رهن و اجاره آپارتمان در قائم مقام

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

قائم مقام فراهانی خ ۲۶ و..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

قائم مقام ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

مطهری خ قائم مقام کوچه..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

قائم مقام ۶۰متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

قائم مقام خ مشاهیر کوی ز..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

قائم مقام ۶۰متر طبقه: همکف ۸ ساله

قائم مقام خ مشاهیر ک ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

قائم مقام ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

قائم مقام فراهانی ک ال..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دوم روئیتی

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۳۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

قائم مقام کوی نگ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

قائم مقام ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

قائم مقام فراهانی خ مشاهیر ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

قائم مقام ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۳ ساله

قائم مقام فراهانی خ مش..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

قائم مقام ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

قائم مقام فراهانی خ مشاهیر خ غفاری کوی لاج..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

قائم مقام ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

مطهری قائم مقام کوی ال..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان قائم مقام ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۳ ساله

قائم مقام فراهانی خ مش..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

قائم مقام ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

قائم مقام فراهانی خ ۲۶ و..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور پکیج

قائم مقام ۱۸۵متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

هفت تیر خ قائم مقام کوی ب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف

قائم مقام ۱۵ ساله

قائم مقام کوی نگ..

طبقه: اول زیربنا: ۳۵ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۳۵

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت یکخواب

امکانات: کولر گاز

واحد فلت:( ۱ / ۷۰۰ م---/ ۱۰ م)

قائم مقام ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

قائم مقام میدان سنائی کوی دو..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

قائم مقام کوی نگ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

قائم مقام ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۵ ساله

بهشتی خ قائم مقام کوی میرز..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

قائم مقام ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۳ ساله

قائم مقام فراهانی خ مش..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره به دانشجو

قائم مقام ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

قائم مقام کوی شب..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

قائم مقام ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

قائم مقام فراهانی کوی ۲۰ پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان قائم مقام ۸۶متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

قائم مقام فراهانی ک ا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

قابل تبدیل

قائم مقام ۱۸۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

قائم مقام خ چهار..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

یا ---/ ۲۸۰ م رهن کامل

قائم مقام نوساز

قائم مقام میدان شعاع کوی..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۳

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۳

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج جاروبرقی مرکزی

قائم مقام ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

قائم مقام خ مشاهیر کوی زیبا پ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قائم مقام ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

قائم مقام خ قابوسنامه پل..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۲ ساله

قائم مقام خردمند شمالی خ دوازده..

طبقه: دوم زیربنا: ۲۰۵ خواب: ۳

طبقه: سوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۳

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

حداکثر ۴ نفر- پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

قائم مقام ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

قائم مقام خ مشاهیر کوی ک..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

قائم مقام ۱۶۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

قائم مقام کوی ال..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

قائم مقام ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

قائم مقام میدان شعاع خ شهید..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

قائم مقام ۱۶۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قائم مقام کوی الو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان قائم مقام ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

قائم مقام خ مشاهیر کوی زیبا بن بست ار..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

قابل تبدیل تا---/ ۱۵۰ م

قائم مقام ۱۲۱متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

قائم مقام کوی آزادگ..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

قائم مقام ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

قائم مقام خ مشاهی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قائم مقام ۱۸۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

قائم مقام خ چهار..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

قائم مقام ۱۸۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قائم مقام بالاترازمطهری خ ..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

مناسب خوابگاه

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات