رهن و اجاره آپارتمان در قبا

اجاره به خارجی آپارتمان قبا ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۸ ساله

شریعتی خ قبا خ مینا خ زیبا پلا..

اجاره: ۸۰۰ ت $اجاره به خارجی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فاقد آسانسور مبله

قبا ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

شریعتی خ قبا ک ف..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

قبا ۱۶۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

پاسداران قبا خ نار..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

قبا ۱۲۶متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

شریعتی قبا خ زیب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قبا ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

قبا خ زیبا پلاک هن..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

قابل تبدیل تا -------/ ۲۵۰ م

رهن و اجاره آپارتمان قبا ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

دروس خ قبا خ زیبا کوی مریم پل..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

قبا نوساز

شریعتی خ حسینیه ارشاد خ قبا نبش..

طبقه: پنجم زیربنا: ۹۷ خواب: ۲

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۲۸ خواب: ۳

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت ۹۷متری

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۱۲۸ متری:(----/ ۶ م----/ ۱۰۰ م)

قبا ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

شریعتی خ قبا ک ف..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

قبا ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

دروس خ قبا خ همایون پلاک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قبا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

شریعتی خ قبا بن بست لادن پلاک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان قبا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

شریعتی خ قبا خ زیبا کوی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فقط زوج جوان

قبا ۱۸۳متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

شریعتی میدان قبا خ زیبا پلاک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری سالن اجتماعات

قبا ۱۳۳متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

شریعتی خ قبا ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قبا ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

پاسداران خ قبا..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

قبا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

شریعتی انتهای خ قب..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۰۹۱۲۱۴۵۱۳۱۷ آقای عطری با هماهنگی- در ۳ بلوک

رهن و اجاره آپارتمان قبا ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی خ قبا کوی آذ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

قبا ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

شریعتی بلوار شهرزاد میدان قبا خ زیب..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

تبدیل تا ---/ ۱۵۰ م

قبا ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

شریعتی قبا نبش حبیبی ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

قبا ۳۰۰متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

دروس بلوار شهرزاد خ قبا کوی معقول..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز گرمایشی از کف باز سازی شده

قبا ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی خ قبا ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

همکف تجاری

اجاره رهن آپارتمان قبا ۱۵۶متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

دروس خ قبا بین زیبا و نیام مجتمع مسک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر شوتینگ زباله

قبا ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

قبا بین ظفر و میرداماد خ ش..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قبا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قبا خ نارون ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز

قبا نوساز

شریعتی خ قبا نبش کوی ..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

قبا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

شریعتی خ قبا بن بست لادن پلاک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان قبا ۱۱۷متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

شریعتی قبا بن بست معق..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

قبا ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

شریعتی خ قبا پلاک هن..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر لابی

قبا ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

شریعتی خ قبا جنب حسینیه ا..

باتوافق

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

قبا ۱۳۶متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

شریعتی خ قبا کوی آذر پلاک ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قبا نوساز

شریعتی خ قبا کوی خو..

زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۳

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره رهن آپارتمان قبا ۱۶۷متر ۴ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

دروس میدان قبا خ زیبا نبش خ جواد..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات