رهن و اجاره آپارتمان در سبلان شمالی

رهن و اجاره آپارتمان سبلان شمالی ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سبلان شمالی خ حسنی کوچه ع..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

سبلان شمالی خ حسنی کوی حقیقت ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

سبلان شمالی ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

سبلان شمالی ۱۴ متری لشگر کوی ب..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

سبلان شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

سبلان شمالی خ داودآبادی کوچه امین آبادی بن ب..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بازدید بعدازظهرها

سبلان شمالی ۵۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

سبلان شمالی کوچه یو..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سبلان شمالی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

سبلان شمالی کوچه طا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۸۱متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

سبلان شمالی خ فتاحی نبش کوی خ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سبلان شمالی ۳۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

سبلان شمالی خ داودآبادی خ علی پور بن..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی هشت متری صادقی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان شمالی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سبلان شمالی کوچه انقل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان سبلان شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سبلان شمالی خ حیدری (لشگر سابق)خ رضایی..

ودیعه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

سبلان شمالی خ ریوند..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سبلان شمالی ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

سبلان شمالی خ محسن آزادی پلاک ۱ ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

سبلان شمالی ۵۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

سبلان شمالی خ حسنی خ نوروزی خ علی پور کوی ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

پارکینگ مزاحم

سبلان شمالی ۴ ساله

سبلان شمالی خ داوودآبادی خ علی پو..

طبقه: اول زیربنا: ۴۵ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۴۵ خواب: ۱

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سبلان شمالی ۴۶متر ۱ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

سبلان شمالی خ ارباب مهدی کوی سیستانی نبش ب..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۴۴متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

سبلان شمالی خ حسنی کوی عقیق آبادی..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

سبلان شمالی روبروی خ محسن آزادی کوی حقیقت پسن..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

سبلان شمالی خ گلسرخ کوی عیش آبادی ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

سبلان شمالی کوی اسدی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج

اجاره رهن آپارتمان سبلان شمالی ۳۸متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

سبلان شمالی بالاتر از گلسرخ کوی..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

سبلان شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

سبلان شمالی خ حقیقت پسند کو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

سبلان شمالی ۴۸متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

سبلان شمالی خ محسن آزادی خ مطلب نژاد ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان شمالی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سبلان شمالی روبروی تره بار کوی روستا بن بس..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سبلان شمالی ۴۴متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

سبلان شمالی خ چشمی کوی صفارزاده کو..

ودیعه: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره فقط به زوج- یا ----/ ۱۰۰ م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان سبلان شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

سبلان شمالی خ شهید نوری کوی ترابی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازدید با هماهنگی

سبلان شمالی ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

سبلان شمالی خ نوری خ دیلمی کوی..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی گل..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سبلان شمالی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی بدی..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

سبلان شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

سبلان شمالی کوی اسدیان پ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

اجاره رهن آپارتمان سبلان شمالی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

سبلان شمالی خ موتورآب ۱۰ متری ارامنه ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سبلان شمالی ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی عسگ..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سبلان شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی خ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان شمالی ۴۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

سبلان شمالی خ مطلب نژاد (سیاوشی) کوی مجدآ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی مروی..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سبلان شمالی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

سبلان شمالی کوی داوودآبادی کوی علیپور بن بست..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

سبلان شمالی کوی سنجری پل..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سبلان شمالی ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

سبلان شمالی خ حسنی خ نوروزی کوی علیپور بن ب..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۲ انباری

سبلان شمالی نوساز

سبلان شمالی خ شهید حیدری کوی رضائی ..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سبلان شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

سبلان شمالی کوی افش..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

۱۰ مترانباری

اجاره رهن آپارتمان سبلان شمالی ۳۶متر طبقه: دوم ۴ ساله

سبلان شمالی کوی نورانی پ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

سبلان شمالی ۴۸متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

سبلان شمالی خ حقیقت پسند بن بست آقاج..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

سبلان شمالی ۴۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

سبلان شمالی خ حیدری خ حوزان بن بست نوری..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سبلان شمالی ۴۱متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

سبلان شمالی خ حیدری کوی رضایی کوی فروغی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۴۰متر طبقه: دوم قدیمی

سبلان شمالی خ حیدری خ شجاعی کوی فش..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

رهن و اجاره آپارتمان سبلان شمالی ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

سبلان شمالی کوی داودآبادی کوی مقیمی ب..

ودیعه: ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۵۰,۰۰۰ ت یا-/۹۰م رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سبلان شمالی ۴۶متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سبلان شمالی بالاترازمترو سبلان جنب پاساژ امیر ..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

۳۰ متربالکن

سبلان شمالی ۶۱متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سبلان شمالی خ دیلمی جنوبی کوی رشیدی ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بازدید از ساعت ۱۸

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات