رهن و اجاره آپارتمان در قلهک

رهن و اجاره آپارتمان قلهک ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

قلهک خاقانی کوی سادات بن بس..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

قلهک ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شریعتی قلهک کوی کد..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قلهک ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

قلهک خ مسعود خ مهشید بن بست مهشید (صا..

ودیعه: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-تخلیه ۵ / ۱

قلهک ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

شریعیت قلهک خ کدوئی پلاک ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

قلهک ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

قلهک خ دولت کوی صاح..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

اجاره به زوج بدون بچه

رهن و اجاره آپارتمان قلهک ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

قلهک پابرجا جلیلی پلاک ه..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قلهک ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

قلهک خ شهید بهمنی کوی من..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی آنتن مرکزی پکیج

قلهک ۶۱متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

قلهک خ سجاد پلاک..

ودیعه: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

قلهک ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

قلهک نرسیده به خ دولت کوی شیرین پل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

بازدید با هماهنگی

قلهک ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

شریعتی قلهک کوی شواری خ زمرد ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان قلهک ۱۵۰متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی خ قلهک خ خاقانی خ عطاری مقدم..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

قلهک قدیمی

قلهک جنب پل صدر خ کشانی کوی ف..

طبقه: همکف زیربنا: ۴۵ خواب: ۱

طبقه: چهارم زیربنا: ۴۵ خواب: ۱

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

قلهک ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

قلهک بالاتراز بیمارستان ایرانمهر ک..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

در ۲ بلوک

قلهک ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی قلهک خ نونهالان کوی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

قلهک ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

شریعتی دوراهی قلهک کوی ص..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی آنتن مرکزی

در کل ۱۶ واحد-به خارجی مبله نیز داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان قلهک ۴ ساله

قلهک یخچال کوی شمس بن بس..

طبقه: دوم زیربنا: ۷۶ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۲ ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج

بازدید با هماهنگی-کنتور آب و برق و گاز مستقل-آخر تیرماه تخلیه-فقط خانواده

قلهک ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

شریعتی قلهک خ جلالی نبش کوی سجاد پ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-هر واحد

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

قابل تبدیل

قلهک ۹۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

قلهک خ کدوئی خ شکرابی بن بست فتو..

ودیعه: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ حیاط

قلهک ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شریعتی خ قلهک خ پورمشکانی پل..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

قلهک ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

قلهک خ یزدانیان کوچه..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان قلهک

اجاره رهن آپارتمان قلهک ۱۵۰متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

قلهک جنب بیمارستان ایرانمهر کو..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

قلهک ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

قلهک نرسیده به کاوه جنوبی کوی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

قلهک ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو قلهک کوی کدوئی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

قلهک ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

قلهک دوراهی قلهک کوی پابرجا پلا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قلهک ۱۳۵متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

قلهک خ حمید صدیق پلاک ه..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری داکت اسپلیت باز سازی شده

سوئیت ۴۰ متری

رهن و اجاره آپارتمان قلهک

رهن و اجاره آپارتمان قلهک ۱۲۴متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

قلهک خ امامزاده نبش شیخی پلاک..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

قلهک ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

قلهک خ یخچال ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

۲ بالکن

قلهک ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم نوساز

قلهک کوی خلیل پو..

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

قلهک ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

قلهک روبروی یخچال کوی امیری فر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قلهک ۳۰متر طبقه: زیرهمکف ۱۷ ساله

قلهک زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم خ دانشگر خ شکرا..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

۷ پله به پایین

اجاره رهن آپارتمان قلهک ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

قلهک خ شکرآبی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارکینگ مشاع

قلهک ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

قلهک یزدانیان خ سیمای شمالی خ گل ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پارکینگ مزاحم

قلهک ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

قلهک خ خلیلی پو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قلهک ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی قلهک مترو کوی طباطبائی پل..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قلهک ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

قلهک خ شریعتی کوی سجاد کوی رضائ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان قلهک ۵۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

شریعتی قلهک نرسیده به سه راه نشاط خ الله وردی آذر خ ام..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

قلهک ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

شریعتی دوراهی قلهک کوی مسعود خ مطهری شمالی بن بست ف..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

قلهک ۱۱۸متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

قلهک خ کدوئی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت یا--/۴۲۰م رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری لابی دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان قلهک

قلهک ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

قلهک خ کدوئی بن بست خلع..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان قلهک

قلهک ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

قلهک مترو قلهک ک سجاد بن بست م..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان قلهک ۱۰۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

قلهک یخچال کی نژاد پلاک ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۲۶۲۳۹۷۴۶

قلهک ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

قلهک خ یخچال خ کی نژاد بن بست شیری..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ بلوک

قلهک ۵ ساله

قلهک خ حسام عراقی بن بست ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۳

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۳

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل(طبقه اول)

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی هواساز

طبقه سوم:(---/ ۳۸۰ م رهن کامل)-قابل تبدیل-جکوزی گرداننده در حمام مستر

قلهک ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

قلهک کوی سجاد..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

قلهک ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شریعتی دو راهی قلهک خ بصیری پلا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان قلهک ۱۲۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

قلهک دو راه قلهک ک صد..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج

قابل تبدیل- بازسازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات