رهن و اجاره آپارتمان در سرباز

رهن و اجاره آپارتمان سرباز ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

سپاه خ سرباز کوی هجرتی پ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سرباز کوی سمیعی پلاک ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سرباز کوی مینو پلاک ۳ ز..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۷۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سپاه خ سرباز نبش کوی ن..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

سرباز ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سرباز نبش کوی شایگان پلاک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سرباز ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

سپاه سرباز کوی ششم کوی ل..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سرباز ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

سرباز کوی فیروزی..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

انباری کاذب

سرباز ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سرباز خ کریمی..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یا ۱ / ۶۰۰ م----/ ۳۰ م

سرباز ۴۱متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

سرباز کوی هجده..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

سپاه خ سرباز بن بست مظل..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان سرباز ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

سپاه خ سرباز کوی هجرتی بن بست نوعی..

ودیعه: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

سپاه خ سرباز بن بست مظلومی ..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۳۰متر طبقه: دوم ۱۸ ساله

سرباز خ باباخانلو کوی هجرتی پلا..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

سرباز ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

سپاه خ سرباز کوی خمیجانی پلا..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

به مجرد نیز اجاره داده میشود

سرباز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

سپاه خ سرباز کوی میناسرشت ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان سرباز ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

سرباز کوی شهیدین..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سرباز ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

سپاه خ سرباز کوی بهمنی پلاک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

سپاه خ سرباز بالاترازکوی دوازدهم پ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

انباری مشاع

سرباز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

سپاه خ سرباز کوی دواز..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سرباز ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

سرباز کوی نجفی..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان سرباز ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۴ ساله

سپاه بزرگراه صیاد دسترسی محلی خ سرباز کوی فراه..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

سرباز ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

سرباز کوی پورمند کوی دوم ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سپاه خ سرباز کوی دواز..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

سپاه خ سرباز کوی عباس فی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بازدید از ساعت ۱۸

سرباز ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

شریعتی سرباز کوی عباس فرا..

ودیعه: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان سرباز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

سرباز اول خ سرباز بن بست نوربخش یکم ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

اجاره به زوج

سرباز ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

شریعتی خ سرباز کوی شانز..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سرباز ۵۱متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سپاه خ سرباز کوی مینائی..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سرباز ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

سپاه خ سرباز نبش د..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سرباز ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

سرباز کوی شهیدین..

با توافق

امکانات: کولر گاز

اجاره به زوج

اجاره رهن آپارتمان سرباز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۳ ساله

سرباز کوی شهیدین..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

سرباز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

سرباز اول خ سرباز بن بست نوربخش یکم ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

اجاره به زوج

سرباز ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۴ ساله

سپاه خ سرباز کوی ۲۰ پلاک ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

خواجه نظام خ سرباز کوی مینا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سرباز ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سپاه ابتدای صیاد خ سرباز خ ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان سرباز ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سپاه خ سربازکوی وهمنی پلاک..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

سپاه خ سرباز کوی شانزدهم پ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۶ مترانباری

سرباز ۴۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

سپاه خ سرباز بالاتر از ورزشگاه ساعی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سرباز ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

سرباز کوی کمیجان..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سرباز ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شریعتی سرباز نبش کوی خمیجانی روبروی پل ..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

به مجرد نیزاجاره داده میشود

اجاره رهن آپارتمان سرباز ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

سرباز کوی فیروزی..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

سرباز کوی وهمنی پلاک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سرباز ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

سرباز کوی دوازد..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

شریعتی خ سرباز کوی شهید ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سرباز نوساز

سپاه خ سرباز کوی هج..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۲۵ ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۵۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۱ ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

بازدید با هماهنگی-زیرهمکف فقط به خانم و طبقه سوم اجاره به خانم یا زوج جوان

رهن و اجاره آپارتمان سرباز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

سرباز روبروی استخر ساعی پلاک..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

انباری داخل واحد

سرباز ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

شریعتی سرباز کوی سمی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سرباز ۵۶متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سرباز کوی بهار پلاک ه..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

سرباز ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سپاه خ سرباز بالاتر از کوی دو..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات