رهن و اجاره آپارتمان در زرتشت

رهن و اجاره آپارتمان زرتشت ۱۳۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

ولیعصر خ زرتشت غر..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور تهویه مطبوع

زرتشت ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

ولیعصر زرتشت غفا..

با توافق

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

زرتشت ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

ولیعصر خ زرتشت غربی نبش کو..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

زرتشت ۱۳۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

ولیعصر زرتشت غربی روبروی بانک م..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور تهویه مطبوع

زرتشت ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

زرتشت غربی خ دائمی کوچه آز..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان زرتشت ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

زرتشت غربی خ دائمی کوی آزاده دل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

زرتشت ۸۱متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

زرتشت خ کبکانیان نبش ک ۱۳ ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

زرتشت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

زرتشت غربی خ دائمی پلا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

زرتشت ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

زرتشت غربی خ دائمی خ سرآب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

زرتشت ۲۰۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر زرتشت بالاتر از فروشگاه کوروش ک جاوی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آیفون تصویری فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان زرتشت ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

زرتشت غربی خ علیرضا دائمی کوی آ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

زرتشت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

زرتشت غربی خ دائمی ک ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

رهن و اجاره آپارتمان زرتشت

زرتشت ۸۱متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

زرتشت خ کبکانیان ک ۱۳ طبقه ۵ ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

زرتشت ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

زرتشت غربی بین فلسطین و ولیعصر پل..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

زرتشت ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

زرتشت خ غزایی عت..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور پکیج

رهن و اجاره آپارتمان زرتشت ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

ولیعصر بالاتر از زرتشت خ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

زرتشت ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

زرتشت غربی نبش دائمی و..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

زرتشت ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

زرتشت خ فلسطین شمالی کوی حمید وحید غفاری ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان زرتشت

زرتشت ۲۳۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به زرتشت ک قضای..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز

زرتشت ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

ولیعصر خ زرتشت خ کبکانیان کوی کامبی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

اجاره رهن آپارتمان زرتشت ۱۶۸متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

ولیعصر خ زرتشت غربی جنب بانک مه..

با توافق

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

زرتشت ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

زرتشت غربی خ دائمی نبش خ ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

زرتشت ۱۳۱متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

ولیعصر تقاطع خ زرتشت غربی جنب بانک ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

زرتشت ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

زرتشت غربی خ دائمی خ شقایق پلا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

زرتشت ۱۳۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

زرتشت غربی جنب بانک مهر ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان زرتشت ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

فاطمی خ زرتشت غربی کوی خ..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

زرتشت ۶۷متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

بلوار کشاورز خ زرتشت خ کبکانیان نبش ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

زرتشت ۱۳۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

زرتشت غربی روبروی بانک..

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور چیلر

همکف تجاری

زرتشت ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

فاطمی زرتشت غربی کوی نوری کوی ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فقط اجاره به زوج

زرتشت ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

زرتشت غربی خ دائمی کوچه آزا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

اجاره رهن آپارتمان زرتشت ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

ولیعصر خ زرتشت غربی نبش کوی ششم یا..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری لابی هواساز

بازدید با هماهنگی از ساعت ۵ عصر به بعد

زرتشت ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

فاطمی خ زرتشت غربی خ ششم پ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور لابی هواساز

اطلاع دقیق نداشتند

زرتشت ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۲۶ ساله

ولیعصر زرتشت خ جویبار کوی ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

زرتشت ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

ولیعصر خ زرتشت غربی نبش کوی ششم (شیخ ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری لابی هواساز

بازدید با هماهنگی

زرتشت ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ولیعصر خ زرتشت غربی کوی ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان زرتشت ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

فاطمی زرتشت غربی کوی نوری کوی ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اجاره به زوج

زرتشت ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

فاطمی خ زرتشت غربی خ کبکانیان (هما) ک..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات