رهن و اجاره آپارتمان در فرجام شرقی

رهن و اجاره آپارتمان فرجام شرقی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

فرجام نرسیده به ک ۱۲ متری شقایق ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

فرجام شرقی ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

نارمک فرجام شرقی روبروی دانشگاه علم وصنعت خ حیدرخانی نبش..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج دوربین مداربسته

فرجام شرقی ۵۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

فرجام شرقی بالاترازمیدان ۱۰۰ خ داشکنی کوچه ش..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فرجام شرقی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

فرجام شرقی خ احدزاده خ باقری کوی ش..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

فرجام شرقی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

تهرانپارس فرجام شرقی خ تجریشی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

فرجام شرقی میدان صد خ معصومی ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام شرقی ۱۳۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فرجام شرقی دانشگاه علم و صنعت خ حیدرخانی شمالی کوی لطف..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

فرجام شرقی ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

فرجام شرقی بلواراردیبهشت جنوبی کوی بدیع ا..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

فرجام شرقی ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

فرجام شرقی بین اردیبهشت و باقری ۱۲ متری خنجر..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

فرجام شرقی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

فرجام شرقی خ والائیان جنوبی خ ی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان فرجام شرقی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

فرجام شرقی بلواراردیبهشت کوی اح..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام شرقی قدیمی

فرجام شرقی خ باقری کوی بو..

طبقه: همکف زیربنا: ۵۰

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۵۰

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز فلت

۴ پله به پائین-مناسب دانشجو

فرجام شرقی ۶۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تهرانپارس فرجام شرقی خ عبادی کوی عبدال..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرجام شرقی ۷۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

فرجام شرقی کوی بوست..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

فرجام شرقی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

فرجام شرقی بالاترازچهارراه خاور خ عبادی کوی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان فرجام شرقی

رهن و اجاره آپارتمان فرجام شرقی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

فرجام شرقی خ ۴۳ ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام شرقی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فرجام شرقی میدان صد پلاک ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

فرجام شرقی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

فرجام شرقی چهارراه خاور جنب لوازم اتومبیل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرجام شرقی ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

فرجام شرقی بین حیدرخانی و باقری کوی ت..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز مسترروم

فرجام شرقی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

فرجام شرقی بین سراج و باقری کوی هنرستان..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان فرجام شرقی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۶ ساله

فرجام شرقی خ حیدر خانی کوی اکبر زا..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۷ پله به پایین- ۲ انباری

فرجام شرقی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

فرجام شرقی بالاتر از میدان صدم خ حسینعل..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

تبدیل تا ---/ ۱۲۰ م

فرجام شرقی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

فرجام شرقی نرسیده به فلکه ۲ خ شهید گلشنی خ ۱۸۶ غ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی

فرجام شرقی ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

فرجام شرقی میدان ۴۸ نبش ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

فرجام شرقی ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

فرجام شرقی نرسیده به چهارراه خاور کوی شهدا کوی ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان فرجام شرقی ۶۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

فرجام شرقی خ صالحی نبش عبادی پ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازدید از ساعت ۱۶

فرجام شرقی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

فرجام شرقی کوی هنرستان بن بست..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده

فرجام شرقی ۶۸متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۹ ساله

فرجام شرقی خ اردیبهشت جنوبی کوی ۱۷۶ غر..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام شرقی ۵۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

رسالت فرجام شرقی بین خاور و ولیعصر ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام شرقی ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

فرجام شرقی خ ۳۷ خ نوری پ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان فرجام شرقی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

فرجام شرقی کوی شهد..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام شرقی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

فرجام شرقی میدان ۳۹ بن بست شرقی..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره به زوج شاغل یا مجرد موجه

فرجام شرقی ۶۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

فرجام شرقی چهارراه ولیعصر کوی صالحی..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام شرقی ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

فرجام شرقی بالاترازهنگام کوی ۴ ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

فرجام شرقی ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۸ ساله

فرجام ک هنرستان ک م..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان فرجام شرقی ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

نارمک خ فرجام شرقی میدان صدم کوچه..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل باز سازی شده

فرجام شرقی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فرجام شرقی خ حیدرخانی شمالی کوی ذوالفقار..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

۲ بالکن-انباری داخل واحد

فرجام شرقی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

فرجام شرقی خ شهید عبادی جنوبی خ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

فرجام شرقی ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

فرجام شرقی ضلع جنوبی مید..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرجام شرقی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

فرجام شرقی خ ۳۷ خ جهانشاهی ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

سوم رویتی

اجاره رهن آپارتمان فرجام شرقی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

فرجام شرقی خ عبادی شمالی کوی ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

فرجام شرقی ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

فرجام شرقی کوی حسین صال..

ودیعه: ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فرجام شرقی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی ص..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام شرقی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

فرجام شرقی خ ۱۷۲ / ۱ شرقی خ سیدا..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

فرجام شرقی ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

فرجام شرقی خ ۳۷ کوی شکیبائی میدان سیزدهم نبش بن..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان فرجام شرقی ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

فرجام شرقی چهارراه ولیعصر خ محمد باقری کوی رحم..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام شرقی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

فرجام شرقی بین باقری و عبادی کوی ساجدی ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرجام شرقی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

تهرانپارس خ فرجام شرقی بین عادل..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

فرجام شرقی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی تاجیک نژا..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

اجاره ترجیحا به زوج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات