رهن و اجاره آپارتمان در سئول

رهن و اجاره آپارتمان سئول ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سئول خ یکم شرق..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

سئول ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سئول روبروی باشگاه انقلاب شهرک مسک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

پارکینگ در محوطه

سئول ۱۳۴متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سئول نبش نیایش مجتمع مسکونی نور ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سئول ۸ ساله

سئول خ دوم شرق..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۱ ودیعه: ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۲ ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سئول ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

سئول روبروی مجموعه ورزشی انقلاب مجتم..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سئول ۱۳۳متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

سئول شهرک سئول ک سوم شرقی ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

سئول ۱۲۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

سئول شهرک سئول خ ۴ غ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فقط زوج

سئول ۱۱۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سئول روبرو باشگاه انقل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سئول ۲۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

ونک خ سئول جنوبی خ رشید یاسمی کو..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

سئول ۱۳۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

ونک خ سئول بالاتراز چهارراه نیایش کوچه ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ حیاط

اجاره رهن آپارتمان سئول ۱۳۲متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

ونک سئول بالاتر از باشگاه مجت..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سئول ۱۳۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

سئول شهرک سئول خ ۴ غ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سئول ۱۲۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سئول شهرک سئول خ ۴ غ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سئول ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

ونک خ شیخ بهائی شمالی خ سئول جنوبی..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

کمیسیون کامل

سئول ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

ونک کوی سئول جنوبی کوی ا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۳ پارکینگ کمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان سئول ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

سئول خ ۴ غربی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سئول ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سئول خ چهارم غرب..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سئول دوبلکس ۳۳۰متر ۳ خوابه طبقه: درکل ۲۷ ساله

سئول خ نسترن ک چهارم ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سئول ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سئول خ یکم ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سئول دوبلکس ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سئول شهرک سئول خ یکم شرقی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

اجاره رهن آپارتمان سئول ۱۲۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سئول شهرک سئول خ چهارم ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مناسب زوج

سئول ۱۵۲متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

ونک خ سئول ۱۲ متری اول (زکی زاده ) ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

سئول ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

ونک خ سئول خ پنجم شر..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سئول ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سئول خ یکم شرق..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

۲ پارکینگ-انباری مشترک

سئول ۱۱۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سئول روبروی باشگاه انقلاب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان سئول ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

ونک خ سئول روبروی رستوران شکری ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری مبله

سئول ۱۲۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

سئول نیایش شرقی نرسیده به تقاطع کردستان شهرک مسکونی نور..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

سئول ۱۲۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

سئول شهرک سئول خ ۴ غ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سئول ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

سئول شهرک سئول خ سوم شرقی پلا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

سئول ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

سئول خ ۴ غربی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان سئول ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

سئول شهرک سئول خ نسترن پل..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

سئول ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

ونک خ سئول روبروی رستوران باربد بن..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

سئول ۱۵۷متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

سئول شمالی سئول ۱۲ متری اول پلا..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سئول ۱۲۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۸ ساله

سئول بالاترازنیایش خ دوم شرقی پل..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

سئول ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سئول تقاطع نیایش..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-ملک روی شیب واقع میباشد- ۲ بالکن

رهن و اجاره آپارتمان سئول ۱۱۳متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

ونک خ سئول باشگاه انقلاب شهرک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

سئول ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

سئول میدان پیروزان بن بست ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سئول ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

سئول شهرک سئول کوی ششم ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت --/۱۴۰م رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سوم رویتی-قابل تبدیل

سئول ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

سئول نبش ۱۲ متری ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ آیفون تصویری پکیج

سئول ۱۵۴متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

سئول نبش کوی نست..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

اجاره رهن آپارتمان سئول ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

ونک سئول روبروی رستوران شکری ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بصورت مبله نیز اجاره داده میشود

سئول ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

ونک شهرک سئول کوچه دوم ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سئول ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

ونک سئول شهرک سئول یکم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

سئول ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

سئول دوم شرقی پلاک هن..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

سئول ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

سئول روبروی باشگاه انقلاب شهرک سئول کوی..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات