رهن و اجاره آپارتمان در نظام آباد شمالی

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی کوی فراها..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نظام آباد شمالی ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد شهید مدنی شمالی روبروی وحید..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد شمالی ۴۶متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ بخت آزاد کوی سیستانی نبش بن بست..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نظام آباد شمالی ۹۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف

نظام آباد شمالی ۸ متری ولیعصر کوی ..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مورد تک واحدی

نظام آباد شمالی

نظام آباد شمالی جنب مترو مدنی کوچ..

طبقه: اول زیربنا: ۷۰ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۲

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد شمالی خ محمودی کوچه..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

پارکینگ مزاحم

نظام آباد شمالی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد شمالی پل گلشن دوست خ سجاد کوچه جعفری بن بس..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نظام آباد شمالی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد شمالی خ وحیدیه نرسیده به کوچه محمدم..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نظام آباد شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد شمالی خ جعفر عبدلی خ احمد روشنی روبروی کوچه..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نظام آباد شمالی ۳۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد شمالی خ داودآبادی خ علیپور ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان نظام آباد شمالی ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد شمالی خ وحیدیه کوی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

نظام آباد شمالی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد شمالی خ حیدری خ قاری کوی ۸ متر..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

انباری کاذب

نظام آباد شمالی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

نظام آباد شمالی چهارراه سبلان کوی شهید خطیبی ن..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نظام آباد شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد شمالی خ عبدیلی کوی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

نظام آباد شمالی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی کوی ابوالقاسم م..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد شمالی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ داود ارمغانی بن بست..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد شمالی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد شمالی خ وحیدیه کوی اکرامی کو..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

اجاره به خانواده

نظام آباد شمالی ۳۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی کوی سارق فرا..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

نظام آباد شمالی ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد شمالی جنب بازار روز ولیعصر خ قاسمی کوی سل..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

نظام آباد شمالی ۵۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد شمالی خ وحیدیه کوی ..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان نظام آباد شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد شمالی وحیدیه روبروی سه راه وحیدیه کوی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد شمالی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ عبا..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نظام آباد شمالی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آبادشمالی خ واشقا..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نظام آباد شمالی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد شمالی خ بخت آزاد کوی ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

نظام آباد شمالی ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: اول

نظام آباد شمالی خ شهید حیدری کوی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد شمالی ۴۷متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آبادشمالی ۱۴ متری لشگر خ عبدیلی بن بست بن..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد شمالی

نظام آباد شمالی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

نظام آباد شمالی نرسیده به باشگاه پ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

نظام آباد شمالی ۷۴متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آبادشمالی کوی اعتدالیخواه..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نظام آباد شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نظام آبادشمالی خ حسنی کوی نورو..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فقط معاوضه با واحد بزرگتر

نظام آباد شمالی ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آبادشمالی روبروی لشگر کوی قاسمی نبش سلم..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره رهن آپارتمان نظام آباد شمالی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ نجاری پ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

از نما اطلاع نداشتند

نظام آباد شمالی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

نظام آباد شمالی کوی رمض..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نظام آباد شمالی ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

نظام آباد شمالی خ ۱۴ متری لشگر خ شهید حیدری روبروی بانک صادرات بن..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نظام آباد شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد شمالی وحیدیه کوی رضا..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

نظام آباد شمالی ۵۱متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد شمالی خ وحیدیه نبش کوی آوانسیان..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

یا ----/ ۸۰ م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد شمالی ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آبادشمالی کوی قاسمی پلاک..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نظام آباد شمالی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد شمالی خ سرپرنده پ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نظام آباد شمالی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه رسالت کوی نیک م..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

نظام آباد شمالی ۴۸متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد شمالی خ ولیعصر کوی زهره صبح ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

نظام آباد شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آبادشمالی خ مدنی شمالی خ فتاحی ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

اجاره رهن آپارتمان نظام آباد شمالی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آبادشمالی خ رضارجبی کوی میرزای جاهد..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نظام آباد شمالی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

نظام آباد شمالی خ ارمغانی بن بست گرمارودی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نظام آباد شمالی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: اول

نظام آباد شمالی خ لشگر خ نائینی خ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

نظام آباد شمالی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نظام آبادشمالی خ لشگر خ فتاحی کوی صا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نظام آباد شمالی ۲۵متر طبقه: دوم

نظام آباد شمالی چهارراه نظام آباد نرسیده به مت..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

به افراد سیگاری اجاره داده نمیشود

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد شمالی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ نبیئیان روبروی پارک ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نظام آباد شمالی ۵۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

نظام آباد شمالی روبروی مترو س..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نظام آباد شمالی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد شمالی خ محمودی خ حسینی خ حج..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات