رهن و اجاره آپارتمان در فلسطین

رهن و اجاره آپارتمان فلسطین ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۴ ساله

فلسطین بالاتر از میدان کوچه نور ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

فلسطین ۲۱۰متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

فلسطین خ لبافی نژاد کوی م..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فلسطین ۶۶متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

فلسطین شمالی ک نایبی بن بس..

ودیعه: ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۹۰۹۱۱۵۳۴ آقای قرابی- در حال بازسازی

فلسطین ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

بلوار کشاورز فلسطین شمالی کوی راد پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فلسطین ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

بلوار کشاورز خ فلسطین خ حج..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان فلسطین ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

فلسطین جنوبی خ شهدای ژاندامری..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فلسطین ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

فلسطین شمالی خ حجت د..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فلسطین ۱۲۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی بین بزرگمهر و انقلاب..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فلسطین ۱۴۳متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

فلسطین خ وصال خ بزرگمهری جنوبی بن ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فلسطین ۱۲۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی بین بزرگمهر و انقلاب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان فلسطین ۱۲۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فلسطین شمالی بین بزرگمهر و انقلاب ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فلسطین ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فلسطین جنوبی تقاطع لبافی نژاد کوی زحل کوی مها..

اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت ماهیانه-قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

فلسطین ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

فلسطین پایین تر از جمهوری ک نوشیروان..

ودیعه: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

اجاره به زوج

فلسطین ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

میدان فلسطین خ طوس ک خ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فلسطین ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

فلسطین شمالی میدان فلسطین خ طوس کو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب دانشجو یا کارمند آقا

رهن و اجاره آپارتمان فلسطین ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

فلسطین شمالی کوی مرتضی ..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

فلسطین ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

فلسطین جنوبی نرسیده به جمهوری کوی نوربخش..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

فلسطین ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فلسطین بزرگمهر خ فریمان کوی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فلسطین ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

فلسطین خ طوس کوی خو..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فلسطین ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

فلسطین بالاتراز میدان کوی نور بن بست..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸ پله به پایین

اجاره رهن آپارتمان فلسطین ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فلسطین جنوبی خ بزرگمهر کوی مظفرشمالی بن ب..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل باز سازی شده

فلسطین ۲۶۵متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

ولیعصر فلسطین شمالی کوی قضائی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج باز سازی شده

۲ بالکن

فلسطین ۷۹متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

فلسطین شمالی بالاتر از بلوار کشاورز نبش کوی ر..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فلسطین ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

فلسطین شمالی بالاتر از بلوار نبش کوی ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فلسطین ۱۵۲متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بلوارکشاورز فلسطین شمالی نرسیده به چهارراه زرت..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان فلسطین ۱۶۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

فلسطین شمالی خ زرتشت کوی رنجبر پل..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۶۰ متربالکن

فلسطین ۴۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فلسطین جنوبی خ هلال..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی تماس ازساعت ۷ -اطلاع دقیق نداشتند

فلسطین ۱۱۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۵ ساله

فلسطین جنوبی خ هلالی نبش کشوردوست پلاک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

انباری داخل واحد

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات