رهن و اجاره آپارتمان در سراج

رهن و اجاره آپارتمان سراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سراج قیوم آبادی..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سراج ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

سراج کوی باقری فرعی دهقان پل..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

سراج ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

سراج کوی احمدشهبازی ن..

ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

سراج کوی کاشانی پلاک..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سراج بلواراردیبهشت خ ۲۲۲ (کسمائی)..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان سراج ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سراج گلستان دوم..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سراج ۶۶متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۱ ساله

سراج کوی نجفی اصفهانی پلاک..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

سراج ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

سراج کوی نجفی اصفهانی پلاک..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

سراج ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

سراج کوی فرزانه آزا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

سراج ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

سراج نجفی اصفهان..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان سراج ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

سراج کوی ۱۱۸ پلاک ۱۱ ..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مورد تکواحدی

سراج ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

سراج کوی صادقی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری دوربین مداربسته

سراج ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

سراج نرسیده به استقلال کوی شهبا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

سراج ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سراج خ شهرابی ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سراج ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

سراج کوی عنبرستا..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سراج ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۴ ساله

سراج بالاترازپمپ بنزین سروش سوم بن..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره به زوج همراه یک فرزند

سراج ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

سراج خ سروش دوازد..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

سراج کوی ۱۱۶ ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

سراج ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سراج کوی مرادی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سراج ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سراج گلستان دوم..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان سراج ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

سراج گلستان یکم پلاک ۱۷ ..

ودیعه: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

سراج ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

سراج بین سراج و اردیبهشت کوی نجفی ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج اعلام حریق اطفاء حریق

سراج ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

سراج خ قیوم آبادی پلا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سراج ۴۳متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

سراج خ گمنام..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سراج ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

سراج سروش چهارم پلاک..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سراج ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

فرجام غربی خ سراج کوی ۱۰۸ پ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سراج ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

سراج خ گلستان چهارم پلا..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سراج مهدی بقائی (بهاردوم) پ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سراج ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سراج نرسیده به اردیبهشت خ ممنون..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

سراج ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سراج خ والائیان شمالی کوی ..

ودیعه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره فقط به زوج

اجاره رهن آپارتمان سراج ۳۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سراج کوی شهرابی تقاطع اصغری..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

سراج ۶۸متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سراج کوی عنبرستان..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

سراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

سراج کوی ممنونی پلاک ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سراج ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سراج کوی احمد بیات خ گلستا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

سراج ۶۷متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

سراج کوی گمنام پلاک..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سراج ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سراج کوی ۱۵ متری گلها پلا..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سراج ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

سراج خ والائیان روبروی نمایشگاه کوثر کوی ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره به زوج

سراج ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

سراج خ قیوم آباد..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سراج ۶۴متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

سراج خ استقلال کوی نیکو..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور پکیج

سراج ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

سراج روبروی پمپ بنزین خ سروش سوم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید از ساعت ۱۰ الی ۱۲

اجاره رهن آپارتمان سراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

سراج خ نجفی اصفهانی نبش فرعی ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

سراج ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سراج خ ممنونی پلاک هن..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سراج ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

سراج کوی ۱۰۸ پلاک..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سراج ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

سراج بالاترازپل ۱۵ متری گلها ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سراج ۹۹متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

سراج خ عنبرستان..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

سراج بالاترازپل زین الدین نبش کوی ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سراج ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

سراج ک شهرابی نبش فرعی م..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سراج ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

سراج خ ۱۵ متری گلها بعد از چهار..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

سراج جنوبی کوی عینعلی طبقه فوقانی ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

به مجرد نیزاجاره داده میشود

سراج ۴۰متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

سراج کوی ۱۱۶ ..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات