رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز

رهن و اجاره آپارتمان بهار شیراز ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

بهارشیراز خ اتابک پلاک ه..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

ازتعداد کل واحدهااطلاع نداشتند

بهار شیراز ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

بهارشیراز خ خداپرست کوی سرو..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

بهار شیراز ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بهار شیراز خ جوادنی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

بهار شیراز ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

بهارشیراز خ اتابک بن بست سراج..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

بهار شیراز ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

شریعتی خ بهارشیرا..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بهار شیراز ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

هفت تیر بهارشیراز کوی حافظ بن ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

بهار شیراز ۷۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۱ ساله

بهارشیراز کوی کامبیز کوی علی خوانین ز..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

بهار شیراز ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

هفت تیر بهارشیراز روبروی اداره پست..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شیراز ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

هفت تیر بهارشیراز بین جلالی و زن..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بهار شیراز ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

هفت تیر بهارشیراز کوی مسجد پلا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان بهار شیراز ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

بهارشیراز نبش کوی حا..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

پارکینگ غیر سندی

بهار شیراز ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

بهارشیراز خ اتابک کوی مولوی پلا..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شیراز ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر بهارشیراز کوی جوادنیا خ فرهاد..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شیراز ۶۷متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

شریعتی خ بهارشیراز کوی میرجهانگیری پ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

بهار شیراز ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

هفت تیر بهارشیراز خ اتابک بن ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بهار شیراز ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

شریعتی بهارشیراز خ خداپرست پ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهار شیراز ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۴ ساله

شریعتی خ بهارشیراز خ خداپرست نبش کوی کامبی..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ بالکن

بهار شیراز ۱۱۹متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

شریعتی خ بهار شیراز خ قوانین زاده خ کامبیز بن بست دوم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

بهار شیراز ۱۱۰متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی خ بهارشیراز خ اتابک کوی جهانگ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط- یا ----/ ۲۰۰ م رهن کامل

بهار شیراز ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

بهارشیراز خ جوادنیا کوی ف..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان بهار شیراز ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بهار شمالی خ ورکش کوی برومند کو..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بهار شیراز ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

بهارشیراز خ خداپرست کوی کامبیز بن بست ب..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهار شیراز ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی خ بهارشیراز خ جوادنیا خ حمزه ز..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

بهار شیراز ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

هفت تیر خ بهارشیراز کوی خداپرست کوی سروربخش ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۱ الی ۱۹

بهار شیراز ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

شریعتی بهارشیراز خداپرست کوی کامبیز کوی خوان..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بهار شیراز ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

بهارشیراز خ خداپرست کوی کامبیز بن بست..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت یا--/۱۶۰م رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

بهار شیراز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۱۵ ساله

هفت تیر بهار شیراز بعد از کوچه زن..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بهار شیراز ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

شریعتی بهارشیراز خ خداپرست کوی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج

بهار شیراز ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

بهارشیراز کوی خداپرست پلاک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بهار شیراز ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

بهار شیراز خ اتابک کوی جو..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

با اختلاف سطح

اجاره رهن آپارتمان بهار شیراز ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

بهارشیراز کوی جلالی بن بست خوشحال غر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شیراز ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شریعتی بهارشیراز روبروی سینما ایران ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شیراز ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

شریعتی خ بهارشیراز خ حافظ بن ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

بهار شیراز ۵۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

هفت تیر خ بهارشیراز خ خداپرست پل..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قابلیت ۳ ماشین-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

بهار شیراز ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

شریعتی خ بهارشیراز خ خداپرست ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بهار شیراز ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ساله

بهارشیراز خ خداپرست خ سیروس پلا..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۳ پله به پائین-از سن بنا اطلاع نداشتند

بهار شیراز ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

شریعتی بهار شیراز بعد از سینما ایران کوی پیروز..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شیراز ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: هفتم نوساز

سهروردی جنوبی بهار شیراز خداپرست..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج لابی اعلام حریق اطفاء حریق دوربین مداربسته

یا ------/ ۲۵۰ م رهن کامل

بهار شیراز ۴۷متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

هفت تیر بهارشیراز خ خداپ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

بهار شیراز ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

هفت تیر بهار شیراز ابتدای جوادنیا ک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بهار شیراز

اجاره رهن آپارتمان بهار شیراز ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۸ ساله

بهار شیراز مقصودی بن بست..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدیدبا هماهنگی- ۵ پله به پایین

بهار شیراز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

شریعتی بهارشیراز خ خداپرست پ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهار شیراز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

شریعتی بهارشیراز خ خداپرست پلا..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شیراز ۱۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴۰ ساله

بهارشیراز خ خداپر..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

بهار شیراز ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

بهارشیراز کوی جلالی بن بست ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بهار شیراز ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سهروردی جنوبی بهارشیراز کوی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

پارکینگ مزاحم

بهار شیراز ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

شریعتی بهارشیراز خ خداپرست کوی ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بهار شیراز ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بهارشیراز خ خداپرست نبش ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بهار شیراز ۶۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بهارشیراز ابتدای سهروردی جنوبی کوی صد..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

بازدید از ساعت ۱۸

بهار شیراز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

هفت تیر خ بهارشیراز خ خداپرست پل..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بهار شیراز
  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات