رهن و اجاره آپارتمان در قنات کوثر

رهن و اجاره آپارتمان قنات کوثر ۹۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

تهرانپارس قنات کوثر خ نهم..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۷۰ متر بهارخواب

قنات کوثر ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

قنات کوثر بلوارمطهری نبش هفتم مرکزی سا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قنات کوثر ۱۸۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

تهرانپارس قنات کوثر کوچه دوم شرقی پ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۲ پارکینگ

قنات کوثر ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ اول غربی ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بازدید ۶ به بعد

قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

تهرانپارس خ قنات کوثر خ یازدهم..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن و اجاره آپارتمان قنات کوثر ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

قنات کوثر خ توحید میدان قرآن خ دهم غربی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

قنات کوثر ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ نهم شرقی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قنات کوثر ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ توحید کوی دهم غربی میدان قرآن کو..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

قنات کوثر بلوار مطهری کوچه..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ

قنات کوثر ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ مسجد کوی عل..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان قنات کوثر ۹۰متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

تهرانپارس خ قنات کوثر ۲۰ متری مسجد خ چ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

قنات کوثر بلوار مطهری خ یکم..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قنات کوثر ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۱۸ غربی پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

قنات کوثر کوی پنجم مرکزی پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

تهرانپارس قنات کوثربلوار مطهری خ د..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

تهرانپارس قنات کوثر کوی پنجم غربی..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

قنات کوثر ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بلوارباقری ۲۰۲ غربی بین اردیبهشت..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

تهرانپارس قنات کوثر نبش دوم غرب..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

قنات کوثر ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

تهرانپارس قنات کوثر کوی ششم ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

قنات کوثر ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ گلستان ششم روبروی بازار روز ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ نهم مرکز..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

حداکثر به ۳ نفر

قنات کوثر ۹۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بلوار اردیبهشت کو..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

قنات کوثر ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۱ ساله

قنات کوثر خ پنجم غربی پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

قنات کوثر ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بزرگراه باقری کو..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

قنات کوثر قدیمی

تهرانپارس قنات کوثر خ شکوفه کو..

طبقه: دوم زیربنا: ۶۸ خواب: ۱

طبقه: سوم زیربنا: ۶۸ خواب: ۱

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت طبقه دوم

امکانات: کولر گاز

طبقه سوم:( ۱ / ۱۰۰ م----/ ۴۰ م)

رهن و اجاره آپارتمان قنات کوثر ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۲ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۲۲ غربی خ احمدی ک..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۵ پله به پائین

قنات کوثر ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۲۰ غربی بین باقری و اردی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قنات کوثر ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

تهرانپارس قنات کوثر کوی هفتم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فاقد آسانسور باز سازی شده

قنات کوثر ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

تهرانپارس خ خاک سفید خ زمرد خ محسن مرادی ب..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

قنات کوثر ۲ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بلوارشکوفه ..

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اجاره رهن آپارتمان قنات کوثر ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

قنات کوثرک ۷ مرک..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

قنات کوثر ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

قنات کوثر هفتم مرک..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

قنات کوثر ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ دهم ..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

قنات کوثر ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

قنات کوثر خ مطهری پنجم شرقی پ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور پکیج

قنات کوثر ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

تهرانپارس قنات کوثر کوی دوم..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان قنات کوثر ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

تهرانپاس خ قنات کوثر کوی شهید کسمائی ( ۲ ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

قنات کوثر ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بیست متری مسجد کو..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

قنات کوثر چهارراه استقلال خ گلستان س..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج درب ضد سرقت اعلام حریق اطفاء حریق

قنات کوثر ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

قنات کوثر مطهری ک چهارم شرقی پل..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قنات کوثر ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی نهم م..

ودیعه: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

اجاره رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

تهرانپارس قنات کوثر خ چهارم..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ حیاط

قنات کوثر ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

تهرانپارس قنات کوثر کوی سوم مرکز..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قنات کوثر ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

قنات کوثرک ۵ غربی وا..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قنات کوثر ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

تهرانپارس قنات کوثر ک ششم..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قنات کوثر ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ توحید خ د..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان قنات کوثر ۷۹متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

قنات کوثر بلوار مطهری ک ۷ ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قنات کوثر ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

تهرانپارس قنات کوثر یکم ..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل

قنات کوثر ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ پنجم غربی..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات