه..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مرودشت برج ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: ۱۲ ۵ ساله

شریعتی خ معلم خ مرودشت..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر سالن اجتماعات لابی دوربین مداربسته

مرودشت ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

معلم خ مرودشت جنوبی کوی بنی هاشمیان ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مرودشت ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۴ ساله

شریعتی معلم خ مرودشت کوی عبدا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۱۰ مترانباری

مرودشت ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

مطهری خ مرودشت کوی هاشمیان بن ب..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مرودشت ۸۱متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

معلم مرودشت کوی کامران غفاری کوی خورشید..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

مرودشت ۱۰۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

معلم مرودشت روبروی تره بارقصر کوی بنی هاشمیان ک..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مرودشت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

مرودشت کوی صیادی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان مرودشت ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

مطهری خ مرودشت کوی صیادی کوی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مرودشت ۴۴متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۴ ساله

شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی- ۱۶ متر انباری قابل سکونت

مرودشت ۶۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

معلم خ مرودشت کوی صیادی تقاطع هما پلاک..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مرودشت ۱۴ ساله

شریعتی خ مطهری نرسیده به صیاد شیرازی خ مرودشت کوی صیادی کوی..

طبقه: سوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۲ ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۷۰ خواب: ۷۰ ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

مرودشت ۴ ساله

مطهری خ مرودشت کوی بنی هاشمیان ن..

طبقه: اول زیربنا: ۶۵ خواب: ۲ ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۶۵ خواب: ۲ ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان مرودشت ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی غفاری کو..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مرودشت ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی عبدا..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

تبدیل تا ---/ ۸۰ م

مرودشت ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

شریعتی خ معلم خ مرودشت خ شهید غفاری کوی خورشید طبقه فوقانی سو..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

مرودشت ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی بنی هاشمیان ب..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

۱۰ مترانباری

مرودشت ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

شریعتی معلم خ مرودشت جنوبی پلا..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۴۵ متربالکن-ترجیحا به زوج اجاره داده میشود

اجاره رهن آپارتمان مرودشت ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی خ مرودشت خ سهراب زاده پل..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات