رهن و اجاره آپارتمان در بهشتی

رهن و اجاره آپارتمان بهشتی ۱۷۰متر ۴ خوابه طبقه: چهارم

بهشتی خ پاکستان کوی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

بهشتی ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم

بهشتی خ قدوسی کوی زارتشت کوی خندان بن بس..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

بهشتی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

بهشتی بین میرعماد و مفتح کوی دوازدهم ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بهشتی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهشتی پاکستان کوی دهم پلاک..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهشتی ۱۸۰متر ۳ خوابه طبقه: اول

بهشتی خ چهارم ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بهشتی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهشتی نبش هویزه و قنبرزاده مج..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

بهشتی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

بهشتی خ شهید قدوسی کوی زارتشت..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بهشتی ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

بهشتی خ اندیشه اصلی خ شکرابی کوی فری..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

بهشتی ۱۷۰متر ۴ خوابه طبقه: سوم

بهشتی خ پاکستان کوی د..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهشتی ۱۱۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم

بهشتی روبروی خ پاکستان نبش خ ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

انباری داخل واحد- به مجرد اجاره داده میشود

اجاره رهن آپارتمان بهشتی

بهشتی خ سرافراز خ افشین حق پرست پل..

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۳

طبقه: سوم زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۳

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت طبقه اول

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-طبقه سوم:( ۴ / ۵۰۰ م----/ ۵۰ م)

بهشتی ۱۶۷متر ۳ خوابه طبقه: اول

عباس آباد پاکستان ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهشتی ۱۱۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم

بهشتی نبش خ نیریزی روبروی خ پاکستان ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بهشتی ۹۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهشتی خ اندیشه کوی اندیشه ه..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهشتی ۱۷۱متر ۳ خوابه طبقه: دوم

بهشتی خ پاکستان کوی شانزدهم پلا..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان بهشتی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

بهشتی خ علی اکبری کوی شا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهشتی ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

بهشتی خ میرعماد کوی نهم پلاک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی باز سازی شده

بهشتی ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: همکف

بهشتی نرسیده به چهارراه سهروردی ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

بهشتی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

عباس آباد ک حکیم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

بهشتی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

سهروردی خ بهشتی خ اندیشه پنجم غربی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان بهشتی ۱۵۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهشتی خ اندیشه دوم غربی پلاک..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بهشتی ۱۶۷متر ۳ خوابه طبقه: اول

بهشتی خ پاکستان کوی ساوجی نیا ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهشتی ۲۴۵متر ۴ خوابه طبقه: اول

بهشتی خ آریاوطنی خ کابوس..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

بهشتی ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: همکف

بهشتی خ مهناز خ پنج..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهشتی ۱۲۲متر ۳ خوابه طبقه: همکف

بهشتی خ علی اکبری نبش مهر..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی باز سازی شده مبله

رهن و اجاره آپارتمان بهشتی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهشتی خ نیلوفر کوی مرتاض ..

ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بهشتی

بهشتی ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

بهشتی خ اندیشه دوم غربی کوی حم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

بهشتی

بهشتی خ کاووسی فر کوی آریا وطنی پل..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۲ خواب: ۲

زیربنا: ۱۰۲ خواب: ۲

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت یا--/۳۰۰م رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بهشتی ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: همکف

بهشتی نرسیده به سهروردی خ ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

یا ----/ ۳۵۰ م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان بهشتی

بهشتی ۲۶۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم

بهشتی خ پاکستان کوی دوم پلاک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان بهشتی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

بهشتی خ مهناز کوی ن..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فقط مجرد موجه

بهشتی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهشتی خ اندیشه خ اندیشه سوم غربی..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهشتی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

بهشتی اندیشه ۴ شر..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آنتن مرکزی

بهشتی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم

بهشتی خ اندیشه هشتم پلاک ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

بهشتی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهشتی خ شهید عبادی کوی دل آراء ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بهشتی

بهشتی خ اندیشه خ اندیشه چهار..

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۶۵ خواب: ۱

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت ۹۰متری

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۶۵ متری:(----/ ۲ م----/ ۳۰ م)

بهشتی ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

بهشتی خ سرافراز خ نهم پلاک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بهشتی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهشتی خ پاکستان کوی حکیمی ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهشتی ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

عباس آباد قائم مقام کوی چ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

بهشتی ۷۹متر ۲ خوابه طبقه: دوم

بهشتی تقاطع ولیعصر کوی عبادی بن بس..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان بهشتی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهشتی خ پاکستان کوی حک..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بهشتی ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهشتی خ اندیشه خ اندیشه دوم پلا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهشتی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

عباس آباد پاکستان ک حکی..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قابل تبدیل

بهشتی

عباس آباد بهشتی قنبر زاده مهناز پل..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۳

طبقه: دوم زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۳

ودیعه: ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهشتی ۱۳۷متر ۳ خوابه طبقه: اول

بهشتی پاکستان ک حاف..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن و اجاره آپارتمان بهشتی ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم

بهشتی خ قدوسی کوی زارتشت کوی..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات