رهن و اجاره آپارتمان در شهید عراقی

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شهید عراقی بن بست سعدی پل..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

شهید عراقی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شهیدعراقی خ گل نرگس خ کوهسار..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت یا--/۳۰۰م رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور

پارکینگ محوطه

شهید عراقی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

شهید عراقی کوی حقگ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهید عراقی ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: هفتم

شهید عراقی کوی گل سرخ پلاک..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور هواساز

شهید عراقی ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم

پاسدارن شهید عراقی بن بست قاضی زا..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

شهیدعراقی کوی اردیبهشت پل..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شهید عراقی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

شهید عراقی شمالی نبش گلزار ..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

شهید عراقی ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

شهید عراقی ملکی نسب کوی ..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده

شهید عراقی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

شهیدعراقی کوی گل خ ملکی نسب جنب مسکن رضا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شهید عراقی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

شهید عراقی ملکی نسب بن ب..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی

اجاره رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شهید عراقی کوی گلب..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهید عراقی ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

شهید عراقی کوی گ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

شهید عراقی ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم

دولت شهید عراقی کوی حید..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

شهید عراقی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

پاسداران شهید عراقی کوی سروناز پل..

ودیعه: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شهید عراقی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

عراقی خ فرهنگستان یکم خ گلریز پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

پاسداران شهیدعراقی کوی ح..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهید عراقی ۱۳۳متر ۳ خوابه طبقه: اول

شهید عراقی شمالی بالاتر از پل همت پ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

شهید عراقی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

شهید عراقی کوچه سرو کوچه ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شهید عراقی ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

شهید عراقی کوی فرور..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی آنتن مرکزی

شهید عراقی ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شهیدعراقی خ ملکی نسب بن بس..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان شهید عراقی ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شهیدعراقی خ کشوری کوی محمدی ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی

شهید عراقی ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شهید عراقی خ فرهنگستان دوم ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

شهید عراقی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شهیدعراقی خ ملکی نسب پلاک ..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

درکل ۳۰ واحد

شهید عراقی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم

شهیدعراقی خ گل سرخ پلاک ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شهید عراقی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شهیدعراقی شمالی گلزارش..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۰۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شهیدعراقی خ رضا سیف کوی نسترن..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهید عراقی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شهید عراقی شمالی گلزارش..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شهید عراقی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

شهیدعراقی خ ملکی نسب کوی احسان مجتم..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهید عراقی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

پاسداران شهیدعراقی کوی زنبق ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

شهید عراقی ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: اول

خواجه عبدالله ابتدای خ شهید عراقی کوی ا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان شهید عراقی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم

شهید عراقی شمالی کوی سرو فرعی بارا..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

انباری داخل واحد

شهید عراقی ۱۲۹متر ۳ خوابه طبقه: دوم

شهید عراقی کوی گل نرگس بن بست کوهس..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

شهید عراقی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

شهید عراقی خ ملکی نسب بن بست..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهید عراقی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

شهید عراقی کوی مسجد بن بست..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شهید عراقی ۱۰۴متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

شهید عراقی خ شهید کشوری نبش کوی محمدی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

شهید عراقی شمالی کوی گل نرگس پل..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهید عراقی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شهیدعراقی خ سیف کوی پ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهید عراقی ۴۵۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم

شهید عراقی بالاتر از مسجد الزهرا ک..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهید عراقی ۶۰متر طبقه: همکف

شهید عراقی روبروی ک قاضی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فلت

شهید عراقی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

شهیدعراقی خ پایدارفر پلاک ..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۰۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم

عراقی خ رضا سیف کوی نسترن ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهید عراقی ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

شهید عراقی ملکی نسب کوی ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده

شهید عراقی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

شهید عراقی کوی جعفری کوی ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت

شهید عراقی ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم

شهیدعراقی کوی گل سر..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

upvcپنجره

شهید عراقی ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: اول

خواجه عبدالله شهید عر..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

شهیدعراقی خ کشوری خ پایدارفر ک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

شهید عراقی ۶۴متر ۲ خوابه طبقه: اول

شهید عراقی کوی سعد..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۷۳۰۴۰۵۲۷

شهید عراقی ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: اول

شهید عراقی ملکی نسب کوی ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده

شهید عراقی ۲۱۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

شهید عراقی محله تک عراقی پلاک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهید عراقی ۱۳۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شهید عراقی بالاتر از مسجد الزهراء ک شاه..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات