رهن و اجاره آپارتمان در فرجام غربی

رهن و اجاره آپارتمان فرجام غربی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

فرجام غربی روبروی خ ۴ ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

فرجام غربی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

فرجام غربی کوچه صال..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام غربی ۶۴متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

فرجام غربی کوچه صالحی..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام غربی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

فرجام غربی حیدرخانی شمالی کو..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ در حیاط

فرجام غربی ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

فرجام غربی خ ۴۷ پلا..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان فرجام غربی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

فرجام غربی بین حیدرخانی و ول..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فرجام غربی ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

فرجام غربی خ ملک لو پلاک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فرجام غربی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

فرجام غربی خ احدزاده نرسیده به باقری ..

ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فرجام غربی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: واحدها نوساز

فرجام غربی بین باقری و اردی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

فرجام غربی ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

فرجام غربی خ حیدرخانی کوی و..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان فرجام غربی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

فرجام غربی خ برادران باقری کوی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام غربی ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

فرجام غربی بلوار اردیبهشت خ ۱۸۰ غربی (میرآغاسی) ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فرجام غربی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

رسالت خ فرجام غربی خ عبادی کوی ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

فرجام غربی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

فرجام غربی خ طباطبائی نسب جنوبی کو..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام غربی ۴ ساله

فرجام غربی نیروی دریائی کوی ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۲

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باربیکیو

رهن و اجاره آپارتمان فرجام غربی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فرجام غربی بین سراج و باقری روبروی هنرستا..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

فرجام غربی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

فرجام غربی خ عبادی کوی ساجدی ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام غربی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

فرجام غربی چهارراه خاور کوی ص..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فرجام غربی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

فرجام غربی نرسیده به بزرگراه باقری خ داروخانه کوی ش..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فرجام غربی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

فرجام غربی کوی خدابن..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

یا ----/ ۱۲۰ م رهن کامل

اجاره رهن آپارتمان فرجام غربی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

فرجام غربی بلواردیبهشت کوی حشمتی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فرجام غربی ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

فرجام غربی حیدرخانی شمالی کوی لط..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

فرجام غربی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

فرجام غربی بلوار اردیبهشت کوی خ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرجام غربی ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

فرجام غربی کوی صالح..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرجام غربی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

فرجام غربی کوی باقری پلاک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان فرجام غربی ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فرجام غربی نرسیده به باقری کوی هنرستان..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فرجام غربی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

فرجام غربی نرسیده به سراج خ عبادی کوی عبد..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام غربی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

فرجام غربی میدان ۲۵ بن بست شر..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فرجام غربی ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

فرجام غربی اردیبهشت خ ۱۷۶ غربی ..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

اجاره به زوج

فرجام غربی ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

فرجام غربی خ حیدرخانی (خاور) خ ملک لو ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

تا ---/ ۷۰ م قابل تبدیل

اجاره رهن آپارتمان فرجام غربی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

فرجام غربی خ احدزاده کوی گلستان کوی گلستان..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فرجام غربی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

فرجام غربی چهارراه خا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرجام غربی ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

فرجام غربی بین سراج و باقری کوی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فرجام غربی قدیمی

فرجام غربی خ ولیعصر کوی ..

طبقه: اول زیربنا: ۹۵ خواب: ۲

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۵۰ خواب: ۲

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت ۹۵متری

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

۵۰ متری:( ۱ / ۱۰۰ م----/ ۱۵ م)

فرجام غربی ۷۴متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

فرجام غربی خ عبادی جنوبی خ احدزاده ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان فرجام غربی ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

فرجام غربی خ حیدرخانی کوی ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام غربی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

فرجام غربی تقاطع خ سراج کوی حسی..

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام غربی ۱۱۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

فرجام غربی بالاترازمیدان صد خ آبگون ( ۴۱ )ساختمان س..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان فرجام غربی

فرجام غربی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

فرجام غربی خ عبادی خ صالحی پلا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام غربی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

فرجام غربی چهارراه خا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان فرجام غربی ۶۱متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

فرجام غربی خ حیدرخانی کوی نصرتی پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام غربی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فرجام غربی نرسیده به چهارراه ولیعصر..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرجام غربی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

فرجام غربی کوی داروخانه کوی مبین..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان فرجام غربی

فرجام غربی ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

فرجام غربی خ صالحی پلاک ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرجام غربی ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

فرجام غربی خ عبادی کوی احدزاده کوی امام صادق..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان فرجام غربی ۳۸متر طبقه: اول ۴ ساله

فرجام غربی کوی هنرستان موسی المهد..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات