رهن و اجاره آپارتمان در دردشت

۷۴ متر ۲ خوابه

طبقه هشتم ۱۲ ساله ; نارمک دردشت خ ۷۲شرقی مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه

طبقه اول ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت۷۲شرقی(یعقوبی)..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۶ متر ۲ خوابه

طبقه سوم ۱۶ ساله ; دردشت میدان سوم کوی هراتی پ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اجاره به ۳نفر

۱۱۱ متر ۳ خوابه

طبقه چهارم ۵ ساله ; نارمک خ دردشت میدان شقایق کوی خداب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه

طبقه سوم ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ عابدی نبش بلوارضعیف نب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه

طبقه سوم ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ حیدرخانی خ مظاهری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه

طبقه اول ۱۲ ساله ; دردشت خ حاجی صادقی میدان دوم بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه

طبقه دوم ۱۰ ساله ; نارمک دردشت میدان یازدهم کوی شه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط زوج

۱۱۵ متر ۲ خوابه

طبقه اول ۵ ساله ; دردشت خ عابدی میدان سوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه

طبقه سوم ۴ ساله ; نارمک دردشت خ حاجی صادقی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

اجاره به زوج-بازدید ۱۷الی ۲۰:۳۰

۶۱ متر ۱ خوابه

طبقه سوم ۱۶ ساله ; نارمک خ دردشت خ دقیقی پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۶ متر ۱ خوابه

طبقه دوم ۲۰ ساله ; نارمک خ دردشت میدان چهارم کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه

طبقه سوم ۱۲ ساله ; دردشت خ فراهانی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۸ متر ۲ خوابه

طبقه اول ۱۳ ساله ; نارمک خ دردشت میدان دوم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی بعدازظهرها

۹۰ متر ۲ خوابه

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت کوی ۵۰غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۲ متر ۱ خوابه

طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; نارمک خ دردشت کوی ناد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به خانم مجرد

۶۰ متر ۲ خوابه

نوساز ; نارمک دردشت میدان ششم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه

طبقه اول ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ اولیائی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه

طبقه دوم ۲۰ ساله ; نارمک خ دردشت نبش کوی ۴۸..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه

طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ شهید عا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۷۹ متر ۲ خوابه

طبقه سوم ۱۴ ساله ; دردشت کوی حاجی صادقی میدان یکم ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه

طبقه چهارم ۸ ساله ; دردشت خ ۷۲شرقی جنب تعاونی شهرداری..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه

طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ عابدی نبش بلوار ضعی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه

طبقه چهارم ۶ ساله ; نارمک خ دردشت کوی ۵۰غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۳ متر ۱ خوابه

طبقه دوم ۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ برادران ضعیف ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه

طبقه دوم ۱۵ ساله ; نارمک خ دردشت میدان سوم کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۳ خوابه

طبقه دوم ۲۱ ساله ; نارمک خ دردشت میدان یازدهم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه

طبقه سوم نوساز ; دردشت میدان سوم کوی هر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه

طبقه دوم قدیمی ; نارمک خ دردشت کوی ابراهیمی پلا..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه

طبقه سوم ۱۸ ساله ; نارمک خ دردشت میدان هجدهم کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه

طبقه اول ۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ عابدی خ برادران ضعیف ..

کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه

طبقه سوم ۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۶۴ خ حمزه لوئی ۸متری ص..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

مورد تکواحدی

۱۰۵ متر ۲ خوابه

طبقه اول ۲۵ ساله ; دردشت خ عابدی پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه

طبقه اول ۲۳ ساله ; دردشت جنوبی خ حسین عابدی روبروی مسجد امام ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه

طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دردشت خ نیکچه فراهانی پل..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه

طبقه سوم ۲۴ ساله ; نارمک بین خ دردشت و مهر خ حاجی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن اجاره آپارتمان

۷۷ متر ۲ خوابه

طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت اولیائی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۲ خوابه

طبقه دوم نوساز ; نارمک خ دردشت خ ۷۴شرقی میدان نخجیر خ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه

طبقه سوم قدیمی ; دردشت نرسیده به چهارراه گلبرگ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه

طبقه سوم ۳۰ ساله ; خ دردشت ۴۸متری شر..

کولر . گاز

بازسازی

۶۰ متر ۲ خوابه

طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت میدان نخجیر کوی علیرضا شی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه

طبقه سوم ۱۷ ساله ; نارمک دردشت ۷۲شرقی خ ولیعص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۶۰ متر ۱ خوابه

طبقه سوم ۱۲ ساله ; دردشت کوی ابراهیمی پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ مزاحم

۶۵ متر ۲ خوابه

طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت کوی حمزه لوئی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه

طبقه دوم قدیمی ; نارمک دردشت خ ۷۲شرقی بالاترازخانه ورزش کوی یکم ول..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه

طبقه اول ۲۷ ساله ; نارمک خ دردشت میدان سوم خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه

طبقه دوم ۱۶ ساله ; دردشت میدان یکم کوی ۸متری شرقی ..

کولر . گاز

۶۷ متر ۲ خوابه

طبقه چهارم ۷ ساله ; نارمک خ دردشت میدان هشتم کوی ۸متری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه

طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ حیدرخانی کوی تاج..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه

طبقه اول نوساز ; دردشت میدان سوم کوی شهید هراتی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه

طبقه همکف ۳۰ ساله ; دردشت نرسیده به چهار راه د..

کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه

طبقه دوم ۴ ساله ; دردشت خ ۷۲شرقی کوی ولیعصر ۲ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن اجاره آپارتمان

۹۰ متر ۲ خوابه

طبقه پنجم ۲ ساله ; نارمک دردشت کوی اولیائی پل..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۸۴ متر ۲ خوابه

طبقه پنجم نوساز ; نارمک خ دردشت خ عبادی خ اسماعیلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۲ متر ۱ خوابه

طبقه اول ۳ ساله ; دردشت میدان یکم چهارراه حاج صادقی بن بست ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . اسپلیت

۸۵ متر ۲ خوابه

طبقه سوم ۱ ساله ; نارمک خ دردشت خ عابدی کوی اسماعیلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۸۴ متر ۱ خوابه

طبقه دوم قدیمی ; دردشت خ حاج صادقی شرقی پلاک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه

طبقه دوم ۱۵ ساله ; دردشت خ شهید عابدی بن بست ..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه

طبقه اول ۱۹ ساله ; نارمک خ دردشت روبروی خ حسن شی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۱۲۰ متر ۲ خوابه

طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۴شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به ۴نفر

۸۰ متر ۲ خوابه

طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت میدان نخیر بن بست غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه

طبقه اول قدیمی ; دردشت خ عابدی بن بست د..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۸ متر ۱ خوابه

طبقه سوم ۹ ساله ; نارمک خ دردشت میدان هفتم خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن اجاره آپارتمان

۴۵ متر ۱ خوابه

طبقه اول ۱۳ ساله ; نارمک خ دردشت خ حاجی صادقی شرقی میدان یکم کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه

طبقه همکف ۲۰ ساله ; دردشت خ نیکچه فراها..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه

طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; نارمک خ دردشت میدان یکم ۸متری..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

اپارتمان

دردشت

منطقه 4

چهار شهرداری تهران

قیمت