رهن و اجاره آپارتمان در نفت

رهن و اجاره آپارتمان نفت ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

میرداماد نفت خ تابان شرقی پ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نفت ۲۷۰متر ۴ خوابه طبقه: اول

میرداماد خ نفت شمالی کوی..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری استخر

نفت ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم

میرداماد خ نفت شمالی کوی دامغانی بالاتر از تقاطع شمس تبریز..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی باز سازی شده مبله

نفت ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: سوم

میرداماد خ نفت شمالی کوی ..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز

در کل ۱۶ واحد

نفت ۲۵متر طبقه: همکف

میرداماد خ نفت شمالی کوی..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

تماس از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۲۰ - اجاره به زوج متاهل

رهن و اجاره آپارتمان نفت ۲۶۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم

میرداماد نفت جنوبی کوی تابان ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر فن کوئل

دارای ۲ پارکینگ- اجاره یکسال پیش دریافت میشود

نفت ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

ظفر خ نفت شمالی خ س..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تبدیل تا ---/ ۱۰۰ م

نفت ۱۲۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم

میرداماد خ نفت شمالی خ دهم پلا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نفت ۱۳۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

میرداماد نفت شمالی کوی هشتم پلا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت لابی

نفت ۱۰۹متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

میرداماد خ نفت خ نهم تقاطع شمس ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فن کوئل

اجاره رهن آپارتمان نفت ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

میرداماد خ نفت خ چهارم پلاک..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نفت ۸۸متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

ظفر خ نفت شمالی کوی یا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

نفت ۲۴۰متر ۳ خوابه طبقه: اول

میرداماد خ نفت شمالی کوی نهم پل..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده لندری

۲ پارکینگ سندی-تبدیل تا ---/ ۶۰۰ م

نفت ۲۴۰متر ۴ خوابه طبقه: اول

میرداماد خ نفت شمالی خ پیروز..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

نفت ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

میرداماد خ نفت شمالی کوی سرو پل..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان نفت ۱۰۱متر ۲ خوابه طبقه: سوم

میرداماد نفت شمالی کوی هفتم پلا..

ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نفت ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

میرداماد خ نهم نفت شم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

نفت

میرداماد خ نفت تقاطع کوی هفتم و شم..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۳

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۳

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

نفت ۸۱متر ۱ خوابه طبقه: اول

میرداماد خ نفت شمالی خ تابان..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

یکخواب مستر

نفت ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

ظفر خ دوازدهم نف..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان نفت ۶۷متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

میرداماد خ نفت شمالی کوی د..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نفت ۱۱۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم

ظفر نفت کوی یکم..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت یا---/۲۸۰م رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

۲ پارکینگ

نفت ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

میرداماد خ نفت شمالی پلاک ..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز

نفت ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

میرداماد نفت شمالی کوی سوم پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نفت ۱۹۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم

میرداماد خ نفت شمالی کوی چ..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نفت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

میرداماد خ نفت شمالی کوی هفتم پ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نفت ۱۰۱متر ۲ خوابه طبقه: دوم

میرداماد خ نفت شمالی خ ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

نفت ۱۲۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

میرداماد نفت شمالی کوی ششم ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نفت ۱۵۴متر ۳ خوابه طبقه: اول

ظفر خ نفت شمالی کوی یاز..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نفت ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم

ظفر نفت شمالی کوی دامغانی بالاترازتقاطع شمس تب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده مبله

اجاره رهن آپارتمان نفت ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

ظفر نفت شمالی میدان نیلوفر بل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

نفت ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

میرداماد خ نفت شمالی خ هفتم پلا..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر جاروبرقی مرکزی مسترروم

نفت ۱۷۱متر ۳ خوابه طبقه: اول

ظفر خ نفت خ ۷ ..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات