رهن و اجاره آپارتمان در توانیر

رهن و اجاره آپارتمان توانیر ۱۸۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

ونک توانیر شمالی نبش نیلو نبش کوچه هف..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور

توانیر ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

ونک توانیر کوی شروا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

توانیر ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

توانیر نظامی گنجوی نبش ک..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

توانیر ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

ولیعصر توانیر روبروی بیمارستان مهرگا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

توانیر ۱۰۶متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

ولیعصر روبروی توانیر بن بست بخشندگا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توانیر ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

توانیر پارک دوستان ک سروران پ ۱۰ ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

توانیر ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

توانیر خ دوستان جنب پارک بن بست کر..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

در حال بازسازی

توانیر ۱۱۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توانیر خ ولیعصر کوی مر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توانیر

توانیر ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

توانیر رستگاران بن بست ب..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

توانیر ۱۵۱متر ۳ خوابه طبقه: سوم

توانیر خ نیلو خ ششم پلاک ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان توانیر ۱۲۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توانیر رستگاران بوس..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

توانیر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

توانیر بلوار دوستان ک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

توانیر ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

توانیر جنب پارک دوستان بن بست ک..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

توانیر ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توانیر خ نیلو کوی نیلو چ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر پکیج

توانیر ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

توانیر شمالی بالاترازهمت کوی گلزار پ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توانیر

رهن و اجاره آپارتمان توانیر ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

توانیر خ نظامی گنجوی روبروی پارک نظامی گن..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

در ۲ بلوک

توانیر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توانیر بلواردوستان کوی د..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

توانیر ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: اول

توانیر نظامی گنجوی کوی پ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

توانیر ۱۸۰متر ۳ خوابه طبقه: هفتم

توانیر بالاتر از بیمارستان د..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

توانیر ۱۰۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توانیر خ نظامی گنجوی کوی همسایگان پ..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره رهن آپارتمان توانیر ۱۵۳متر ۳ خوابه طبقه: سوم

توانیر خ نظامی گنجوی کوچه ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

توانیر ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توانیر بعداز پل همت کوی سامی نبش کوی..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی

توانیر ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

توانیر پارک دوستان بن بست کر..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز

در حال بازسازی

توانیر ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

توانیر بالاتر از بزرگراه کوی گلزار..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

بازدید از ساعت ۹ الی ۱۷

رهن و اجاره آپارتمان توانیر

توانیر ۹۶متر ۲ خوابه طبقه: اول

توانیر کوی گیتا..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توانیر ۱۱۴متر ۲ خوابه طبقه: سوم

توانیر خ نظامی گنجوی خ ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

توانیر ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

ونک توانیر شمالی کوی سامی نبش ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تخلیه اردیبشت سال ۹۸

توانیر ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم

توانیر نظامی گنجوی کوی شروان..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

توانیر ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

توانیر بلوار دوستان نبش شهرو..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

توانیر ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

توانیر نظامی گنجوی نبش ک..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان توانیر ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

توانیر خ شروان..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

توانیر ۴۵۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم

توانیر کوی شاهی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل باربیکیو مسترروم

۲ پارکینگ

توانیر ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

توانیر بلوار دوستان نبش شهرو..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

توانیر ۱۱۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

توانیر خ نظامی کوی زن..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

توانیر ۴۵۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم

توانیر کوی شاهی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج ایرکاندیشن

رهن و اجاره آپارتمان توانیر ۱۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

توانیر نظام گنجوی پلاک ه..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

توانیر ۱۷۲متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

توانیر خ نظامی گنجوی ک ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

توانیر ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

توانیر شمالی خ عباس پور خ ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

توانیر ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

توانیر خ شروان..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

توانیر ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم

توانیر شمالی کوی جهان..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان توانیر ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توانیر عباسپور ک جهان ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

در کل ۱۶ واحد- ۱۵ متر تراس به واحد اضافه شده

توانیر ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

توانیر خ شهروز شرقی پلاک ..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

توانیر ۱۰۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توانیر ضلع غربی میدان توانیر م..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

توانیر ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توانیر خ نظامی گنجوی ک ح..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

توانیر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

توانیر خ نظامی گنجوی خ خ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

اجاره به زوج- یا ۳ / ۵۰۰ م---/ ۸۰ م

رهن و اجاره آپارتمان توانیر

رهن و اجاره آپارتمان توانیر ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

توانیر خ شروان..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

توانیر ۱۲۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

ولیعصر خ توانیر بلوار دوستان روبروی برج د..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

توانیر ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توانیر دوستان پلاک هن..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

توانیر ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

توانیر بلوار بوستان خ شهروز غرب..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

توانیر ۲۸۵متر ۴ خوابه طبقه: همکف

توانیر خ گلزار..

ودیعه: ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۲ پارکینگ- ۳۰ مترانباری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات