رهن و اجاره آپارتمان در شیان

رهن و اجاره آپارتمان شیان ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شیان میدان شاه رضایی پل..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیان ۲۰متر طبقه: همکف

لویزان خ شیان خ تجلو کوی ا..

ودیعه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

شیان ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف

لویزان شیان روبروی قنادی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شیان ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

شیان ۴ متری استقلال خ علی م..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شیان ۱۱۷متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

شیان میدان شاهرضائی بن بست آل طاها پ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شیان ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

شیان شیان سوم پلاک ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیان ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

شیان شیان یکم ..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شیان ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شیان کوی سرو پلاک ۳ ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

شیان ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

شیان خ فرشادی خ ازگ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

به مجرد اجاره داده میشود- بازدید از ساعت ۱۱ الی ۲۱

شیان ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

شیان خ سخن دو..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان شیان ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم

شیان خ فرشادی نبش محمدی ساختم..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

طبقه اول سندی

شیان ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

شیان خ سخن دوم..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شیان ۶۱متر ۱ خوابه طبقه: دوم

لویزان شیان شیان هفتم پلاک..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری لابی ماهواره مرکزی

شیان ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شیان میدان تجرلو خ شیان یکم مجتمع آبش..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیان ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شیان خ شیان دو..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شیان ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

شیان خ شیان دوم پلاک ه..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

شیان ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

شیان سخن سوم کوی لا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

شیان ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شیان کوی شاهرضائی کوی شی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شیان ۱۲۱متر ۳ خوابه طبقه: اول

شیان شیان سوم ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شیان ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

شیان خ شیان هفتم پلاک ه..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان شیان ۲۱۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

شیان شیان سوم وچهارم پلاک ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بصورت مبله اجاره به خارجی: ۱۰ م---/ ۲۰ م-اجاره یکسال پیش دریافت میشود

شیان ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم

شیان خ شیان هفتم پلاک ه..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیان ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم

شیان خ شیان هفتم پلاک ه..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مسترروم

شیان ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

لویزان خ شیان خ شاهرضائی پلاک..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شیان ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف

لویزان خ شیان خ شهید شاهرضائی کوی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شیان ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

شیان خ شیان چهارم جن..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره به زوج

شیان ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم

شیان خ شیان هفتم پلاک ه..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج لابی مسترروم

شیان ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم

شیان میدان تجلو خ بیات کوی کاج پل..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف پکیج روف گاردن مسترروم

یک خواب مستر

شیان ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم

لویزان خ شیان چهارم پ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیان ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

شیان شیان سوم کوی شبنم ساختمان شب..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان شیان ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

شیان خ شیان دوم..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیان ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شیان ک خندان واح..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

شیان ۱۳۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شیان خ فرشادی خ ازگ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

شیان ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

شیان خ شیان ششم..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

شیان ۱۲۶متر ۳ خوابه طبقه: دوم

شیان خ شیان ۳ ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شیان ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: اول

شیان خ شیان دوم..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

کنتور گاز و برق مستقل میباشد

شیان ۶۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شیان خ شیان هفت..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیان ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شیان خ شیان سوم نبش ش..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیان ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

شیان خ شیان دوم پلاک ه..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

شیان ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شیان خ شیان یک..

ودیعه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان شیان ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

شیان شیان یکم کوچه قدیری کو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شیان ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شیان خ شاهرضائی بن بست شی..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

شیان ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: اول

لویزان خ شیان خ خندان پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیان ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: اول

لویزان خ شیان پلاک ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شیان ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

شیان خ رضافرشادی پلاک ه..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شیان ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

شیان خ شیان یکم خ قدیری کو..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شیان ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شیان خ شیان یکم پلاک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیان ۱۳۸متر ۳ خوابه طبقه: پنجم

شیان خ قائم ساختمان م..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیان ۱۶۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم

شیان میدان طجرلو خ غدیری خ شاهد..

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیان ۶۳متر ۲ خوابه طبقه: اول

شیان خ شیان دوم شمالی پل..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بازدید از ساعت ۱۸ الی ۱۹ / ۳۰

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات