رهن و اجاره آپارتمان در بنی هاشم

رهن و اجاره آپارتمان بنی هاشم ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

بنی هاشم شمالی کوی مرادی پ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بنی هاشم ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

بنی هاشم کوچه طب..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری درب ضد سرقت هواساز

بازدید با هماهنگی-گاز رومیزی

بنی هاشم ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

بنی هاشم خ شهرآبادی خ شجاعیان کوی طاهری..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بنی هاشم ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

بنی هاشم رحمانیان شر..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بنی هاشم ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بنی هاشم شمالی کوی اح..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بنی هاشم ۱۶۷متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

بنی هاشم کوی رویان پلاک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

بنی هاشم ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

بنی هاشم کوی شهبا..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بنی هاشم ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

بنی هاشم روبروی مترو خواجه عب..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بنی هاشم ۱۶۸متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

بنی هاشم ۱۲ متری حافظ شرقی بن بست رویا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بنی هاشم ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

بنی هاشم شجاعیان پروا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره رهن آپارتمان بنی هاشم ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بنی هاشم شمالی کوی ولی زاده ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بنی هاشم ۱۰۱متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

بنی هاشم بن بست باران پل..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

بنی هاشم ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

بنی هاشم خ نصیبی بن بست ایران پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بنی هاشم ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

بنی هاشم خ فرجادی کوشا خ کیماسی کوی شکرو..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بنی هاشم ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

بنی هاشم کوی بشا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بنی هاشم ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

بنی هاشم خ نصیبی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بنی هاشم ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بنی هاشم خ فرجادی کوشا کوی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بنی هاشم ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

بنی هاشم شمالی کوی سازما..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بنی هاشم ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بنی هاشم خ کیماسی پلاک ه..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

بنی هاشم ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

بنی هاشم خ رحیمی کلور روبروی بوستان اتحاد بن بست فر..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان بنی هاشم

اجاره رهن آپارتمان بنی هاشم ۳۷متر طبقه: اول ۸ ساله

بنی هاشم خ بهارستان چهارم پلا..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

اجاره به زوج یامجرد خانم

بنی هاشم ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

بنی هاشم خ قادری کوی نوب..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بنی هاشم ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

بنی هاشم خ کیماسی کوی نوبهار پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بنی هاشم ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

بنی هاشم خ نصیبی کوی ش..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره مجرد موجه بازدید ۴ تا ۸ شب

بنی هاشم ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بنی هاشم شمالی پائین تراز پمپ گاز ک خاد..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر آیفون تصویری باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بنی هاشم ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بنی هاشم خ ندا خ میرزائ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بنی هاشم ۶۸متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

بنی هاشم ۸ متری اول پلاک هنگام بازدید ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج

بنی هاشم ۱۱۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بنی هاشم شمالی کوی خادم رضائیان پل..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بنی هاشم ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بنی هاشم جنوبی خ بشاک بن بست شبن..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بنی هاشم ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

بنی هاشم روبروی برج نسترن بن بست شریعت ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان بنی هاشم ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

بنی هاشم خ حافظ شرقی مجتمع..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

بنی هاشم ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

بنی هاشم کوی خادم رضائیان دوم..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بنی هاشم ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

بنی هاشم روبروی پاساژ رضوان کوی خادم رض..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بنی هاشم ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

بنی هاشم کوی مرادی بن بست ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بنی هاشم ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

بنی هاشم کوی غدیری کوی شجا..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بنی هاشم نوساز

بنی هاشم خ قدیری خ شجا..

طبقه: اول زیربنا: ۷۵ خواب: ۱ ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲ ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بنی هاشم ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

بنی هاشم شمالی خ کیماسی خ بهارس..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بنی هاشم ۴۰متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

بنی هاشم کوی لقما..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

۶ پله به پائین-ترجیحا اجاره به زوج

بنی هاشم ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

بنی هاشم کوی کشو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بنی هاشم ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

بنی هاشم خ صالحی پلاک..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان بنی هاشم ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

بنی هاشم شمالی خ رحیمی بن بست..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بنی هاشم ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

بنی هاشم روبروی پارک کوی شهرآ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر

بنی هاشم ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

بنی هاشم کوی خادم رضائیان دوم..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بنی هاشم ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

بنی هاشم بن بست کشوری پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بنی هاشم ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

بنی هاشم خ کیماسی پلاک..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بنی هاشم

رهن و اجاره آپارتمان بنی هاشم ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بنی هاشم خ نصیری پلاک ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بنی هاشم ۶ ساله

بنی هاشم نرسیده به میدان خ خسروآبادی ..

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

در کل ۵ واحد

بنی هاشم ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

بنی هاشم پایین تر از میدان ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات