رهن و اجاره آپارتمان در بلوار کشاورز

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کشاورز ۷۱متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

بلوار کشاورز ابتدای نادری ک ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بلوار کشاورز ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بلوارکشاورز فلسطین جنوبی کوی اردشیر ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بلوار کشاورز ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

بلوارکشاورز خ ۱۶ آذر کوی ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بلوار کشاورز ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

بلوار کشاورز ابتدای فلسطین بن بس..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قابل تبدیل

بلوار کشاورز ۱۵ ساله

بلوارکشاورز خ کبکانیان کوی ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کشاورز ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز خ عبدالله زاده ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بلوار کشاورز ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بلوار کشاورز بین جمالزاده و کارگر خ همتیان بن بست..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج

بلوار کشاورز ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

بلوار کشاورز فلسطین جنوبی خ حج..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور پکیج

بلوار کشاورز ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بلوار کشاورز ۱۰۸متر ۲ خوابه طبقه: هفتم قدیمی

بلوارکشاورز جنب بیمارستان پارس مجتمع مسکونی س..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

بازدید با هماهنگی

اجاره رهن آپارتمان بلوار کشاورز ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بلوار کشاورز کوی شور..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بلوار کشاورز ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: ۱۶ قدیمی

بلوارکشاورز خ عبدالله زاده برج ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

بلوار کشاورز ۸۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بلوارکشاورز غربی بالاترازجمالزاده بن..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بلوار کشاورز ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

بلوارکشاورز خ نصرت شرقی بالاترازتالار..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

انباری داخل واحد

بلوار کشاورز ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

بلوار کشاورز ابتدای فلسطین بن بس..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کشاورز ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

بلوار کشاورز تقاطع جمالزاده ضلع جنوب غربی چهار..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

به مجرد اجاره داده میشود

بلوار کشاورز ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بلوارکشاورز خ ایتالیا سرپرست شمالی ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

بلوار کشاورز ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

بلوارکشاورز عبدالله زاده کوی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

بلوار کشاورز ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کوی افش..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

بلوار کشاورز ۲۴متر طبقه: سوم قدیمی

بلوار کشاورز روبروی بیمارستان امام..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

اجاره رهن آپارتمان بلوار کشاورز ۱۰۶متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

بلوار کشاورز خ عبدالله ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار کشاورز ۱۴۷متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

بلوار کشاورز نبش جمالزاده طبقه فوقانی املاک دری..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

بلوار کشاورز ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

بلوارکشاورز کوی مهربان بن بست شقایق ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بلوار کشاورز ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوارکشاورز خ کبکانیان کوی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بلوار کشاورز ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

بلوارکشاورز خ دائمی بن بست..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کشاورز ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

بلوارکشاورز خ دکترقریب نرسیده به چهارراه ن..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

بازدید با هماهنگی

بلوار کشاورز ۴۹متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بلوارکشاورز خ کبکانیان پ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار کشاورز ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

بلوار کشاورز خ عبدالله زاده کوی سر..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

یا ---/ ۱۸۰ م رهن کامل

بلوار کشاورز ۱۵۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۸ ساله

بلوارکشاورز جنب بیمارستان ساسان کوی ر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کشاورز

بلوار کشاورز ۶۷متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

بلوار کشاورز خ قریب پائین تراز شباهنگ کوی پ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

۶ پله به پائین

اجاره رهن آپارتمان بلوار کشاورز ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

بلوارکشاورز دکترقریب کوی ش..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بلوار کشاورز ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

بلوارکشاورز میدان فلسطین کو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار کشاورز ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

بلوار کشاورز خ قریب نرسیده به شباهنگ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

انباری داخل واحد

بلوار کشاورز ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

بلوارکشاورز کبکانیان میدا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

بلوار کشاورز ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

کشاورز خ دائمی بن بست ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کشاورز ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

بلوار کشاورز جنب بیمارستان پار..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت مبله

بلوار کشاورز ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۹ ساله

بلوارکشاورز خ قریب خ نصرت ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار کشاورز ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

بلوارکشاورز خ دائمی بن بست..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار کشاورز ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر بلوار کشاورز خ کبکانیان ک..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بلوار کشاورز ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

بلوار کشاورز خ قریب ک عسگری..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور پکیج

اجاره رهن آپارتمان بلوار کشاورز ۹۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بلوار کشاورز بالاتر از جمالزاده بن..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بلوار کشاورز ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

بلوارکشاورزخ دکترقریب کوی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فاقد آسانسور

بلوار کشاورز ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

بلوار کشاورز خ نادری کوی ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار کشاورز ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

بلوار کشاورز بین جمالزاده شمالی و د..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی

بلوار کشاورز ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بلوار کشاورز خ قریب ک ش..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کشاورز ۵۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

بلوارکشاورز نبش جمالزاده پلاک..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بلوار کشاورز ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۴۵ ساله

بلوار کشاورز خ عبدالله زاده خ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ حیاط

بلوار کشاورز ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بلوار کشاورز خ قریب ک ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بلوار کشاورز ۱۸۰متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

بلوارکشاورز خ کبکان..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات