رهن و اجاره آپارتمان در بهار شمالی

رهن و اجاره آپارتمان بهار شمالی ۴۸متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

مفتح خ بهارشمالی خ ایثار پلاک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بهار شمالی ۶۶متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

هفت تیر بهارشمالی خ جوادکارگر پل..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بهار شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

هفت تیر بهارشمالی علم..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج

بهار شمالی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

سهروردی جنوبی خ بهارشمالی کوی صار..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

بهار شمالی ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

هفت تیر بهارشمالی ک بختیار(موسو..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بهار شمالی ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

بهارشمالی خ یزدان نی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۶۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بهار شیراز خ بهارشمالی کوی چهار برادر..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی نبش کوی مانی پ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شمالی ۲۰ ساله

هفت تیر بهارشمالی روبروی منبع آب ..

طبقه: سوم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

شریعتی خ بهارشمالی کوی ابن سینا ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بهار شمالی ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بهارشمالی کوی نفیسی پل..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

هفت تیر بهارشمالی کوی د..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهار شمالی ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

بهار شمالی کوی مهند..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

بهار شمالی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

هفت تیر خ بهارشمالی روبروی منبع آب کوی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بهار شمالی ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

هفت تیر بهارشمالی کوی مح..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

اجاره به خانواده دارای یک بچه

بهار شمالی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

شریعتی بهارشمالی بالاترازسینما ایران ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۹۹متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

بهارشمالی نرسیده به طالقانی کوی حمید صدیق..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی آقا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

اجاره فقط به زوج

بهار شمالی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

سهروردی جنوبی خ بهارشمالی خ می..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان بهار شمالی ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی مهندسی پل..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهار شمالی ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی نرسیده به طالقانی خ یونسی زاده ک..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

بهار شمالی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی محمدی کوی مسجد بن بس..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بهار شمالی جوادکارگر کوی م..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

ترجیحا ۲ آقای مجرد -

بهار شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

شریعتی خ بهارشمالی کوی آفتاب پل..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بهار شمالی ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

بهارشمالی کوی علمد..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهار شمالی ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی خ آقامحمدی پل..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شمالی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

هفت تیر خ بهارشمالی خ ورکش کوی ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بهار شمالی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی ک شهید یزد..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

بهارشمالی کوی علمد..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان بهار شمالی ۵۶متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی شکیبا بن..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بهار شمالی ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

هفت تیر بهارشمالی خ ص..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

بهار شمالی خ منوچهری غربی مجتم..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شمالی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

سهروردی جنوبی خ بهارشمالی کوی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شمالی ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

بهار شمالی ک مهندسی و..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بهار شمالی ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

هفت تیر بهار شمالی ک مهندس..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شمالی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بهارشمالی خ ورکش ک برومند ک ..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بهار شمالی ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

بهارشمالی کوی علمداری پل..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهار شمالی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بهار شمالی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

هفت تیر بهار شمالی کوی ابن..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان بهار شمالی ۳۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

هفت تیر بهارشمالی کوی علمداری ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

بهار شمالی ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

بهارشمالی کوی علمداری پلا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

طبقه سوم رویتی- قابل تبدیل --- ۱ / ۲۰۰ م----/ ۴۰ م

بهار شمالی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

هفت تیر بهارشمالی کوی ش..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

بهار شمالی خ بختی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بهار شمالی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی طباطبائی پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان بهار شمالی ۲۰ ساله

هفت تیر بهار شمالی ک علم..

طبقه: اول زیربنا: ۹۵ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۹۵ خواب: ۱

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بهار شمالی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

بهار شمالی ک کوث..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

بهار شمالی روبروی بانک مسکن ک شه..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات